Informace o zpracování osobních údajů

 1. KDO JSME A CO ZDE NALEZNETE? 

Jsme JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 71180478. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jako tzv. správce osobních údajů, pokud jste sami za sebe nebo jako zástupci právnické osoby navštívili náš web www.jic.cz,  přihlásili se na naše online akce i akce naživo, přihlásili jste se do některého z našich programů podporujících vzdělání a podnikání nebo do soutěže, ucházíte se u nás o práci, pronajímáte si od nás prostory, odebíráte naše produkty nebo služby nebo nám je poskytujete,  nebo jste se rozhodli nás kontaktovat.
 

Zde si můžete přečíst, jaké osobní údaje používáme, k čemu je potřebujeme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu je uchováváme. Dozvíte se zde také, kdo obecně může mít k vašim osobním údajům přístup, jaká máte práva a jak je můžete uplatnit. 

 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT? 

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Konkrétní rozsah těchto údajů závisí na tom, k čemu údaje používáme. Jde konkrétně o tyto kategorie: 

 • identifikační údaje (např.  jméno, příjmení, datum narození, IČO, informace o společnosti); 

 • adresní údaje (např. adresa bydliště, sídla, dodací adresa, fakturační adresa); 

 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo); 

 • profesní údaje (např. v jaké firmě pracujete, zda jste její zaměstnanec, jednatel nebo jiný zástupce, vaše profesní historie, obsah životopisu a motivačního dopisu); 

 • přihlašovací údaje (např. e-mailová adresa a heslo k účtu); 

 • identifikační údaje vašeho zařízení (IP adresa); 

 • informace o chování na webu (např. počet návštěv na stránce, způsob využití stránky); 

 • informace o smlouvě a jejím plnění (např. den uzavření a trvání smlouvy, předmět smlouvy, dodací lhůty a další obsah smlouvy, informace o účasti v soutěži či programu, evidence plnění a porušení smluvních povinností, výpůjčky knih, reklamace); 

 • platební údaje (např. číslo platební karty, číslo bankovního účtu); 

 • informace o podnikání (např. předmět podnikání, okruh zákazníků, podnikatelský záměr); 

 • informace o projektu (např. název projektu, popis projektu); 

 • informace o vzdělání (např. SŠ, VŠ vzdělání, zda máte statut studenta); 

 • přehled navštívených akcí nebo poskytnutých služeb (např. jaké akce jste navštívili, jaké služby jste od nás odebrali); 

 • informace o spokojenosti se službou (např. vaše recenze o akci, poskytnuté službě); 

 • informace o míře využití služby (např. na kolik inzerátů jste se podívali); 

 • fotografie nebo videozáznam (např. vaše fotky nebo videa pořízené v průběhu soutěže, které můžeme zveřejnit s uvedením vašeho jména); 

 • kamerový záznam (záznam z kamery umístěné v našich prostorech, na které jste rozpoznatelní); 

 • informace o vstupu do budovy (např. datum výdeje klíče a vstupní karty, datum a čas použití vstupní karty); 

 • obsah komunikace s námi (cokoliv, co nám sdělíte, když nás kontaktujete).

 

3. CO KONKRÉTNĚ MŮŽEME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI DĚLAT?

Návštěva webu jic.cz a použití cookies 

Používáme cookies a podobné trackery. Když navštívíte náš web, můžeme vám cookies ukládat do vašeho zařízení a zjistit tak některé informace o vašem chování na webu. Informace o cookies najdete zde

Jak konkrétně zpracováváme vaše osobní údaje při použití cookies? 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

 

K fungování a webových stránek (nezbytné cookies) 

Údaje o vašem chování na webu, identifikační údaje vašeho zařízení 

Oprávněný zájem na fungování našeho webu 

Dle technického nastavení cookies (je rozebráno v Informacích o cookies) 

K vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek (analytické a statistické cookies) 

Souhlas s použitím cookies a se zpracováním osobních údajů 

K zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům (reklamní cookies) 

Souhlas s použitím cookies a se zpracováním osobních údajů 

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním osobních údajů za daným účelem přestaneme. Nicméně bez nezbytných cookies nemusí web správně fungovat. Souhlas s použitím cookies, který nám dáte v cookie liště, můžete kdykoliv jednoduše odvolat v cookie liště a také v nastavení vašeho prohlížeče.

Registrace a správa uživatelského účtu JIC+ 

Na webu www.jic.cz vám můžeme registrovat uživatelský účet, díky kterému se můžete společně setkávat s dalšími podnikateli, sdílet své zkušenosti a dovednosti a předávat si know-how.
 

Jak konkrétně zpracováváme vaše osobní údaje při registraci a správě uživatelského účtu? 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

K provedení registrace a ke správě uživatelského účtu, včetně komunikace s vámi a možnosti jednoduše se registrovat na akce 

Identifikační údaje, přihlašovací údaje, kontaktní údaje, poskytnutá fotografie 

Nezbytnost pro splnění smlouvy 

Do 1 měsíce od zrušení uživatelského účtu 

K zasílání novinek o JIC a nabídek našich služeb 

Identifikační a kontaktní údaje 

Oprávněný zájem a zákaznická výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

Do okamžiku zrušení uživatelského účtu nebo odhlášení se z odběru newsletteru 

Registrace na akci přes web jic.cz 

Na webu jic.cz se můžete přihlásit na akci pořádanou naživo i online. Bez údajů, které nám vyplníte v registračním formuláři, vás na akci nemůžeme přihlásit. Pokud je akce placená, musíme plnit i zákonné povinnosti.
 

Vaše údaje můžeme použít i za dalšími účely vymezenými dále v tabulce.
 

Jak konkrétně zpracováváme vaše osobní údaje při registraci a správě uživatelského účtu? 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

K registraci na akci, včetně komunikace s vámi a případného placení 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, profesní údaje, adresní údaje, platební údaje, informace o podnikání, informace o smlouvě a jejím plnění 

Nezbytnost pro splnění smlouvy 

Do 1 měsíce od splnění smlouvy, za jinými účely můžeme údaje uchovávat i déle 

K evidence účasti na akci (někdy máme na akci prezenční listinu) 

Identifikační údaje, profesní údaje, informace o akci 

Oprávněný zájem na tom vědět, kdo se akce doopravdy účastnil 

Do 3 let od skončení akce, někdy musíme prezenční listinu uchovávat pro plnění zákonných povinností i déle (např. při kontrole dodržení dotačních podmínek) 

K plnění zákonných povinností, zejména v oblasti ochrany spotřebitelů, účetnictví a daní 

Identifikační údaje, adresní údaje, identifikační údaje vašeho zařízení, platební údaje informace o smlouvě a jejím plnění 

Nezbytnost pro splnění právních povinností 

Po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, např. daňové doklady uchováváme 10 let od skončení zdaňovacího období 

K zjištění a vyhodnocení vaší zpětné vazby 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, informace o spokojenosti se službou 

Oprávnění zájem na zlepšování našich služeb 

Do 6 měsíců od skončení akce 

K zasílání novinek o činnosti JICu a nabídek dalších akcí 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, historie účasti na akcích 

U placených akcí: Oprávněný zájem a zákaznická výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 

Do 3 let od posledního přihlášení na akci, max. do odhlášení se z odběru newsletteru 

Proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu (zjištění vaší zpětné vazby apod.) můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná (váš zájem na ochranu vašeho soukromí převáží naše zájmy), se zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.
 

Z odběru obchodních sdělení se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v každém newsletteru.
 

Výběrové řízení 

Prostřednictvím našich webových stránek nebo e-mailu se můžete ucházet o některou z volných pozic. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje následně: 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

K náboru zaměstnanců, uskutečnění výběrového řízení a jednání o uzavření pracovní smlouvy (příp. dohody o práci konané mimo pracovní poměr) 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, profesní údaje, informace vyplývající ze životopisu 

Nezbytnost provedení opatření před uzavřením pracovním smlouvy 

Po dobu 2 měsíců od výběru uchazeče 

Ke kontaktování v případě uvolnění pozice vhodné pro nevybraného uchazeče 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, profesní údaje, informace vyplývající ze životopisu 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejdéle po dobu 5 let od udělení souhlasu 

Jestliže ve výběrovém řízení neuspějete, ale přejete si, abychom si vaše údaje nechali i nadále pro možnost budoucího kontaktování s nabídkou konkrétní pozice, potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a my vaše údaje vymažeme.
 

Přihlášení a účast v některém z programů JICu 

Prostřednictvím webu jic.cz se můžete přihlásit do některého z podnikatelských programů, které zrovna nabízíme. Pokud vás nebo vaši společnost vybereme, můžete se programu i zúčastnit.
 

V těchto případech zpracováváme vaše osobní údaje následně: 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

K provedení registrace a vyhodnocení podmínek ke vstupu do programu včetně související komunikace 

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, informace o podnikání, informace o projektu, další informace, které nám sdělíte 

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost 

Do 2 měsíců od výběru účastníků programu a rozhodnutí o odmítnutí vaší žádosti 

K uzavření a plnění smluv nezbytných k účasti v programu, včetně zajištění komunikace s osobami účastnícími se programu a přístupu k dokumentům z programu 

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, profesní údaje, informace o podnikání, informace o projektu, informace o smlouvě a jejím plnění, platební údaje 

Nezbytnost pro splnění smlouvy 

Do 1 měsíce od splnění smlouvy, za jinými účely můžeme údaje uchovávat déle 

K plnění zákonných povinností (zejména v oblasti dotací, účetnictví a daní) 

Informace, které o vás uchováváme v rámci smluvní spolupráce 

Nezbytnost pro splnění právních povinností 

Po dobu stanovenou příslušnými předpisy 

Ke zjištění zpětné vazby k výběrovému řízení k programu a k programu za účelem zlepšování služeb a činnosti JICu 

Informace, které o vás uchováváme v rámci smluvní spolupráce, informace o spokojenosti se službou 

Oprávněný zájem na zlepšování našich služeb 

Po dobu 5 let od ukončení programu 

K zasílání novinek o činnosti JICu a nabídek dalších programů a služeb 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, historie využívání našich služeb 

Oprávněný zájem a zákaznická výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

Do 3 let od posledního přihlášení do programu, max. do odhlášení se z odběru newsletteru 

Účast v soutěži, výběr odměny

Někdy pořádáme soutěže, ve kterých se můžete ucházet o získání finanční podpory pro váš projekt nebo o jiné ceny.
 

V souvislosti s vaší účastí v soutěži můžeme vaše osobní údaje používat následně: 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

K přihlášení do soutěže, posouzení projektu, včetně související komunikace 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, adresní údaje, údaje o vzdělání, přihlašovací údaje 

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. provedení opatření nezbytných před uzavřením smlouvy 

Do 1 měsíce od ukončení soutěže (pro informování o (ne)úspěchu v soutěži) 

Ke vzájemné komunikaci za účelem zhodnocení soutěže z hlediska dlouhodobých cílů JIC 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o účasti v soutěži 

Oprávněný zájem spočívající na vyhodnocení soutěže pro účely pořádání budoucích soutěží v rámci dlouhodobých cílů JICu 

Po dobu 3 let od skončení soutěže 

K oslovení s nabídkami možných akcí, projektů a činností JIC, k jejímž odběru jste se přihlásili 

Identifikační údaje, kontaktní údaje 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 

Než se odhlásíte z odběru obchodních sdělení 

Pokud soutěž vyhrajete, můžeme vaše osobní údaje používat následně: 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

K uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí finanční podpory, včetně související komunikace 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, adresní údaje, údaje o vzdělání, platební údaje, informace o smlouvě a jejím plnění 

Nezbytnost pro splnění smlouvy,  

Do 1 měsíce od splnění smlouvy, za jinými účely můžeme údaje uchovávat déle 

K vzájemné komunikaci za účelem zhodnocení využití finanční podpory 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění 

Oprávněný zájem na zhodnocení poskytování finanční podpory a jejího využití 

Po dobu 3 let od skončení projektu podporovaného JICem 

K propagaci a prezentování výsledků soutěže 

Identifikační údaje, fotografie a videozáznam, informace o účasti v soutěži 

Oprávněný zájem na prezentaci a propagaci soutěže 

Do 3 let od skončení soutěže  

K plnění zákonných povinností, zejména z oblasti dotací, účetnictví a daní 

Informace, které o vás uchováváme pro plnění smlouvy 

Nezbytnost pro splnění právní povinnosti 

Po dobu stanovenou právními předpisy 

Abyste v případě vaší výhry v soutěži mohli obdržet finanční podporu, je nutné s námi uzavřít smlouvu. Máme také zájem na zhodnocení toho, jak jste využili poskytnutou finanční podporu. Informace potřebujeme pro organizaci obdobných projektů v budoucnosti. Může se stát, že budeme vaše vítězství v soutěži prezentovat i navenek a že na webových stránkách zveřejníme i vaši fotografii, video, identifikační údaje a informace o účasti v soutěži. K prezentaci přistoupíme v našem oprávněném zájmu na propagaci vašeho vítězství i samotných projektů JIC. Proti těmto zpracováním na základě oprávněného zájmu JIC můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za těmito účely přestaneme.
 

Pronájem našich prostor, vstupy do našich budov, výpůjčky knih 

Pronajímáte si některý z našich prostor jako např. zasedačku, co-work nebo laboratoř? Poskytujeme vám k užívání serverový rack, knížky nebo jiné movité věci? Dostali jste od nás klíče nebo kartu k přístupu do budovy? Pak zpracováváme vaše osobní údaje následně: 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

K uzavření a plnění smlouvy, včetně související komunikace 

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, platební údaje, profesní údaje, údaje o smlouvě a jejím plnění, informace o vstupu do budovy 

Nezbytnost pro splnění smlouvy 

Do 1 měsíce od splnění smlouvy, za jinými účely můžeme údaje ale uchovávat déle 

K plnění zákonných povinností, zejména v oblasti účetnictví a daní 

Informace získané při plnění smlouvy 

Nezbytnost pro splnění právních povinností 

Po dobu stanovenou příslušnými zákony  

Ke kontaktování v případě narušení bezpečnosti pronajatého prostoru 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění 

Oprávněný zájem v zajištění bezpečnosti našich budov, nájemců a podnájemců 

Po dobu trvání smlouvy s vámi 

U výpůjčky knih k zápisu do knihovny a k zajištění přístupu ke knihám 

Identifikační údaje, kontaktní údaje 

Nezbytnost pro splnění smlouvy 

Do doby zrušení zápisu v knihovně 

Vaše osobní údaje vymezené v tabulce potřebujeme proto, abychom s vámi mohli uzavřít a plnit smlouvu. Pokud jste naši podnájemci, může se stát, že vaše identifikační údaje a informace o smlouvě a jejím plnění budeme muset zpřístupnit majitelům námi pronajatých budov ke kontrole dodržování povinností. Také musíme plnit povinnosti, které nám stanoví zákon. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, můžete proti zpracování podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.
 

Odběr newsletteru JICu 

Na webu jic.cz se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru o novinkách v JICu. V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje následně: 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

K zasílání novinek týkajících JICu a činnosti JICu 

Kontaktní údaje 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů 

Do odhlášení se z odběru newsletteru 

Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v každém newsletteru. Nebo nám můžete napsat na info@jic.cz.

Ochrana práv a zájmů JICu 

Chceme chránit naše práva a zájmy, hlavně v případech, kdy spolu můžeme řešit sporné situace. V těchto případech nakládáme s vašimi osobními údajů získanými pro jiné účely následně: 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

K ochraně našich práv a zájmů 

Informace posbírané v rámci spolupráce s vámi 

Oprávněný zájem na ochraně našich práv a zájmů 

Po dobu běhu promlčecích lhůt nároků ze smluv a jiných právních vztahů, standardně do 10 let od skončení spolupráce, v případě sporu i do 10 let od skončení sporu 

Kamerový systém 

Pokud navštívíte naše prostory, můžeme snímat váš pohyb v prostorech, uchovávat záznamy o vašem pohybu a zpracovávat vaše osobní údaje následujícím způsobem: 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

K ochraně majetku a osob v našich prostorech prostřednictvím kamerového systému 

Kamerový záznam, vč. podobizny  

Oprávněný zájem na ochraně majetku a osob 

72 hodin od pořízení záznamu, nebo po dobu nutnou k vyřešení podezřelé činnosti 

Proti uchování kamerových záznamů s vaší podobiznou můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, vaši podobiznu ze záznamu smažeme.

Statistiky 

Chceme naše služby stále vylepšovat. Proto si můžeme dělat statistiky o tom, jak služby využíváte. V tomto případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat následně: 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

K vytvoření statistik a analýz o využití služby s cílem zlepšovat naše služby, včetně anonymizace údajů 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, adresní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, profesní údaje, informace o podnikání, historie využití služeb, identifikační údaje vašeho zařízení, informace o chování na webu 

Oprávněný zájem na zlepšování našich služeb 

Po dobu trvání smluvního vztahu s vámi, max. do 1 roku od ukončení smlouvy (k vyhodnocení spolupráce) 

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.

Kontaktování JICu 

Prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře máte možnost se na nás obrátit a zeptat se nás, na co potřebujete – třeba na možnosti spolupráce, financování, účasti v programech apod. Můžete si s námi také sjednat úvodní schůzku, kde můžeme konzultovat vaše podnikání nebo dojednávat spolupráci s vámi. 

V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje následně: 

K čemu osobní údaje potřebujeme? 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

Ke zodpovězení dotazu a případné navazující komunikaci 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, profesní údaje, informace o podnikání, obsah komunikace 

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu 

Do 1 roku od zodpovězení dotazu, příp. do 1 roku od poslední komunikace s námi ohledně příslušného dotazu 

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme. 

 

4. POŘÍZENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ NA AKCÍCH

Na některých akcích pořizujeme fotografie a videozáznamy. Veškeré fotografie a videozáznamy používáme pouze velmi omezeně pro edukační a prezentační účely a to tak, že neuvádíme konkrétní jména ani vás nijak neidentifikujeme, a tedy nezpracováváme vaše osobní údaje. Tím, že na naši akci přijdete, souhlasíte s tím, že takové fotografie a videozáznamy budou pro využívány v nezbytné míře pro edukační a prezentační účely. Nemusíte se však bát, že by vaše fotografie byly zneužity či použity jinak, než je obvyklé pro výše uvedené účely.
 

Pokud na fotkách a videích nechcete být nebo chcete, abychom fotky a videa s vámi nezveřejňovali, můžete se vždy obrátit na organizátory akce nebo se nám ozvat a svůj souhlas odvolat.
 

5. KDO MŮŽE MÍT K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Dle okolností mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny různým osobám, nejčastěji našim dodavatelům. Jelikož se konkrétní dodavatelé mohou v čase měnit, najdete zde pouze jejich kategorie. Seznam konkrétních dodavatelů s přístupem k vašim osobním údajům si můžete kdykoliv vyžádat.
 

Tyto osoby můžou mít přístup k vašim osobním údajům: 

 • zřizovatelé JICu, kteří mohou činnost JICu kontrolovat,  

 • osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů), 

 • externí redaktoři, kteří nám mohou pomáhat s přípravou rozhovorů a reportáží, 

 • lektoři, se kterými realizujeme pořádané akce, 

 • osoby zajišťující rozesílání newsletteru, 

 • externí odborníci, kteří vám v rámci využívání našich služeb mohou poskytnout odbornou pomoc, 

 • externí účetní a auditoři (pokud potřebují mít pro splnění smluvních a zákonných povinností přístup k některým vašim osobním údajům), 

 • právní a daňoví poradci, kteří jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti, 

 • osoby zajišťující služby platebního styku (portály pro online platby, banky apod.), které potřebujeme proto, abyste nám mohli pohodlně zaplatit, 

 • osoby poskytující marketingové a grafické služby, které nám můžou pomáhat s přípravou marketingových kampaní, 

 • vlastníci našich prostor, kteří chtějí mít přehled o podnájemcích. 

 • členové poroty, kteří vyhodnocují pořádané soutěže a výběrová řízení pro účast v programech, 

 • orgány veřejné moci, kterým musíme nebo potřebujeme zpřístupnit vaše osobní údaje, např.  správní orgány kontrolující využití veřejných prostředků, orgány činné v trestním řízení, finanční úřad apod. 

Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pokud někdo má mít přístup k vašim osobním údajům, zajistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena.
 

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE U NÁS MŮŽETE UPLATNIT?

Zde se dozvíte, jaká práva týkající se zpracování vašich osobních údajů u nás můžete uplatnit. Ať už jde o jakékoliv právo, můžete ho u nás uplatnit jakkoliv chcete. Musí být akorát možné ověřit, že žádost skutečně podáváte vy.

Pokud chcete odpověď dostat co nejrychleji, zašlete prosím svou žádost na e-mail info@jic.cz

Informace o profilování 

Na našem webu může docházet k profilování. To znamená, že si vás můžeme pomocí osobních údajů, které o vás zpracováváme, zařadit do určitých skupin – např. uživatele účtu JIC+, osoby, které chodí pravidelně na akce o podnikání apod. Díky těmto profilům máme lepší přehled o tom, kdo a jak náš web i služby využívá, díky čemuž můžeme web i naše služby vylepšovat. Na to, jak vám poskytujeme služby konkrétně vám, ale profilování vliv mít nebude. Pokud se vám profilování nelíbí, můžete nám dát poslat svou námitku. 

Právo na odvolání souhlasu 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat. Ideálně na adrese info@jic.cz.  

Pokud chcete odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů JICu, nabídek služeb JICu), stačí se odhlásit z odběru obchodních sdělení kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení. 

Právo na přístup 

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). 

Kopii vašich osobních údajů vám dáme bezplatně. Pokud byste měli zájem o více kopií, můžeme od vás požadovat nezbytnou úhradu nákladů. 

Právo na opravu 

Zjistili jste, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje? Pak máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili. 

Právo na výmaz 

Dále máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů: 

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány; 

 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně; 

 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění tyto osobní údaje dále zpracovávat; 

 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že její oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz; 

 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů. 

Ačkoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nebo požádáte o výmaz vašich osobních údajů, ne vždy můžeme vaše údaje smazat. Někdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Pak vás ale budeme informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány. 

Právo na omezení zpracování 

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.  

Toto právo máte také v těchto případech: 

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány; 

 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;  

 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě omezíme zpracování do doby posouzení, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. 

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, námitku proti přímému marketingu (oslovení s nabídkami služeb, newslettery), proti profilování 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, přímého marketingu nebo vás profilujeme, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat. Nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.
 

Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme. 

Právo na přenositelnost osobních údajů 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro plnění smlouvy, můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. A dále abychom je případně předali dalšímu vámi vybranému správci osobních údajů. 

Právo na stížnost 

Myslíte si, že výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná? Nebo že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva? Můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů dostupného na stránce https://www.uoou.cz/