Přinášíme podnikavost do škol

 

Podnikavé kompetence jsou souborem dovedností nezbytných nejen pro práci v 21. století. Podnikavost a její nástroje proto předáváme pedagogům základních a středních škol a nabízíme jim různé možnosti intenzivní podpory. Na krajské úrovni spolupracujeme s řediteli škol a dalšími klíčovými aktéry a podílíme se na systematické změně prostředí vedoucí k implementaci podnikavosti a jejich kompetencí do každodenní práce se studenty.

Jak pomáháme šířit podnikavost do ZŠ a SŠ v kraji?

Exkurze pro školy na JIC

Chcete, aby vaši studenti zažili podnikavost a nakoukli do podnikatelského světa? Školám i univerzitám nabízíme formát exkurze, která je ochutnávkou témat spojených s podnikavostí a prací na vlastním nápadu. Zároveň jde o inspiraci skrze konkrétní podnikatelské příběhy a prostředí JIC. 

Regionální rada podnikavosti

Regionální rada podnikavosti sdružuje klíčové aktéry zabývající se rozvojem podnikavosti ve vzdělávání nejen napříč Jižní Moravou. V rámci této platformy se dlouhodobě snažíme rozvíjet podnikavost v regionu a společně se podílet na nových aktivitách. V případě zájmu se zapojit či zjistit více informací se ozvěte Vojtovi Krmíčkovi.

Vzdělávací projekt iKAP JMK II

Na rozvoji podnikavosti v kraji spolupracujeme s dalšími partnery prostřednictvím společných projektů, jejichž cílem je realizace krajského akčního plánu vzdělávání. Aktuálně největším realizovaným projektem je Implementace KAP JMK II, ve kterém máme společně s ostatními partnery na starosti aktivity pro podporu podnikavosti a kreativity.

Digitální řemeslo ve vzdělávání

Mezi podnikavé kompetence patří kreativita, učení se praktickým poznáváním, týmová spolupráce nebo schopnost přebrat iniciativu. Nejen tyto dovednosti mohou učitelé a žáci prakticky získat a procvičovat prostřednictvím digitálního řemesla představující spojení tradičních řemeslných postupů a nástrojů s digitálními technologiemi a výrobními stroji jako např. 3D tiskárnami. Na JIC se digitálnímu řemeslu věnujeme ve FabLabu, prototypovací dílně plné digitálních výrobních strojů.

Mobilním FabLabem po celém kraji

Abychom dostali moderní digitální výrobní stroje a kreativitu co nejblíže žákům a učitelům ZŠ a SŠ, jezdíme po kraji a občas i za jeho hranice s mobilním FabLabem Experience. Představte si ho jako návěs kamionu, který se po zaparkování promění v unikátní dílnu. Ve FabLab Experience organizujeme pro studenty a učitele exkurze, při kterých se návštěvníci s dílnou seznámí, ale také praktické workshopy, při nichž si sami něco vyrobí a poté odnesou domů. 

Digitální řemeslo ve vzdělávání

Digitální řemeslo šíříme do světa mezi učitele a studenty i prostřednictvím jedinečné online platformy FabLab University. Učitelé na ní najdou nabídku akreditovaných kurzů pro práci s 3D tiskárnami nebo připravené lekce zapojující digitální stroje přímo do výuky. Pro studenty jsme pak připravili tutoriály pro práci s různými programy pro 3D modelování, grafiku i stroji, kreativní soutěže a inspirativní projekty.

Kontaktujte nás

Chcete vědět víc? Jsme tu pro vás.