Evropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Evropská komise (EK) schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Operační program v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se tak stal prvním českým operačním programem na programovací období 2014 — 2020 schváleným EK.

OP PIK 2014 — 2020 má k dispozici 4,331 miliardy EUR (zhruba 120 miliard korun), co je o třetinu více než v předchozím období.  Kompletní seznam výzev, podporované aktivity, způsobilé výdaje či podmínky, které musí splnit příjemce podpory najdete ke stažení na webu MPO.

MPO v první vlně vyhlásilo 11 výzev s alokacemi ve výši 17,35 miliardy korun.

OP PIK je zaměřen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím, na podporu podnikání malých a středních podniků. Důležitou součástí operačního programu jsou intervence mající za cíl posun české ekonomiky k energeticky účinnému hospodářství.

Prioritní osy

  • Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace (38 mld. Kč)
  • Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (25 mld. Kč)
  • Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a OZE, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin (34 mld. Kč)
  • Rozvoj ICT a vysokorychlostních přístupových sítí k internetu (21 mld. Kč)

Máte zájem o získání evropské podpory z OP PIK? Kontaktujte naše experty na financování na ttc@jic.cz, kteří vám rádi pomůžou s vypracováním potřebných dokumentů.

Vždy o krok před konkurencí.
Všechny novinky se k vám dostanou jako k prvním.

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.

Byli bychom rádi, abychom s vámi zůstali v kontaktu i poté, co opustíte naše stránky. Proto vás žádáme o souhlas s předáním vašich údajů společnostem Facebook a Google s cílem zobrazení reklamy.

Zásady zpracování Prohlášení o užívání souborů cookies