Jsou známy harmonogramy výzev pro nové operační programy na roky 2014 - 2020

Máte zájem rozvíjet svoje podnikání? Chtěli byste získat evropské dotace na projekty?

Řídicí orgány operačních programů ve spolupráci s partnery a po konzultaci s Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci (MMR-NOK) připravily předběžné harmonogramy vyhlašování výzev na rok 2015.

Z předběžného programu se dozvíte, v jakých oblastech budou výzvy otevírány, pro koho budou určeny a jak budou probíhat výběrová řízení. Program není finální, během roku 2015 se ještě může měnit.

Přehledný kalendář výzev i další informace o strukturálních fondech najdete na stránkách MMR.