ESG jako cesta k odolnosti a snižování nákladů
8. 12. 2022

ESG jako cesta k odolnosti a snižování nákladů

Zkratka ESG už dávno neznamená změny na úkor byznysu. Naopak. Například ze studií McKinsey a Morgan Stanley vyplývá, že investice do ESG výkonnost firmy spíše zlepšují. Pojďte prozkoumat, jaké byznysové příležitosti může ESG a reporting o udržitelnosti přinést vaší firmě.

Známá poučka říká „what gets measured gets managed“. Pokud tedy firma začne nějakou oblast měřit, může ji díky tomu i řídit. 

Úspory a efektivita ve využívání energií a materiálů 


Aktuálním tématem, které trápí podnikatele, je energetická krize. Aby mohly firmy efektivně plánovat úsporná opatření v oblasti energií, potřebují mít k dispozici data. Reporting emisí a spotřeby energií tak není jen otázkou splnění požadavků legislativy nebo odběratelů, ale především možnost zjistit, jak efektivněji pracovat s energiemi a dosáhnout větších úspor.

Podobně je to i s materiály a cirkularitou. Data, která bude od firem vyžadovat evropská směrnice, jsou zároveň data, která může sama firma využít, aby ušetřila. Firmy tak čím dál tím více sází na využívání obnovitelných zdrojů nebo recyklovaných a nízkouhlíkových materiálů. Případně se snaží zefektivnit dodavatelský řetězec a zajistit, aby jejich komponenty cestovaly na kratší vzdálenost. Díky tomu šetří a zároveň si otevírají dveře k lepším podmínkám financování. 

Levnější půjčky i větší zájem soukromých investorů


ESG hraje ve světě financí stále důležitější roli. Jak ukazuje nedávný výzkum, více než 70 procent dotázaných manažerů věří, že ESG rizika by měla hrát důležitou roli v investičních rozhodnutích.

S výhodnějším financováním pro zelené projekty počítají také všechny velké české banky, jejichž zástupci to potvrdili na říjnové konferenci Bold Future. Firmy, které transparentně vykážou ESG data nebo budou mít projekty v souladu s EU taxonomií (tj. klasifikací udržitelných aktivit), si tak budou moct půjčit na rozvoj levněji. A získají také levnější pojištění, což zvýší jejich hodnotu i konkurenční výhodu.
 

Když hledáte někoho, kdo podnikání rozumí

Máte vlastní produkt nebo službu? Věříte, že s ním můžete ve světě uspět? To dává smysl! A my vás v tom podpoříme. Pro začínajícího podnikatele máme vlastní konzultanty, pro pokročilého byznysmena zase zkušené experty z celé republiky. Jsme tu pro vás a jdeme s vámi do neznáma.

Větší odolnost dodavatelského řetězce


Nedílnou součástí odpovědného chování firmy je náležitá péče (due diligence) pro oblast udržitelnosti. Ta zahrnuje označení těch aktivit společnosti (a jejího dodavatelského řetězce), které by mohly mít závažné negativní dopady. V rámci povinného ESG reportingu o udržitelnosti budou firmy o tomto procesu informovat. Evropská unie navíc projednává legislativu, která pro velké firmy stanoví povinnost takové problémy řešit.

Zmapování dodavatelského řetězce díky due diligence může společnosti přinést řadu benefitů. Firmám umožňuje lépe reagovat na krize, jako byla například covidová pandemie. Informace o due diligence procesu navíc vyžadují investoři, a to i mimo EU – například v USA a Velké Británii. 

Nastavený proces due diligence navíc funguje i jako prevence porušování lidských práv. Jak ukázala válka na Ukrajině a napojení dodavatelsko-odběratelských řetězců na ruské státní firmy, tato rizika se zvyšují ještě v době konfliktů. 
 

Řízení rizik spojených s klimatem i reputací


Sběr dat a reporting je základním krokem k tomu, aby si firmy mohly nastavit klimatické cíle a dlouhodobější klimatickou strategii. Díky strategii dokážou i lépe řídit rizika, jako jsou například rostoucí ceny energií z fosilních zdrojů anebo rizika spojená se suchem, záplavami a požáry. 

Jasné požadavky pro klimatické cíle a tranziční plány stanovují nové evropské standardy pro reporting. Firmy, které prohlašují, že budou do roku 2050 „climate-neutral“, potřebují také uvést jasné mezikroky i vyčleněné finanční prostředky. 

Velkým firmám tuto povinnost do budoucna stanoví legislativa CSRD (více v jiném našem článku), začít s tímto přístupem je ale dobré co nejdříve. Inspirovat se mohou i firmy, kterých se zákonná povinnost zatím netýká. Obecná prohlášení, která se nemají o co opřít, totiž nebudou problémem jen z pohledu zákona, ale i z pohledu zákazníků a reputace kvůli greenwashingu. 

Místo mnohdy nepravdivé propagace udržitelnosti by se firmy měly zaměřit na sběr dat. Na jejich základě si pak v souladu s uznávanými standardy stanoví cíle a strategie na snižování dopadů. A do třetice pak adekvátně jednají a transparentně a autenticky svoje kroky komunikují. Příkladem firmy z Česka, která s takovou komunikací a procesem začala, je například výrobce 3D tiskáren Prusa Research. Připravte se na dlouhodobý proces, jehož výsledek ale rozhodně bude stát za to. 
 

Ondřej Janků


Ondřej koordinuje v expertní skupině Frank Bold mezinárodní kampaň o reportování dat o udržitelnosti firem (nefinanční reporting) v návaznosti na novou evropskou směrnici. Informuje o výstupech projektu Alliance for Corporate Transparency a ukazuje, že proměna ekonomiky je pro firmy příležitostí. Další praktické tipy pro firmy sdílí na frankboldadvisory.cz.