Jak pomohla metoda T-plan českým firmám?

12. listopadu 2014 proběhla v rakouském Linci závěrečná konference k projektu Innovation Navigator - přeshraničnímu koučingovému programu Jihomoravského kraje a Horních Rakous. Na akci se představilo 5 podpořených firem z České republiky a doktor Jan-Niklas Keltch představil metodu T-plan, kterou využívá například Motorola nebo Phillips.

Většina zúčastněných firem uvedla, že s použitím metody T-Plan počítá i v budoucnu – především pro rychlé a efektivní uvedení nových produktů na trh.

Prohlédněte si prezentace i fotografie z konference. Inspirujte se zkušenostmi podpořených firem a získejte více informací o plánovaných aktivitách JIC a hornorakouského TGM.

Přehled metody T-plan a technologického roadmappingu: Dr. Jan-Niklas Keltsch

Zhodnocení proběhlého projektu: Mag. Björn Fanta

Panelová diskuze: Mag. Clemens Kozmich, Mgr. Dávid Jánošík

Vyhlídky pro budoucí spolupráci (Strategic Roadmap): Mgr. Dávid Jánošík