Speakři Velvet Innovation vidí v Green Deal hlavně příležitosti. Víme jaké
13. 9. 2022

Speakři Velvet Innovation vidí v Green Deal hlavně příležitosti. Víme jaké

Je Green Deal příležitost nebo naopak hrozba pro současnou ekonomiku? Jak k němu přistupovat v kritických chvílích, kdy energetický trh zažívá prudké změny? Jak jeho vnímání posunula válka na Ukrajině? Na to jsme se ptali speakrů a hostů, kteří přijali pozvání na konferenci Velvet Innovation.

Je Green Deal příležitost nebo naopak hrozba pro současnou ekonomiku? Jak k němu přistupovat v kritických chvílích, kdy energetický trh zažívá prudké změny? Jak jeho vnímání posunula válka na Ukrajině? Na to jsme se ptali speakrů a hostů, kteří přijali pozvání na konferenci Velvet Innovation.

 

 

 


Faye Walsh Drouillard

Founderka a hlavní partnerka, WakeUp Capital
 


V dalších deseti letech evropský Green Deal nasměruje bezprecendentní podporu 1 biliónu eur do udržitelných investic v oblastech, jako je obnovitelná energie, stavebnictví, zemědělství a produkce potravin, odpady a přírodě blízká řešení. Zelená dohoda ale bude příležitostí jen ve chvíli, kdy klíčové tržní síly budou fungovat s ní ve spojení. To je trh s investičním potenciálem dalších více jak 12 biliónu eur. A Evropa může ukazovat cestu.
 

 

Regulační rámce, jako jsou SFDR a CSFR, tlačí na transparentnost a prevenci greenwashingu, spotřebitelé požadují ekologičtější a čistší produkty, zaměstnanci chtějí pracovat ve firmách odpovědných k životnímu prostředí. Investoři, korporace a velké průmyslové podniky jsou pod tlakem, aby co nejrychleji směřovali k nulové uhlíkové stopě. A tento amalgám byl teď umocněn covidem a válkou na Ukrajině – obojí zrychlilo poptávku po příležitostech k investicím do řešení v oblasti mitigace a adaptace na změny klimatu, v oblasti zdraví, energetické nebo potravinové bezpečnosti. Velkou otázkou je, jak rychle investoři využijí svůj kapitál, jak rychle pro něj najdou škálovatelná a udržitelná řešení. Hodiny klimatických změn totiž tikají. 
 

Petr Chládek


CEO, JIC
 

Válka na Ukrajině naprosto zásadně akceleruje potřebu inovací v mnoha oblastech. Energetika je nejvýraznější příklad – je jednoznačné, že potřebujeme vyrábět elektřinu co nejblíže, co nejlevněji a s co nejmenšími dopady na okolní prostředí. Pokud se nám tenhle transfer podaří, bude Evropa násobně silnější a stabilnější než teď. Představte si, že bychom měli jen energeticky soběstačné domy – solární panely, tepelná čerpadla, využití dešťové a šedé vody – a tam všude je obrovský inovační potenciál a s tím i mnoho podnikatelských příležitostí. Zároveň to znamená mnohem vyšší energetickou bezpečnost pro každého z nás – nebo alespoň nezávislost na Rusku a jiných nestabilních regionech – ale pozor, jen v případě, že systémy chrání špičková kyberbezpečnostní opatření. A jsme u další oblasti, kde je spousta potenciálu pro globální úspěch již stávajících firem – za Brno můžu zmínit třeba Flowmon, GreyCortex, Safeticu, a samozřejmě prostor pro další řešení. A takhle bych mohl pokračovat – precizní zemědělství, mobilita ve městech, celá oblast zdraví a zdravého životního stylu. Jsem přesvědčen o tom, že právě teď probíhá taková sametová evoluce a inovace v ní hrají klíčovou roli.
 

Senta Čermáková

Chief Innovation Officer, Deloitte Central Europe
 


Pro někoho je Zelený plán pro Evropu komplikace, pro jiné příležitost. Jsem přesvědčená, že dlouhodobě budou vítězit společnosti, které ho pochopí jako příležitost. Které nebudou pouze plnit legislativní požadavky Evropské unie, ale vezmou filosofii udržitelnosti jako základ širší filosofie pro budoucnost své firmy. Je to šance pro tvorbu inovací, vstup na nové trhy i získání nových obchodních příležitostí. Green Deal inspiroval vznik řady startupů, což potvrzuje, že je to atraktivní příležitost i pro zavedené firmy. Jsem celoživotní "technooptimistka" a věřím, že technologie a tedy i inovace budou v cestě za udržitelností hrát klíčovou roli. Týká se to všech firem, nejen těch v tradičním technologickém sektoru. Válka na Ukrajině by neměla být důvodem Green Deal revidovat nebo odkládat, protože i tady je synergie s větší ekonomickou bezpečností a nezávislostí Evropy. Věřím i tomu, že poválečná obnova Ukrajiny bude ve znamení propojení technologií a udržitelnosti, a evropský model v tom bude zásadní.
 

Dan Heuer

CEO, Fair Venture


Covid, válka i Green deal a (udržitelnost obecně) přinášejí změny, které mohou být nepříjemné a snižovat někomu zisk. To je asi neoddiskutovatelné. Jako každá krize však přinášejí i příležitosti pro nové druhy podnikání. Ve spojení s Green Dealem bude poptávka po produktech a službách s nízkými dopady na životní prostředí (nízkouhlíkové, recyklované, přírodní produkty). Rozvinou se také nové obory, jako elektromobilita, precizní a a biozemědělství, energetická efektivita, recyklace materiálů a mnoho dalšího. A s udržitelností bude kladen větší důraz také na ochranu dat a soukromí, nebo ochrana spotřebitelů před novými technologiemi. Ve všech těchto oborech bude stoupat poptávka firem po nových řešeních. My se nyní zaměřujeme na management udržitelnosti ve firmách, aby to nebyla administrativní zátěž, ale naopak benefit pro konkurenceschopnost firmy.

Petr Chládek
Brno má obrovský potenciál ve svých univerzitách a vědeckých pracovištích. Ze všech vědeckých projektů ale ročně vznikne v Brně přibližně jeden univerzitní spinoff. A to je v porovnání se světem málo. Firmy potom vytvářejí pracovní místa, posilují prestiž regionu a odvádějí daně do místních rozpočtů.
Petr Chládek
CEO JICu

safasfaf
afafafa