EIC Accelerator

 

EIC Accelerator podporuje malé a střední podniky, včetně startupů, při dokončení vývoje a komercializaci průlomových inovací, které mají potenciál vytvořit nový nebo výrazně ovlivnit stávající trh. Zaměřuje se na vysoce rizikové projekty, které vyžadují značné financování. 

Podmínky podpory od EIC Accelerator

Pro koho je program určený?

Program není tematicky omezen. Specifické výzvy se zaměřují na průlomové inovace s dopadem v oblasti digitálních a zdravotnických technologií, souladem s Green Deal a oživením ekonomiky. Do programu se mohou hlásit fyzické osoby, malé a střední podniky.

Jakou finanční podporu je možné získat?

Program poskytuje grantové financovánído výše 2,5 milionů euro a volitelnou investicido výše 15 milionů euro. Grant tvoří 70 % uznatelných nákladů projektu a je poskytován zálohově předem. Délka realizace projektu je 12 až 24 měsíců.

Kdy a jak je možné o podporu zažádat?

Žádost o financování z programu EIC Accelerator lze podat kdykoliv. Posuzování žádosti prochází třístupňovým procesem.

  • V první fázi se hodnotí projekt na základě zaslaných podkladů - pětistránkového online formuláře, 10stránkového pitch decku a tříminutového videa.
  • Projekty postupující do druhé fáze vyžadují zpracování plné žádosti.
  • V třetím kole žadatele čeká interview před mezinárodním panelem hodnotitelů.

Předpokládaná doba od podání plné žádosti do podpisu smlouvy a uvolnění první platby jsou zhruba čtyři měsíce.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás.

Monika
Vrbková

vrbkova@jic.cz
+420 602 575 646