Magdaléna Souček z EY: Impaktové fondy? Je potřeba osvěta a propagace osvědčených postupů

27. 12. 2020

I v podnikatelském prostředí funguje zákon akce a reakce. Na jedné straně se čím dál častěji objevují firmy, které se zamýšlejí nad (pozitivním) dopadem svého byznysu. Na straně druhé se pak slétávají první vlaštovky v podobě impaktových investorů. Je potřeba je ale nezaměňovat s filantropy – impaktoví investoři sice chtějí měnit svět k lepšímu, zároveň při tom ale nerezignují na návratnost svých investic. Co všechno takové investování obnáší? O tom jsme mluvili s vedoucí partnerkou EY a podle magazínu Forbes zároveň s jednou ze sta nejvlivnějších žen u nás, Magdalenou Souček.

Impaktové investování je zaměřené nejen na finanční zisk, ale také na pozitivní sociální dopad. Dá se takový dopad měřit?

U takových investic se jedná se o jasně definované cíle – může se jednat například o počet dětí, které dosáhnou určité úrovně vzdělání nebo dojde k nastavení systému recyklace, což znamená pokles netříděného odpadu. Uvádím konkrétní příklady, aby bylo zjevné, že se jedná o jasně nastavené parametry, na jejichž základě se může měřit efektivita takové investice.

Jak vypadá „ideální" startup, který by měl šanci oslovit typického impaktového investora?

I startupové firmy se mohou profilovat jako vhodné impaktové investice a udržitelnost je stoprocentně jedním z témat. Není ale možné vystačit jen s dobrým cílem. Důležité je i nastavení takového zájemce o impaktové financování. Investoři budou stejně pozorně sledovat efektivní využití svých investic, i když měřítkem není zisk, ale jiná měřitelná veličina, přispívající k vylepšení světa, ve kterém žijeme. Z našich rozhovorů se startupy víme, že řada z nich již v počátku zvažuje, co je cílem jejich podnikání, jak je udržitelné a jaký je jeho dopad na společnost.

Co může startupista nebo jiná firma udělat pro to, aby impaktového investora zaujaly?

V tomto směru nemluvíme o žádné magii či specifických postupech pro oslovení investorů. Někdo osloví investory čistě s nápadem, jindy je potřeba vybudovat něco hmatatelného. A v tomto ohledu jsme k dispozici podpořit rozvoj takových společností a asistovat jim i při oslovení investorů.

Pomůže osvěta a dobré příklady

Podle průzkumu vaší firmy tíhnou k impaktovému investování hlavně větší rodinné firmy. Čím to podle vás je?

To je velice důležitá poznámka. Impaktové investování, přestože u nás není tak zavedenou disciplínou jako například ve Velké Británii, se projevuje v celé řadě případů jakoby mimochodem. Jedná se o přirozený vývoj, kdy, jak zmiňujete, rodinné firmy dospějí do stadia, kdy hledají možnost investovat do oblastí obecně prospěšných. Mohu vás ale ubezpečit, že to není omezeno na rodinné firmy.

Zmiňujete Velkou Británii i to, že u nás je impaktové investování zatím v začátcích. Větší zkušenosti s ním mají třeba i v Německu. Je naše společnost vůbec připravená vydat se tímto směrem?

Jedná se pravděpodobně o otázku vývoje ekonomiky a není možné to spojovat s nějakým aspektem „národní" povahy. I v západní Evropě vidíme rozdíly mezi jednotlivými státy a národní specifika se projeví spíše ve formě institucionalizace takového investování. Velká Británie je pravděpodobně v této oblasti nejdál.

Co by podle Vás pomohlo impaktovému investování prosadit se i v českém prostředí?

Osvěta a propagace dobrých příkladů. Jistá profesionalizace je určitě na místě. To, že není finanční zisk na prvním místě, neznamená, že se dá k investicím tohoto typu přistupovat lehkovážně. Zavedení auditů nefinančních procesů by určitě pomohlo posílit důvěru a transparentnost. I v českém prostředí už registrujeme některé fondy. Tím prvním je Tilia Impact Ventures, který vznikl před dvěma lety.

Impaktové investování se teprve rozvíjí

EY investorům i startupů nabízí propojení i podporu během realizace. Je už nějaká realizace za vámi?

V České republice na prvního impaktového investora z řad našich klientů teprve čekáme, protože tento typ investování je u nás teprve v plenkách. Vnímáme však, že investory zajímá stále více, jak firmy přistupují k tzv. ESG parametrům – ty souvisejí s ochranou životního prostředí či společenskou odpovědností.

Dokážete propojovat české firmy i se zahraničními investory?

Celkově je impaktové investování v České republice, respektive v Evropě v rozvojové fázi. Naše EY mezinárodní síť je ale optimálně nastavena na sdílení poznatků a jsme připraveni sdílet know-how z teritorií, kde je impaktové investování etablované.

Jak velká je podle vás naděje, že bude impaktových fondů přibývat?

Valná většina účastníků soutěže EY Podnikatel roku uvažuje o nějaké formě takových investic. Možná ještě není jejich snaha formalizovaná do nějakého fondu s takovým zaměřením, ale to bude bezpochyby další fáze rozvoje. Už teď vidíme, že to nebude dlouho trvat.


Nejnovější
Trendy a témata

Taxonomie – udržitelnost firem v hodnocení

29. 11. 2021

Ve finále našeho seriálu se podíváme na zoubek nové taxonomii. Jak tento nástroj Evropské unie pomůže investorům, kteří chtějí financovat trvale udržitelné projekty? A proč by se už teď podnikatelé měli zamyslet nad nefinančním reportingem? I tentokrát pro vás to nejdůležitější připravil Maroš Sovák z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Nejnovější
Příběhy úspěšných firem

Drillbone: Ortoped z Brna vymyslel novou pomůcku pro operace

4. 10. 2021

Vývoj inovativních produktů není pouze doménou strojařských inženýrů či rozených podnikatelů. V každém oboru…

Nejčtenější

Lucie Brešová: Od letenek k virtuální realitě „do kapsy“

30. 5. 2021

Je jednou z nejvýraznějších českých manažerských tváří. Lucie Brešová stála u zrodu nejúspěšnějšího českého start-upu Kiwi.com. Dnes stojí na startu znovu – tentokrát na palubě start-upu Pocket Virtuality a jejich produktu budoucnosti.

Zpět na Trendy a témata