Udržitelnost jako příležitost pro byznys

 

Podporujeme podnikatele, malé i střední firmy i lidi s podnikatelským nápadem v zavádění i rozvoji prvků udržitelného podnikání. Podnikatelům a firmám s globální ambicí pomůžeme připravit se na změny spojené se zelenou revolucí a také cíleně řídit širší dopady na společnost a životní prostředí. V kontextu globálních změn a neudržitelného lineárního modelu ekonomiky přicházejí nové výzvy a příležitosti, kterých je možné využít pro naplnění ambice globálně úspěšného podnikání.

 

Cirkulární ekonomika

Jsme přesvědčeni, že zavádění principů cirkulární ekonomiky je tzv. win-win strategií, která pomůže firmám růst a zároveň snižovat jejich negativní dopady.

    

V rámci Cirkulární ekonomiky se věnujeme především těmto dílčím oblastem:

Legislativa

platné a chystané regulace – požadavky na obaly, nakládání s odpady, podíl recyklátu, nefinanční reporting, …

Odpadové hospodářství

předcházení vzniku odpadů, jejich management, nákup a prodej druhotných surovin

Odpovědný marketing

správná komunikace svých dopadů - externě i interně, předcházení greenwashingu

Ekodesign produktů a služeb

human/planet centered design, obaly, životní cyklus výrobků

Analýzy a certifikace dopadů

Optimalizace zdrojů

úspory a čištění vody, šetření a obnovitelné zdroje energie, efektivita využití materiálů a jejich nové alternativy

Pojďte do toho s námi

Téma vás zajímá, ale nevíte, jak na to? Ať už jste zcela na začátku své cesty nebo máte zavedenou firmu, rádi vám pomůžeme identifikovat a posléze i zrealizovat kroky, které ve vašem případě dávají největší smysl. Nabízíme:

Identifikace potenciálu

Pomůžeme vám identifikovat potenciál vašeho podnikání na jednorázové bezplatné schůzce s naším specialistou Mirkem Londýnem. Společně projdeme jednotlivé oblasti vaší firmy a vyhodnotíme, kam může být z hlediska udržitelnosti nejefektivnější napřít svou pozornost.

Konzultační podpora

Klienty podporujeme v jejich rozvoji nejčastěji formou dlouhodobé spolupráce. V průběhu pravidelných konzultací budete mít příležitost ve své firmě implementovat kroky, které si na začátku stanovíte. Celým procesem vás budou provázet naši experti a specialisté na dané oblasti.

Zajímá vás více informací?

Jestli jste nenašli informace, které jste hledali, a rádi byste se zeptali na nějaké otázky, neváhejte se nám ozvat. Rádi vám odpovíme nebo poradíme.

Miroslav
Londýn

londyn@jic.cz
+420 736 182 199

Proč se tématem zabývat

Nové zdroje příjmů

díky inovaci byznys modelu (sdílení, pronájem místo prodeje, pay per use, …) či např. prodeji odpadu z výroby

Nákupní chování zákazníků

stále větší roli v něm hrají celkové dopady kupovaného produktu či služby

Financování

investičních fondy, banky i dotační tituly se stále častěji orientují kromě ekonomických také na environmentální a sociální dopady

Úspora nákladů

uzavírání cyklů energie, vody i materiálů snižuje náklady na vstupu

Legislativa

opravitelnost, nakládání s odpady, povinný podíl recyklátu, certifikace, uhlíkové clo či emisní povolenky – regulací přibývá a je dobré se na ně včas připravit

Náborový potenciál

zejména u mladších generací je při kariérních rozhodnutích vidět jasný trend v zohledňování dopadů činnosti svého zaměstnavatele

Soběstačnost

snížení závislosti na zahraničních či vytížených dodavatelích

Zisk € 1,8 bil.

tolik by v EU přinesl přechod na cirkulární ekonomiku do r. 2030 dle studie McKinsey

Odpovědnost

Podílení se na prevenci a řešení negativních dopadů lidské činnosti na svět a tím i svou firmu a své blízké.

Tomáš Kozelský

spoluzakladatel studia KOGAA

„Naše studio se snaží každý proces práce zaoblit. I když se nepodaří vytvořit plnohodnotný koloběh, každé očištění zaběhlých nástrojů od nánosu ignorace stavu životního prostředí je pro nás velkou výhrou. Všechny aspekty spojené s udržitelností a cirkulární ekonomikou tak bereme vážně a stavíme je na stejnou úroveň s hlavními investičními determinanty každého projektu.

Radek Kundrata

ředitel společnosti Hutira - Brno

„Planetu Zemi máme vypůjčenou od našich dětí, není naše  a musíme ji vrátit v lepším stavu, než jsme ji dostali od předků my. Vkládám velké naděje do budoucích generací, vnímám nové smýšlení u svých dětí i u dětí svých přátel. Ač ještě velmi malí, už teď dobře vědí, že nejlepší je odpady vůbec nevytvářet, a když už, pak si klást otázku Co s nimi?

Karel Plotěný

spoluzakladatel firmy ASIO

„Dříve jsem nevěděl, co si mám o slovu udržitelnost myslet. Dnes vím, že to znamená využívat co nejméně nových zdrojů. Také vím, že udržitelnost má některé v praxi ověřené zákonitosti. Například, čím blíže řeším problém u zdroje, tím je to pro přírodu a tedy i pro nás lidi lepší.

Vybraní specialisté na cirkulární ekonomiku

Eliška Knotková

Eliška
Knotková

CEO v Balance is Motion

Vladimír Kočí

Vladimír
Kočí

Profesor a děkan na VŠCHT

Vojtěch Pilnáček

Vojtěch
Pilnáček

Expert na odpadové hospodářství

Maroš Sovák

Maroš
Sovák

Advokát, KROUPAHELÁN a.k.

Michal Veselý

Michal
Veselý

Marketér, stratég, milovník přírody a brnoregion patriot

Ještě by vás k tématu mohlo zajímat:

  • Příklady českých firem, které už některý z principů cirkulární ekonomiky zavedly a co jim to přineslo najdete v publikacích Cirkulární Česko 2 a Cirkulární Česko 3, na kterých jsme se podíleli. 

 

  • Globální klimatickou politiku určuje Pařížská dohoda, v EU je to Zelená dohoda pro Evropu (tzv. European Green Deal). Green Deal zasahuje do všech odvětví, politik a činností. Součástí je i Klimatický zákon EU, který obsahuje cíl snížit do roku 2030 emise CO2 v EU o 55 % proti roku 1990. Konečným cílem je uhlíková neutralita EU do roku 2050. Jedním z klíčových principiálních řešení pro firmy je transformace z lineárního na cirkulární byznys model.

 

  • Celkovou výši zelených investic v Česku v letech 2021-2025 odhadují analytici České spořitelny na cca 800 mld. Kč a do roku 2030 na 2 biliony Kč. Část investic do zelených projektů bude financována z dotací, podle našeho odhadu se jejich souhrnná částka vyšplhá na minimálně 350 mld. Kč do roku 2030.