Startuje projekt Up2Circ
30. 1. 2023

Startuje projekt Up2Circ

Učiňme Evropu více cirkulární! To je heslo projektu Up2Circ, který odstartoval úvodním setkáním v Hamburku. My jsme jeho součástí a těšíme se na to, že jím budeme moci i finančně podpořit více jak 90 projektů.
Učiňme Evropu více cirkulární! To je heslo projektu Up2Circ, který odstartoval úvodním setkáním v Hamburku. My jsme jeho součástí a těšíme se na to, že jím budeme moci i finančně podpořit více jak 90 projektů.

Up2Circ...

  • podpoří cíle Evropské zelené dohody a Strategie EU pro malé a střední podniky pro udržitelnou a digitální Evropu
  • zvýší odolnost malých a středních podniků tím, že podpoří technologické a sociální inovace v malých a středních podnicích s cílem podpořit jejich přechod na udržitelnější obchodní modely a oběhové procesy a infrastruktury, které účinněji využívají zdroje
  • zvýší konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím zavádění vyspělých technologií
  • využije synergií mezi stávajícími sítěmi a iniciativami EU na podporu malých a středních podniků s cílem vytvořit silnější ekosystémy pro inovace, které podpoří ekologickou, sociální a ekonomickou transformaci malých a středních podniků