Enterprise Europe Network

 

Enterprise Europe Network je největší evropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání a konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. Síť Enterprise Europe Network působí již přes 10 let, a to ve více než 60 zemích (všechny členské země EU, dále i Švýcarsko, Rusko, Turecko, Izrael, Jižní Korea, Čína nebo USA) skrz více než 600 partnerských organizací na místní úrovni. Tato iniciativa Evropské komise podnikatelům poskytuje jedno kontaktní místo, kam se mohou obrátit s konkrétní záležitostí a využít široké škály snadno dostupných služeb podpory podniků. Více informací můžete nalézt přímo na stránkách Evropské komise.

Se svými rozsáhlými odbornými znalostmi a kontakty poskytuje síť praktickou pomoc v případech, kdy společnost hledá nového obchodního partnera v jiném členském státě, partnera v zahraničí pro transfer technologie či radu jak rozvíjet inovativní myšlenku nebo jak požádat o financování evropského výzkumu. Síť může pomoci klientům v technických záležitostech, jako jsou práva k duševnímu vlastnictví, normy a právní předpisy EU.

JIC poskytuje služby pro podnikatele z regionu Jihomoravského kraje v oblastech:

  • Technologické nabídky a poptávky (mezinárodní databáze, asistence při vyhledávání partnerů v zahraničí)
  • Asistence při transferu technologií (v rámci ČR i zahraniční transfer – zpracování nabídky technologie, pomoc při vyhledávání vhodného partnera)
  • Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (informace a pomoc při účasti v mezinárodních projektech jako je např. program Horizon2020)
  • Specializované poradenství (poradenství v oblasti financování podnikání, ochrany duševního vlastnictví, inovací a inovačního managementu, apod.)
  • Organizování mezinárodních partnerských setkání (zaměřených na jeden či více oborů, jejichž cílem je navazování kontaktů a vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci)

Českou část sítě zajišťuje od 1. 1. 2008 projekt BISONet (Business Innovation SuppOrt Network for the Czech Republic), který je realizován konsorciem šesti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR.

Členy sítě v České republice jsou společně s JIC:

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Program na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

Enterprise Europe Network

Zjistěte, jak čerpat služby EEN!

Petr
Dostál

dostal@jic.cz
+420 736 789 780