Vouchery v Moravskoslezském kraji

Žadatel o inovační voucher

Žadatelem a příjemcem dotace mohou být právnické osoby, které jsou malými nebo středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, které splňují definici dle nařízení (ES) č. 800/2008.

Poskytovatel znalosti

Vysoká škola nebo výzkumná organizace z celé ČR (§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která uzavře s žadatelem o voucher smlouvu o dílo.

Hodnota zakázky

Není omezena

Výše dotace

  • Střední podniky: 70 %
  • Malé podniky: 80 %
  • Maximálně však 400 000 Kč pro oba typy podniků.

Příští výzva sběru žádostí

Září - říjen 2014 (Žádat lze do 7. 10. 2014)

Web

verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty_vyhlasene.html

Zdroj financování

Rozpočet Moravskoslezského kraje

Implementační agentura

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Kontaktní osoba

Ing. Roman Honeš, roman.hones@kr-moravskoslezsky.cz

Jste z jiného kraje?

Vouchery v ostatních regionech

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.