Vouchery v Praze

Žadatel o inovační voucher

Podnikatelské právnické osoby se sídlem v Hlavním městě Praze (tj. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a družstvo).

Poskytovatel znalosti

Poskytovatelé znalosti mohou být pouze subjekty se statutem výzkumné organizace (viz seznam Rady vlády pro výzkum, experimentální vývoj a inovace – posouzení výzkumných organizací, fáze 1) se sídlem na území Hlavního města Prahy, které mají podepsánu rámcovou smlouvu o spolupráci na projektu inovační vouchery s Hlavním městem Prahou.

Hodnota zakázky

Minimální cena zakázky je 107 142 Kč. Maximální hranice není omezena.

Výše dotace

Dotace kryje max. 70 % hodnoty spolupráce, pohybuje se v rozmezí 75 000 – 200 000 Kč. Zbytek zakázky je kofinancován ze strany žadatele. DPH nelze do uznatelných nákladů příjemce dotace zahrnout.

Příští výzva sběru žádostí

Září - říjen 2014

Web

www.iprpraha.cz

Zdroj financování

Rozpočet Hlavního města Prahy

Implementační agentura

Magistrát hl. m. Prahy a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Kontaktní osoba

Ing. Ondřej Zika
tel: +420 727 861 970
e-mail: vouchery@ipr.praha.eu

Jste z jiného kraje?

Vouchery v ostatních regionech

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.