Lidé v JIC

Služby

Marta
Zemanová

zemanova@jic.cz
+420 775 326 958

Akce

Hana
Musilová

musilova@jic.cz
+420 601 075 211

Média

Martin
Gillár

gillar@jic.cz
+420 775 958 907

Správa budov

Michaela
Šmídková

smidkova@jic.cz
+420 511 205 359

Podpora podnikatelů

Jindřich  Weiss

Jindřich
Weiss

weiss@jic.cz
+420 511 205 254

Jakub Bůšek

Jakub
Bůšek

busek@jic.cz
+420 511 205 333

Eliška Divoká

Eliška
Divoká

divoka@jic.cz
+420 511 205 352

Tomáš Dokulil

Tomáš
Dokulil

dokulil@jic.cz
+420 511 205 387

Markéta Filipenská

Markéta
Filipenská

filipenska@jic.cz
+420 511 205 355

Zuzana Hadašová

Zuzana
Hadašová

Vít Hanák

Vít
Hanák

hanak@jic.cz
+420 511 205 238

Lucie Hromčíková

Lucie
Hromčíková

hromcikova@jic.cz
+420 511 205 354

Lucie Kanioková

Lucie
Kanioková

kaniokova@jic.cz
+420 725 558 145

Tereza Krpcová

Tereza
Krpcová

krpcova@jic.cz
+420 725 979 383

Miroslav  Londýn

Miroslav
Londýn

Ondřej Petrášek

Ondřej
Petrášek

petrasek@jic.cz
+420 511 205 259

Pavel Řehoř

Pavel
Řehoř

rehor@jic.cz
+420 511 205 221

Hana  Šudáková

Hana
Šudáková

sudakova@jic.cz
+420 511 205 316
+420 725 706 413

Monika Vrbková

Monika
Vrbková

vrbkova@jic.cz
+420 511 205 353

Barbora Zemanová

Barbora
Zemanová

bzemanova@jic.cz
+420 511 205 261

Marta Zemanová

Marta
Zemanová

zemanova@jic.cz
+420 775 326 958

Péče a rozvoj sítě expertů

Tereza Tomíčková

Tereza
Tomíčková

tomickova@jic.cz
+420 777 217 242

Regionální inovační strategie

David Marek

David
Marek

marek@jic.cz
+420 725 989 596

Eliška Matějová

Eliška
Matějová

matejova@jic.cz
+420 511 205 368

Petr Vrána

Petr
Vrána

vrana@jic.cz
+420 511 205 342
+420 607 007 233

Podpora podnikavosti a spin-offů

Vojtěch  Krmíček

Vojtěch
Krmíček

krmicek@jic.cz
+420 511 205 260

Ivana Chlubná

Ivana
Chlubná

chlubna@jic.cz
+420 511 205 262

Veronika Rejšková

Veronika
Rejšková

Podpora mezinárodní image #brnoregion

Tomáš Avrat

Tomáš
Avrat

avrat@jic.cz
+420 511 205 321

Halina Jílková

Halina
Jílková

jilkova@jic.cz
+420 602 410 751

Alena Kastnerová

Alena
Kastnerová

kastnerova@jic.cz
+420 603 541 296

Martina Koštanská

Martina
Koštanská

Veronika Institoris

Veronika
Institoris

svobodova@jic.cz
+420 733 119 722

Kreativní Hub KUMST

Zdeňka Kujová

Zdeňka
Kujová

kujova@jic.cz
+420 721 933 262

David Severa

David
Severa

severa@jic.cz
+420 730 129 982

Barbora Netopilová

Barbora
Netopilová

vouchery@jic.cz
+420 608 262 333

FabLab Brno

Tomáš Mejzlík

Tomáš
Mejzlík

mejzlik@jic.cz
+420 725 960 702

Dan Šín

Dan
Šín

sin@jic.cz
+420 607 893 538

Miroslav  Zuzelka

Miroslav
Zuzelka

zuzelka@jic.cz
+420 725 504 918

Marketing

Michal Veselý

Michal
Veselý

vesely@jic.cz
+420 511 205 237
+420 724 944 677

Martin Gillár

Martin
Gillár

gillar@jic.cz
+420 775 958 907

Robert Kurečka

Robert
Kurečka

kurecka@jic.cz
+420 724 668 248

Hana Musilová

Hana
Musilová

musilova@jic.cz
+420 601 075 211

Mária Svoreňová

Mária
Svoreňová

svorenova@jic.cz
+420 511 205 334

Beata Tynklová

Beata
Tynklová

tynklova@jic.cz
+420 511 205 361

Správa budov

Michaela  Šmídková

Michaela
Šmídková

smidkova@jic.cz
+420 511 205 359

Jana Bartošková

Jana
Bartošková

bartoskova@jic.cz
+420 511 205 337

Zuzana Gaálová

Zuzana
Gaálová

gaalova@jic.cz
+420 511 205 327

Martina Mahovská

Martina
Mahovská

mahovska@jic.cz
+420 511 205 330

Eva Pilařová

Eva
Pilařová

pilarova@jic.cz
+420 511 205 330

Věra Podlešáková

Věra
Podlešáková

podlesakova@jic.cz
+420 511 205 279
+420 722 070 208

Radka Syslová

Radka
Syslová

syslova@jic.cz
+420 511 205 280

Ivona Vlková

Ivona
Vlková

vlkova@jic.cz
+420 511 205 330

ICT

Jiří Vala

Jiří
Vala

vala@jic.cz
+420 511 205 318

Antonín Neužil

Antonín
Neužil

aneuzil@jic.cz
+420 511 205 332

Podpora lidského potenciálu

Eva Vacíková

Eva
Vacíková

vacikova@jic.cz
+420 602 288 319

Markéta Oujeská

Markéta
Oujeská

oujeska@jic.cz
+420 511 205 304

Michaela Sagitariová

Michaela
Sagitariová

sagitariova@jic.cz
+420 511 205 311

Finance

Petra Chovancová

Petra
Chovancová

chovancova@jic.cz
+420 511 205 356

Jana Hronová

Jana
Hronová

hronova@jic.cz
+420 511 205 255

Kristýna Hurytová

Kristýna
Hurytová

hurytova@jic.cz
+420 511 205 338

Michaela Rajsiglová

Michaela
Rajsiglová

rajsiglova@jic.cz
+420 511 205 320

Jana Sedláková

Jana
Sedláková

sedlakova@jic.cz
+420 511 205 357

Vedení JIC

Petr Chládek

Petr
Chládek

Ředitel

chladek@jic.cz
+420 511 205 281

Radim Kocourek

Radim
Kocourek

Rozvoj/zástupce ředitele

kocourek@jic.cz
+420 511 205 281

David Uhlíř

David
Uhlíř

Strategie

uhlir@jic.cz
+420 511 205 317

Markéta Foltýnová

Markéta
Foltýnová

Podpora vedení

foltynova@jic.cz
+420 511 205 281

Petra Chovancová

Petra
Chovancová

Finance

chovancova@jic.cz
+420 511 205 356

Tereza Tomíčková

Tereza
Tomíčková

Péče a rozvoj sítě expertů

tomickova@jic.cz
+420 777 217 242

Eva Vacíková

Eva
Vacíková

HP

vacikova@jic.cz
+420 602 288 319

Michal Veselý

Michal
Veselý

Marketing

vesely@jic.cz
+420 511 205 237
+420 724 944 677

Jindřich  Weiss

Jindřich
Weiss

Služby

weiss@jic.cz
+420 511 205 254