Brazilský trh se otevírá evropským firmám v rámci programu Low Carbon Business Action Brasil

15. 8. 2016

Ve spolupráci s EU a v rámci programu Low Carbon Business Action Brazil pořádá Brazílie několik matchmakingových akcí na podporu spolupráce s evropskými SME. Během podzimu čekají firmy tři akce zaměřené na pevné odpady, bioplyn a obnovitelnou energii (solární/biomasa). Další akce budou následovat v roce 2017. Díky programu mohou malé a střední podniky z Evropské unie navázat spolupráci s brazilskými firmami z daných sektorů a získat lepší přístup na brazilský trh.

Kromě předem sjednaných schůzek s firmami získají účastníci odborné rady a informace týkající se vstupu na brazilský obchodní trh. Termíny matchmakingových akcí jsou navíc spojeny s veletrhy a kongresy konanými ve stejný čas v Brazílii. Zapojené firmy pak mohou požádat o proplacení přibližně 80 % cestovních nákladů.

Co je Low Carbon Business Action Brazil?

Low Carbon Business Action Brazil je 3letý program EU podporující rozvoj obchodu evropských SME v Brazílii. Díky projektu tak malé a střední podniky z Evropské unie mohou navázat spolupráci s brazilskými firmami a získat lepší podmínky pro vstup na brazilský trh.

Cílem programu je přispět k lepšímu sdílení inovativních zkušeností mezi evropskými a brazilskými firmami a podpořit firmy v přechodu k nízkouhlíkovým technologiím a obnovitelným zdrojům energie. Program by také měl pomoci ke snížení emisí skleníkových plynů v Brazílii.

Podrobnější informací o programu a jednotlivých matchmakingových akcích najdete na webu www.lowcarbonbrazil.com.