Vouchery v Karlovarském kraji

Žadatel o inovační voucher

Žadatelem může být obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., k. s., evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, klastr) nebo družstvo splňující definici dle nařízení 364/2004/ES se sídlem či provozovnou v Karlovarském kraji. Žadatelem nemůže být organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem.

Poskytovatel znalosti

Vysoké školy, vědeckovýzkumné instituce a firmy a ústavy Akademie věd ČR se sídlem na území České republiky, které se žadatelem uzavřou Smlouvu o dílo resp. Smlouvu o poskytnutí znalostí.

Hodnota zakázky

Není omezena

Výše dotace

Malé a střední podniky: 100 % ceny zakázky, maximálně však 170 000 Kč.

Velké podniky: 50 % ceny zakázky, maximálně však 170 000 Kč.

Příští výzva sběru žádostí

Říjen - listopad 2014

Web

www.karp-kv.cz/cz/Stranky/Inovacni_vouchery.aspx

Zdroj financování

Rozpočet Karlovarského kraje v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, dotační titul 1 „Inovační vouchery“.

Implementační agentura

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.

Kontaktní osoba

Jste z jiného kraje?

Vouchery v ostatních regionech

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.