ESG workshop: Jak mít úspěšný byznys a dobrou karmu podle Jana Zemana

Hodnotový management je zaměřený na motivaci lidí ve firmě a rozvíjení jejich dovedností. Pokud je jednou z hlavních firemních hodnot udržitelnost, můžete vybudovat spokojenou a výkonnou firmu. Na naší akci pochopíte, jaký vliv má udržitelný leadership na firemní kulturu i na vaše zákazníky. Na příkladech vám ukážeme, jak pojmout udržitelnost a cirkulární ekonomiku prakticky.

O čem bude řeč?

 • Jan Zeman vám ukáže, jak budovat spokojenou a výkonnou firmu. Představí vám koncept udržitelného leadershipu a jeho vliv na firemní kulturu. Pochopíte, jak efektivně pracovat s hodnotovým managementem ve firmě. Jak udržet zdravý balanc mezi ekonomickým růstem a spokojeností ve firmě. A na praktických příkladech uvidíte, jaký přínos má takové nastavení pro vaši společnost, vaše zákazníky a v neposlední řadě pro vaše tržby.
 • Dan Heuer představí postupy, jak pracovat s udržitelností ve firmě efektivně. Vysvětlí principy zeleného financování – včetně relevantní legislativy. Představí uhlíkovou kalkulačku a postup výpočtu uhlíkové stopy pro menší a střední firmy. Přiblíží přínosy udržitelnosti pro firmu včetně konkrétních příkladů. A představí dostupné nástroje, které vám usnadní práci.
 • Laura Mitroliosová vás přesvědčí o tom, že bez cirkulární ekonomiky své ESG cíle naplníte jen stěží. Uvidíte, že i částečné zavedení principů cirkulární ekonomiky vede k úspoře v materiálových tocích a ve výrobě. A zjistíte, jak uplatnit cirkulární principy v nakládání s odpady, při využití výpočetní techniky, ale i při nastavení pravidel nákupu.

Pro koho je akce vhodná?

 • Pro CEO a manažery malých a středních firem.

Program

 • 9.00–10.30 | Jan Zeman – Úvod do udržitelného leadershipu a inovační potenciál ESG
 • 10.30–10.45 | přestávka
 • 10.45–12.15 | Dan Heuer – Úvod do ESG a praktický přínos a postup krok za krokem
 • 12.15–12.30 | přestávka
 • 12.30–13.30 | Laura Mitroliosová – Cirkulární ekonomika, základní pojmy a principy, příklady z praxe

Kolik akce stojí a jak se na ni přihlásit?

 • Díky programu EDIH-DIGIMAT můžete mít vstup v hodnotě 10 000 Kč ZDARMA
 • Polovinu tvoří dotace z Evropské unie, tu druhou získáte v režimu de minimis
 • Tato nabídka platí pro malé a střední podniky do 499 zaměstnanců (stoprocentní podpora z fondů EU), v případě větších firem do 3000 zaměstnanců je možné hradit až 50 % z fondů EU.
 • Tato nabídka je určena pro výrobní a technologické firmy.

Naši hosté

 • Jan Zeman – intuitivní podnikatel, majitel firmy Biopekárna Zemanka, vizionář, mentor a propagátor udržitelného podnikání. 
 • Dan Heuer – stratég na poli firemní udržitelnosti, zakladatel konzultační společnosti Fair Venture a spoluzakladatel platformy Impact Metrics, člen Správní rady Změny k lepšímu.
 • Laura Mitroliosová – spolumajitelka a ředitelka společnosti CIRAA, expertka na cirkulární ekonomiku, udržitelnost a ESG.

Akce je součástí služeb EDIH-DIGIMAT 

EDIH-DIGIMAT v Brně je jedno z evropských center pro digitalní inovace. Centrum podporuje zejména malé a střední výrobní firmy v rychlejší digitalizaci a automatizaci. Díky tomu pak mohou zvýšit svou konkurenceschopnost i produktivitu.

Další informace o projektu EDIH-DIGIMAT

Podpora


Financováno Evropskou unií. Stanoviska a názory vyjádřená autorem/autory jsou pouze jeho/jejich vlastní, nereflektují nutně stanoviska a názory vyjádřená Evropskou unií, či Evropskou komisí. Odpovědnost za ně nenese ani Evropská unie, ani subjekt přidělující dotaci.

 
 
Základní informace
Datum, čas
28. 5. 2024 09.00–13.30
Místo konání
JIC INMEC, Purkyňova 127, Brno-Medlánky, 612 00
Cena
Zdarma
Kontaktní osoba
Mám zájem o akci