Ekoznačka: jak splnit kritéria?

18. 11. 2021

Ve třetím díle našeho seriálu, který pro JICmagazín připravuje kancelář KROUPAHELÁN, se zaměříme na ekoznačky. Jaké nabízí výhody, jak jsou právně regulovány a jaká kritéria musíte splňovat, abyste označení získali? Čtěte dále a vše se dozvíte!

Co je v praxi ekoznačka?

Ochrana životního prostředí je prioritou nejen pro Evropskou unii a její čelní představitele, ale stále víc se dotýká i každodenního života jejích občanů. Velmi výrazně se projevuje i ve spotřebitelském chování. Při přemýšlení nad tím, který produkt vlastně vybrat, může pomoci ekoznačka EU. Ta dává zákazníkovi jistotu, že výrobek splňuje přísná environmentální kritéria, která zahrnují kvalitní vstupní suroviny, šetrný způsob výroby a možnost recyklace. Díky označení výrobků a služeb snadno zjistí, které produkty mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu. Aby produkt ekoznačku získal, musí výrobce zohlednit několik kritérií. Vzhledem k tomu, že životní cyklus každého výrobku a služby je odlišný, jsou i kritéria přizpůsobena tak, aby zohledňovala jedinečné charakteristiky každého typu výrobku. Proto jsou pro jednotlivé druhy výrobků samostatná nařízení, která podmínky upravují. Kritéria se mohou týkat také obalů, ve které je věc například zabalena při prodeji (kartonové krabice musí být minimálně v 80 % z recyklovaného papíru). 

Co reguluje ekoznačku?

Právní úprava je zajištěna evropskou legislativou – nařízením EU o ekoznačce z roku 2009. Také díky Zelené dohodě však v této oblasti dochází ke změnám, jednotlivé skupiny výrobků mají svá vlastní, výrazně mladší prováděcí nařízení. Ta stanovují kritéria ekoznačky přímo pro daný typ výrobku.

V průměru každé čtyři roky se kritéria revidují tak, aby odrážela technické inovace – vývoj materiálů, výrobních procesů nebo snižování emisí a změny na trhu. Díky tomu si vy i vaši zákazníci můžete být jisti, že ekoznačka EU i nadále představuje nejvyšší ekologickou účinnost.

V České republice roli zprostředkovatele pro udělení ekoznačky zastává CENIA – česká informační agentura životního prostředí, jejíž činnost zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí. Pokud chcete, aby vašemu produktu byla udělena ekoznačka, vaši žádost o ni bude přijímat a hodnotit právě CENIA.

Greenwashing a ekoznačka

Greenwashing je čím dál častější praktika, která s ekoznačkou souvisí. Společnosti se snaží předstírat, že dělají pro udržitelnost a pro ochranu životního prostředí víc, než skutečně dělají. Důvod je jasný – spotřebitelé se stále více a více snaží kupovat výrobky, které jsou k životnímu prostředí šetrné, jsou ochotni za to někdy i připlácet, aby měli dobrý pocit z toho, že šetří planetu. A některé společnosti toho ve svůj prospěch zneužívají. Vzniká spousta různých „značek“, které dokládají, že je výrobek šetrný k životnímu prostředí, ekologický a udržitelný. Ve skutečnosti tomu vůbec tak být nemusí a může se z toho stát jen lákadlo na zákazníky, kteří ekologické produkty vyhledávají.

Proto je dobré ekoznačku znát. Ta je skutečnou zárukou toho, že výrobek splňuje ekologická kritéria.

Jaké jsou výhody ekoznačky?

Největší výhodou celého certifikačního systému je, že nemusíte být odborníkem na ekologické produkty. Díky ekoznačce máte jistotu, že nakupujete ekologicky. Tento systém platí napříč celou Evropskou unií podle jednotných kritérií. V oblasti veřejných zakázek to může znamenat velmi transparentnírovné příležitosti. 

Ekoznačky můžou hrát v blízké budoucnosti roli třeba v pravidlech pro zadávání veřejných zakázek. Už nyní se můžeme setkat s tím, že zadavatelé používají do technických specifikací stejná kritéria, která jsou potřeba pro získání ekoznačky. Dá se tedy říct, že pokud bude mít společnost ekoznačku, zvýší se jí pravděpodobnost dalších zakázek a usnadní jí to přístup k trhu.

Jak na cirkulární ekonomiku?

Podporujeme podnikatele, malé i střední firmy i lidi s podnikatelským nápadem v zavádění i rozvoji prvků udržitelného podnikání. Podnikatelům a firmám s globální ambicí pomůžeme připravit se na změny spojené se zelenou revolucí a také cíleně řídit širší dopady na společnost a životní prostředí. 

 

Chci vědět víc

Co z toho je pro firmy důležité?

Pokud vyrábíte některý z výrobků patřících do výše uvedených kategorií, tak se vám do budoucna vyplatí na získání ekoznačky pracovat. A pokud v tento moment všechny podmínky nesplňujete, určitě mohu doporučit zaměřit se alespoň na část z těch, které jsou pro vaši oblast výrobků ekoznačkou stanoveny. Jak jsem již psal výše, může se to pozitivně projevit například ve veřejných zakázkách, kde prokážete technickou kvalifikaci splněním kritérií pro udělení ekoznačky. Dá se také předpokládat, že se stoupajícím trendem udržitelných výrobků bude více a více zákazníků vyhledávat produkty s ekoznačkou, a to bude znamenat zvýšení zisků těm, kdo ji budou mít.

 

Mgr. Maroš Sovák

Maroš je předním odborníkem na veřejné zakázky, a to jak na české, tak evropské úrovni. Během své desetileté právní praxe se podílel na přípravě výběrových řízení a uzavírání smluv pro veřejné i soukromé investory v souhrnné hodnotě převyšující miliardu korun. Od roku 2016 působí v advokátní kanceláři KROUPAHELÁN


Nejnovější
Trendy a témata

Kevin Koym: Budujme firmy, které budou pohánět otevřenou společnost

29. 4. 2022

Kevin Koym založil a vede jeden z nejúspěšnějších amerických akcelerátorů Tech Ranch. Věří, že díky podpoře podnikatelů po celém světě, může popohnat rozvoj inovací. Do České republiky zavítal na pozvání JIC a jeho návštěvu podpořila i americká ambasáda.

Nejnovější
Příběhy úspěšných firem

Kosmetika Lobey: Za rok z nuly na 70 milionů korun

19. 5. 2022

Cenné zkušenosti z korporátu, hledání nové motivace a hlavně obrovská touha podnikat a být vlastním pánem.…

Nejčtenější

Green Deal? Základy nejen pro podnikatele!

4. 11. 2021

Do roku 2050 bude Evropa prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Alespoň tak praví Zelená dohoda. Co ale vlastně znamená v praxi? To se dozvíte v našem seriálu, který pro JICmagazín připravují kolegové z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Zpět na Trendy a témata