Kongres Evropské sítě inovačních center v Brně: „Jižní Morava si v podpoře inovací získala respekt.“
7. 6. 2023

Kongres Evropské sítě inovačních center v Brně: „Jižní Morava si v podpoře inovací získala respekt.“

Inovační centra jako je JIC se na evropské úrovni sdružují v asociaci EBN (European Business & Innovation Centre Network). Jednou za rok se jejich zástupci sjíždí na stejnojmenné konferenci, která se letos bude konat poprvé v Brně, poprvé v Česku a vůbec poprvé na půdě země bývalého východního bloku. Víc nám v rozhovoru řekl David Uhlíř.
Nedávno jsme absolvovali setkání v rámci sítě Ynovate, která sdružuje inovační centra na národní úrovni. Je EBN taková síť Ynovate, jen na evropské úrovni? 

To je přiléhavé srovnání. Jedná se o asociaci inovačních center, inkubátorů, organizací, které po celé Evropě podporují podnikání a podnikavost – tedy o zhruba 150 členů podobného zaměření, jako je JIC. 

Vy sám jste měl v rámci EBN velmi ceněnou roli, byl jste dokonce prezident EBN. Co vám tato zkušenost dala? 

Členství v boardu je velmi cenná zkušenost, protože nám to dává nadhled nad naší prací a možnost se pravidelně setkávat s dalšími členy boardu – napříč Evropou i s těmi mimoevropskými. Kromě toho EBN sídlí přímo v Bruselu. Je respektovaným partnerem Evropské komise v oblasti inovací, podnikání i v technologických oblastech, jako jsou teď například polovodiče a baterie. Protože je přímo u zdroje, dokáže reprodukovat názory z jednotlivých regionů v místech, kde se o evropské politice rozhoduje. Dokážeme tak do určité míry diskuzi ovlivňovat, promlouvat do ní. 

Také jste u zdroje informací. Můžou proudit i směrem do regionů? 

To je určitě velká výhoda. Máme přehled o tom, co se chystá, a můžeme tak včas reagovat na témata, která budou aktuální za nějaký čas. 

Inovace v nejistých časech


Zástupci evropských inovačních center se v polovině června sjedou v Brně v rámci kongresu EBN. Je to vůbec poprvé na území Česka a poprvé na půdě země bývalého východního bloku. Co to vypovídá o regionu jižní Moravy z hlediska podpory inovací?  

Doteď platil úzus, že se konference konala vždy jeden rok v Bruselu a jeden rok ji hostila jedna ze západních zemí. Že nám EBN dává důvěru v organizaci kongresu, svědčí o tom, že máme respekt. Že už nejsme – tak, jak to bylo ještě patnáct let zpátky – ti takzvaní chudí příbuzní z východu. Jako region jsme silnými partnery. Z toho mám upřímnou radost. Právě proto, že je konference u nás v Česku, máme snahu, aby se jí zúčastnilo co nejvíce organizací z blízkých zemí – ze Slovenska, Polska, Maďarska, případně i dále na východ. 

Letošní podtitul konference zní Inovace v nejisté době.  

S plánováním kongresu jsme začali asi týden po ruské invazi na Ukrajinu. Říkali jsme si, že sotva jsme se dostali z pandemie, začala další krize. Shodli jsme se na tom, že inovace pomáhají adaptaci na rychlé změny a že v této turbulentní době je schopnost inovovat a vytvářet nová, neotřelá řešení, ještě o to důležitější. Hlavní myšlenka tedy bude o tom, co společnosti dávají inovace v době krajní nejistoty. 

Budete zvát i zástupce inovačních center z Ukrajiny? 

Od samého začátku jsme chtěli jednu celou session věnovat situaci na Ukrajině. Proto jsme pozvali zástupce tří inovačních center a organizací z Ukrajiny, kterým chceme nabídnout partnerství. Ať už  bilaterální, tak i na úrovni EBN. Z Ukrajiny odešla spousta technologických firem, ať už za hranice nebo na relativně bezpečný západ země. Potýkají se ale s velkými problémy, které budou zástupci ukrajinské podpory inovací prezentovat spolu s možnostmi, jakou formu spolupráce by ocenili. 

3 důvody, proč být v síti EBN


Co přináší JICu a dalším organizacím podobného typu zapojení do sítě EBN?  

Ty benefity jsou trojího typu. Prvním je určitě sdílení zkušeností mezi členy v komunitě. Každým rokem se koná zmiňovaná konference. Jednotliví členové se k různým tématům potkávají také online, můžeme se vzájemně učit a inspirovat. Existují také společné, mezinárodní projekty. Může to být podpora při expanzi do zahraničí, podpora v oblasti digitalizace nebo třeba podpora žen–podnikatelek.  

Jaký je druhý benefit? 

Díky tomu, že máme síť partnerů, vznikají často příležitosti pro naše klienty.  Zrovna včera mi psal kolega z Lucemburska, že u nich jeden náš klient získal podporu v akceleračním programu, který je zaměřený na kosmické technologie. 

Proč zrovna v Lucembursku? 

Lucembursko má podmínky podpory vesmírných startupů velmi unikátní nejen v rámci Evropy, ale i v globálním měřítku. Pro naše klienty je to zajímavé, lucemburští kolegové je totiž napojí také na specializované venture investory, kteří se v tomto oboru profilují. Znají ho, vědí, jaká jsou jeho specifika a regulace. A třetí benefit je v rovině symbolické. 

Být součástí sítě EBN je otázka určité prestiže? 

Stát se členem EBN může v podobě asociovaného členství každý, kdo zaplatí poplatek. Ale stát se plným členem vyžaduje, aby organizace prošla auditem, které EBN zajišťuje a propůjčuje jim značku BIC. Na to je poměrně propracovaná metodika. 

Co tehdy přinesl audit JICu? 

Posunulo nás to o velký kus dál. Přece jen jde o značku Evropské komise, která ji svěřila do rukou EBN. Nechci to přeceňovat, ale opravdu je to známka určité kvality – stejně jako třeba certifikace ISO. Samozřejmě platí, že s ISO certifikací nejste nutně špičková firma. Téměř jistě ale nepatříte mezi ty špatné.