Exportujte jednodušeji do zemí jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky

Evropská komise založila další on-line poradenskou službu na pomoc firmám exportujícím mimo země EU. Po úspěchu služby pro exportéry do Číny jsou nově zřízeny další dvě s geografickým zaměřením na Asii a Latinskou Ameriku. Právě tyto oblasti představují potenciální trhy pro české firmy.

Helpdesk poskytuje on-line podporu všem SMEs a výrazně ulehčuje nadvázaní obchodních kontaktů v exportních zemích. Důkladná znalost prostředí a práva umožňuje poskytovat firmám kvalitní odborné informace. Služby jsou poskytovány prostřednictvím telefonu nebo e-mailu zcela zdarma.

Exportérům do zemí Asie a Latinské Ameriky nabízí asistenci s právními aspekty ochrany duševního vlastnictví a další potřebné informace. Užitečná je i on-line knihovna, kde jsou firmám k dispozici kompletní hospodářská a právní data o dané zemi. Součástí každého helpdesku jsou bezplatné tréninkové materiály a webináře.

Evropské služby na pomoc exportérům do zemí Latinské Ameriky najdete na webu MERCOSUR IPR SME Helpdesk. Exportéři do jihovýchodní Asie najdou službu na ASEAN IPR SME Helpdesk