Program Up2Circ podpoří firmy v přechodu na cirkulární ekonomiku. O podporu se mohou hlásit do konce května
2. 4. 2024

Program Up2Circ podpoří firmy v přechodu na cirkulární ekonomiku. O podporu se mohou hlásit do konce května

Až do 31. května se mohou české firmy ucházet o finanční i odbornou podporu z programu Up2Circ na posílení principů cirkulární ekonomiky ve firmě. Konkrétně se může jednat o prodloužení životnosti produktu, jeho design, recyklace a třeba i transformaci na byznysový model sdílené ekonomiky. Celkem se v této výzvě rozdělí mezi firmy 1,2 milionu eur.
Up2Circ podpoří v první otevřené výzvě až 47 projektů, které se zaměřují na validaci a implementaci cirkulárních obchodních modelů, produktů, procesů a služeb. Celkový rozpočet výzvy činí 1 230 000 €.

Otevření výzvy: 1. dubna 2024. 
Uzávěrka výzvy: 31. května 2024, 23:59 hodin středoevropského času.

Kdo může podat žádost?

Projekty může předložit malá a střední firma z členských států EU (EU 27), která splňuje následující dvě kritéria:
 

 1. Up2Circ Assessment: Žadatelé musí absolvovat posouzení oběhového hospodářství pomocí nástroje Up2Circ Circularity Assessment Tool. Pro firmy sídlící mimo partnerské regiony Up2Circ se hodnocení cirkulárnosti vyplňuje online. Pro firmy, které se nacházejí v partnerských regionech Up2Circ, může být hodnocení cirkularity vyplněno i offline s podporou týmu Up2Circ.  

 2. Rozšířené znalosti a odbornost v oblasti oběhového hospodářství: Žadatelé se musí aktivně účastnit online vzdělávacího programu Up2Circ Academy. Aktivní účastí se rozumí absolvování minimálně 50 % modulů elektronického vzdělávání Up2Circ Academy.  
 

Typy projektů a financování

Malé a střední firmy se mohou ucházet o dva různé režimy financování v závislosti na vyspělosti svých projektů v oblasti transformace:  
 

1    Projekty malého rozsahu: Studie proveditelnosti

 • Financování: Projekty malého rozsahu do výše 15 000 EUR.  
 • Předpokládaný počet financovaných projektů malého rozsahu: 1: 32   
 • Rozsah projektu: Hloubkové ověření technických, ekonomických a sociálních aspektů zavádění oběhových obchodních modelů s ohledem na žádoucnost, proveditelnost, životaschopnost a environmentální aspekty. Projekty by se měly zaměřit na jeden nebo více oběhových obchodních modelů, jako je oběhový dodavatelský řetězec, platformy pro sdílení, produkt jako služba, prodloužení životnosti výrobku, využití a recyklace.   
 • Očekávaný výsledek: studie proveditelnosti včetně podnikatelského plánu. 
 • Doba trvání projektu: 6 měsíců 
 

2    Projekty velkého rozsahu: Pilotní a demonstrační projekty

 • Financování: Projekty velkého rozsahu do výše 50 000 EUR  
 • Předpokládaný počet financovaných velkých projektů: 15  
 • Rozsah projektu: Pilotní a demonstrační činnosti k zavedení konkrétních opatření pro přechod k oběhovému hospodářství prostřednictvím zavedení určitých technologií, přechodu na oběhový design výrobků, zavedení nových výrobků, procesů a služeb. Projekty by se měly zaměřit na vytváření prototypů, pilotní testování, zavádění nových obchodních procesů, řešení a systémů.   
 • Očekávaný výsledek: ověřený prototyp  
 • Doba trvání projektu: Doba trvání projektu: 12 měsíců 
 

 

Kompletní informace najdete na webu up2circ.eu