Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network je největší evropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání a konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. Síť Enterprise Europe Network působí ve 47 zemích (všechny členské země EU, dále i Švýcarsko, Rusko, Turecko, Izrael, Jižní Korea, Čína nebo USA) a má více než 580 partnerských organizací na místní úrovni. Tato iniciativa Evropské komise podnikatelům poskytuje jedno kontaktní místo, kam se mohou obrátit s konkrétní záležitostí a využít široké škály snadno dostupných služeb podpory podniků. Více informací můžete nalézt přímo na stránkách Evropské komise.

Českou část sítě zajišťuje od 1. 1. 2008 projekt BISONet (Business Innovation SuppOrt Network for the Czech Republic), který je realizován konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. JIC jako partner sítě poskytuje poradenství a služby nejen pro malé a střední podniky, ale také pro výzkumné ústavy, vysoké školy, technologická centra a agentury pro rozvoj podnikání a inovací.

Se svými rozsáhlými odbornými znalostmi a kontakty poskytuje síť praktickou pomoc v případech, kdy společnost hledá nového obchodního partnera v jiném členském státě, partnera v zahraničí pro transfer technologie či radu jak rozvíjet inovativní myšlenku nebo jak požádat o financování evropského výzkumu. Síť může pomoci klientům v technických záležitostech, jako jsou práva k duševnímu vlastnictví, normy a právní předpisy EU.

JIC poskytuje služby pro podnikatele z regionu Jihomoravského kraje v oblastech:

Členy sítě v České republice jsou společně s JIC:

Technologické centrum AV ČR (koordinátor)
Podnikatelské a inovační centrum - BIC Plzeň
Centrum pro regionální rozvoj České republiky - CRR ČR
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje - KHK MSK
Regionální hospodářská komora Brno - RHK Brno

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Zjistěte, jak čerpat služby EEN!

Lucie Břicháčková

brichackova@jic.cz
+420 511 205 354

Vždy o krok před konkurencí
Všechny novinky se k vám dostanou jako k prvním.