Kde hledat aktuální informace o dotacích?

Chcete mít přehled o aktuálních dotačních programech? Vyzkoušejte nově spuštěný portál www.oppik.cz.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude v letech 2014 - 2020 hlavním nástrojem podpory podnikání a podnikatelů v České republice ze zdrojů strukturálních fondů EU.

Kromě přehledu dotačních programů na www.oppik.cz najdete i praktické rady, jak o dotaci správně zažádat a především jak projekt dovést až k úspěšnému proplacení na účet.