Vouchery v Libereckém kraji

Žadatel o inovační voucher

Podnikatelské subjektysplňující definici podniku dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (ES) 800/2008 se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje.

Poskytovatel znalosti

Vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, případně poskytovatelé znalostí splňující definici výzkumné organizace dle § 2 odst. 2d) zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a působící v České republice a uvedené v seznamu  „Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2012“ v Informačním systému výzkumu, vývoji a inovací na www.vyzkum.cz, v sekci Hodnocení VaVaI.

Hodnota zakázky

Minimální hodnota zakázky je 71 428,57 Kč, maximální hranice není omezena.

Výše dotace

70 % hodnoty zakázky, maximálně však 150 000 Kč, minimálně 50 000 Kč.

Příští výzva sběru žádostí

Prosinec 2014

Web

regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/podprogram-22-regionalni-inovacni-program

Zdroj financování

Rozpočet Libereckého kraje

Implementační agentura

Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení dotací Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Kontaktní osoba

Ing. Ivana Ptáčková       
tel.: +420 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz 

Mgr. Dagmar Šrytrová
tel.: +420 485 226 678, e-mail: dagmar.srytrova@kraj-lbc.cz

Jste z jiného kraje?

Vouchery v ostatních regionech

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.