EBN - European Business & Innovation Centre Network

 

EBN je mezinárodní evropská síť sdružující více než 200 podnikatelských a inovačních center (BIC) a dalších organizací, jako jsou inkubátory, inovační a podnikatelská centra po celé Evropě a 100 přidružených členů, kteří podporují rozvoj a růst inovativních podniků.

Služby EBN 

Služby zahrnují širokou škálu aktivit, jejichž cílem je pomáhat členům poskytovat vysoce kvalitní podporu pro své klienty.

Nabídka služeb mimo jiné zahrnuje: 

  • unikátní systém certifikace pro technologicky zaměřené inkubátory a akcelerátory
  • mezinárodní networkingová platforma pro zprostředkovatele a startupy, malé a střední podniky a podnikatele
  • přeshraniční a mezinárodní spojení pro členy, jejich zákazníky a partnery
  • efektivní spolupráce pro podporu projektů financovaných z prostředků EU
  • provozování speciálních zájmových skupin, například se zaměřením na Horizont 2020
  • pořádaní každoročních „policy events“ v Bruselu, propojování členů s nejnovějšími příležitostmi z EU
  • pomoc tvůrcům politiky a agenturám při vytváření inovačních ekosystémů
  • vývoj nových nástrojů pro firemní spolupráci v oblasti IP
  • služby pro investiční komunity

Členy sítě v České republice jsou společně s JIC:

BIC Plzeň

BIC Ostrava

INQbay při ČVUT Praha

Více informací naleznete na webu EBN.        

Chci vědět více!

Monika
Vrbková

vrbkova@jic.cz
+420 602 575 646

Markéta
Filipenská