Provedeme vás celým procesem od vyhledání partnerů po podání žádosti o grant

 

Přestože je průměrná úspěšnost v celoevropské soutěži relativně nízká, dokážeme maximalizovat vaše šance na získání grantu. Projekty našich klientů mají výrazně nadprůměrnou úspěšnost.

Najdeme vám program vhodný pro financování vašeho záměru

Spojíme vás s partnery s potřebnou technologickou expertízou 

Provedeme vás celou cestou při žádosti o grant  

Neděláme projekty na klíč, ale nasměrujeme vás k přípravě vysoce kvalitní projektové žádosti

Nástroje financování grantových programů

EIC Akcelerátor

Podpora dokončení vývoje vysoce inovativních produktů a služeb malých a středních podniků včetně startupů s globálními ambicemi.

Eureka / Eurostars

Podpora spolupráce minimálně dvou malých a středních podniků včetně startupů z minimálně dvou zemí na vývoji inovativních produktů a služeb.

Projekty spolupráce Horizon 2020

Podpora spolupráce minimálně tří partnerů ze tří různých zemí na výzkumu a vývoji nových technologií. Podpora rychlého uvedení inovativních produktů a služeb na trh.

ESA BIC

V programu ESA BIC Brno získáte příležitost až dva roky vyvíjet svůj produkt či službu s podporou Evropské kosmické agentury.

Prototypuj a ověřuj

Podpora tvorby prototypu inovativního produktu či služby pro firmy z Jihomoravského kraje.

Spojte se s námi

Máte dotaz ohledně konkrétního programu? Chcete zapojit svou firmu?

Markéta
Filipenská

filipenska@jic.cz
+420 725 887 511

Monika
Vrbková

vrbkova@jic.cz
+420 602 575 646

Zuzana
Hadašová

hadasova@jic.cz
+420 728 210 686