Jsme aktivní součástí sítě
propojující hlavní aktéry v regionu

 

Proč to děláme

Když vztahy mezi sektory fungují a všichni táhnou za jeden provaz, region roste a lidem se v něm žije lépe. Firmy prosperují, ekonomika je zdravá a znalosti proudí.

Jak to děláme

JIC koordinuje Regionální inovační strategii (RIS JMK), díky které spolu komunikuje akademická sféra, veřejný sektor, firmy i neziskové organizace. 

Koordinace a facilitace inovační strategie je veřejná služba. Podporováním vzniku potřebné infrastruktury, budováním pevných vztahů a za pomoci veřejných institucí vytváříme příznívé podmínky pro život a podnikání.

Naším úkolem je péče o ekosystém. Vytváříme tím vhodné podmínky pro konkurenceschopné znalostně intenzivní podnikání. Jak to děláme?

Podporujeme kvalitní vzdělávání tím, že přinášíme do škol téma podnikavosti

Přímou podporou podnikatelských aktivit tam, kde dochází k selhání trhu

 

V rámci iniciativy #brnoregion budujeme značku Jihomoravského kraje jako dobré adresy pro inovační podnikání, výzkum a vývoj.