EIT RawMaterials

 

EIT RawMaterials je největší inovační komunitou pro odvětví nerostných surovin na světě. Zajímá se o kovy, minerály a materiály, které je mohou nahradit. Hledá nová inovativní řešení pro zajištění udržitelnosti nerostných surovin v celém řetězci od průzkumu, těžby, zpracování, recyklace po opětovné využití. K tomu lze využívat celou řadu technologií od umělé inteligence, zpracování dat, robotiky, materiálové analýzy, skladování energie, výroby či zpracování nových materiálů.
JIC je kontaktním místem pro zájemce z celé České republiky.

Programy EIT RawMaterials

EIT RawMaterials má aktuálně otevřené dva programy pro začínající podnikatele i zavedené firmy, které mají ambice změnit trh s nerostnými surovinami:

Booster

Program Booster nabízí 200 tisíc eur na urychlení vývoje konkrétního produktu. Podporuje inovativní řešení pro získávání nerostných zdrojů založená na umělé inteligenci, strojovém učení či virtuální realitě, výrobu udržitelných materiálů pro mobilitu budoucnosti, jako jsou baterie, palivové články, permanentní magnety či odlehčené materiály, nebo byznys modely založené na principech cirkulární ekonomiky.

Výzvy jsou otevřeny do 8. dubna,
6. června a 5. září
.

Accelerator

Program Accelerator nabízí až 90 tisíc eur a konzultačníní podporu pro rozvoj komercializace inovativních záměrů na úrovni prototypu ve třech fázích. Velkou šanci uspět mají typicky projekty, které přináší inovace do oblasti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin, cirkulární projekty nebo projekty, které mohou nahradit nedostupné a toxické materiály.

Výzva pro první fázi, ve které lze získat 15 tisíc eur je otevřena do 8. dubna.

Soutěže EIT RawMaterials

Kromě finančních programů, je aktuálně otevřená také soutěž pro start-upy z České republiky a ostatních států střední, východní a jižní Evropy.

Regionální inovační soutěž EIT RawMaterials

Soutěž se zaměřuje na podporu přípravy začínajících podniků na zahraniční expanzi. Vybrané start-upy se stanou součástí největší inovační komunity pro odvětví nerostných surovin, zúčastní se inspirativních workshopů, získají cenné know-how od zkušených expertů a tři vítězové obdrží finanční podporu až 5 tisíc eur.

Přihlášky do soutěže lze podávat do 28. září.

Chcete se přihlásit a nevíte jak? Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás.

Monika
Vrbková

vrbkova@jic.cz
+420 602 575 646

Další zajímavé informace o EIT RawMaterials najdete v brožuře zde.