JIC VOUCHER

Máte sídlo nebo provozovnu v Jihomoravském kraji? Vyberte si výzkumnou instituci, nechte si od ní navrhnout řešení toho, co vás ve firmě pálí a my vám výsledek proplatíme do maximální výše 100 000 Kč.

Podávání žádostí pro rok 2015 bylo ukončeno.

Důležité dokumenty k JIC VOUCHERŮM

Získali jste JIC VOUCHER v roce 2014 a chcete požádat o proplacení? Zajímá vás, kdo získal voucher letos?

Stáhněte si všechny nezbytné dokumenty, které jsme pro vás připravili.

Dokumenty, které potřebujete k proplacení JIC VOUCHERU 2014

Vzor žádosti o proplacení dotace (DOC)
Vzor předávacího protokolu (DOC)
Vzor čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis (DOC)
Kopie faktury

O proplacení můžete žádat do 30. 6. 2015.

 

Dokumenty, které potřebujete k proplacení JIC VOUCHERU 2015

Vzor žádosti o proplacení dotace (DOC)
Vzor předávacího protokolu (DOC) v češtině (pokud spolupracujete s českou výzkumnou organizací)
Vzor předávacího protokolu (DOC) v angličtině (pokud spolupracujete se zahraniční výzkumnou organizací)
Kopie faktury
Výpis z účtu

O proplacení můžete žádat do 30. 6. 2016.

 

 • Zastupuji firmu

  Chci získat JIC VOUCHER

  V roce 2015 můžete nově oslovovat výzkumné organizace i mimo Jihomoravský kraj. Máte také větší šanci, že JIC VOUCHER získáte.

 • Zastupuji výzkumnou instituci

  Chci, aby u mě firmy JIC VOUCHERY uplatňovaly

Za 7 let jsme rozdělili téměř 320 žadatelům 36 milionů Kč

Spolupráci jihomoravských firem s výzkumníky podporujeme JIC VOUCHERY už od roku 2009.

Finanční garant projektu

Brno Statutární město Brno

Jak to funguje?

 1. 1

  Vyberte si výzkumnou instituci

  Může být česká nebo zahraniční.

 2. 2

  Získejte od ní nabídku znalosti

  Ideálně podle našeho vzoru v češtině nebo angličtině.

 3. 3

  Vyplňte online žádost o JIC VOUCHER

  Nezabere vám to déle než 20 minut.

Nabídka znalosti říká, na čem přesně budete s výzkumníky spolupracovat a kolik to bude stát. Její příprava většinou zabere 14 dní.

Důležité: Nezapomeňte si ověřit, zda vaše firma splňuje podmínky podpory de minimis.

Mám zájem o JIC VOUCHER

Podávání žádostí pro rok 2015 bylo ukončeno.

Důležité termíny

V roce 2015 si mezi sebou minimálně 40 firem z Jihomoravského kraje rozdělí 4 miliony korun. Firmy, které získají JIC VOUCHERY, vybereme ve dvou kolech výběrového řízení.

 1. 1. kolo

  Formální a věcná kontrola žádostí

  Odborná komise posoudí žádosti a může okamžitě udělit JIC VOUCHER až 3 mimořádně kvalitním žádostem.

 2. 2. kolo

  Losování

  Do slosování postoupí všechny žádosti, které projdou 1. kolem. Za dozoru notáře z nich vylosujeme nové příjemce JIC VOUCHERŮ.

Harmonogram pro rok 2015

Sběr žádostí: 11. 3. až 29. 4. 2015
Zasedání odborné komise: 19. 5. 2015
Losování: 26. 5. 2015
Distribuce voucherů: červen - červenec 2015
Realizace zakázek a proplacení dotací: červen 2015 - červen 2016

Často kladené otázky

Co je JIC VOUCHER?

Je to nástroj, kterým město Brno a JIC podporují spolupráci jihomoravských firem a výzkumných organizací. S pomocí jednorázových dotací do výše 100 000 Kč se stírají hranice mezi firemním a akademickým prostředím a zvyšuje se konkurenceschopnost celého kraje.

Můžu o JIC VOUCHER požádat, i když nejsem z Jihomoravského kraje?

Přímo o JIC VOUCHER sice ne, ale jeho obdobu najdete v 10 krajích České republiky. Vyberte si ten, ve kterém sídlí vaše firma, a získejte dotaci na inovace u svého regionálního centra nebo krajského úřadu. Podrobnosti se dočtete v článku o inovačních voucherech.

Kdo projekt financuje?

Podle čeho se určuje hodnota voucheru?

Podle hodnoty zakázky. JIC VOUCHER pokryje 75 % z celkové ceny, maximálně ale 100 000 Kč. Pokud už jste v minulosti voucher použili, pokryje 50 %.

Jak můžu o JIC VOUCHER požádat?

V první řadě musí vaše firma splňovat podmínku čerpání podpory de minimis. Poté si vyberte výzkumnou organizaci a získejte od ní nabídku znalosti (stáhněte si vzor v češtině nebo v angličtině). S oslovením zahraniční instituce vám pomůžeme - stačí nás kontaktovat. Vyplňte a odešlete online formulář a do měsíce po skončení sběru žádostí se dozvíte, zda je voucher váš. Kompletní informace najdete v Projektovém manuálu.

Můžu o JIC VOUCHER požádat, i když jsem živnostník/fyzická osoba?

Bohužel ne. O vouchery mohou zažádat pouze společnosti se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji a družstva podnikající na základě živnostenského oprávnění. Více informací najdete v Projektovém manuálu.

Na co všechno můžu JIC VOUCHER použít?

Dotaci můžete využít na nákup nových a ne běžně dostupných znalostí, které vaši firmu posunou dál. Například:

 • Vývoj produktu, procesu nebo služby
 • Testování a měření, studie proveditelnosti
 • Přístup k výzkumnému zařízení
 • Navrhování prototypů, design produktu
 • Analýza vhodnosti použití materiálu
 • Technologický audit
 • Optimalizace operačních procesů firmy

Je něco, na co JIC VOUCHER použít nelze?

JIC VOUCHER slouží ke spolupráci mezi podnikateli a vědci, nemůžete ho proto použít na tyto účely:

 • Standardní tréninkové a školicí kurzy
 • Nákup softwaru či materiálu
 • Reklamní materiály, produkční služby, tvorba webu
 • Služby jako finanční audit, účetnictví, prodejní aktivit
 • Právní služby, dotační poradenství
 • Stáže pro studenty

S jakými organizacemi můžu spolupracovat?

Letos poprvé si můžete vybrat českou či zahraniční výzkumnou organizaci. Kritéria jsou pouze dvě - české musí být na seznamu výzkumných organizací schválených Radou pro výzkum, vývoj a inovace, přičemž za rok 2013 musí mít alespoň 1 500 bodů. Tyto body se počítají dohromady za celou organizaci, takže například univerzitám se sčítají body za jednotlivé katedry. Zahraniční organizace se musí nacházet v žebříčku Scimago Institutions Rankings v sektoru „Government", „Health", „Higher Education" nebo „Others". Na nově přidaný sektor „Private" se JIC VOUCHER nevztahuje.

Kdo už JIC VOUCHER získal?

Od roku 2009 jsme podpořili téměř 300 žadatelů z řad inovativních a technologických firem. Na případové studie z různých oborů se můžete podívat v archivu.

Kolik času mám na realizaci projektu?

Spolupráci s výzkumníky musíte dokončit do 30. června 2016. To je také nejzazší termín pro podání žádosti o proplacení JIC VOUCHERU.

Jak vybíráte, kdo JIC VOUCHER dostane?

V prvním kole odborná komise zkontroluje formální a věcné náležitosti všech žádostí a může ihned udělit voucher až 3 mimořádně kvalitním žádostem. Druhým kolem je losování příjemců, do kterého postoupí všechny formálně správné žádosti. Příjemci se tedy určují náhodně.

Co když JIC VOUCHER nezískám?

Losováním vám může být přiřazena pozice náhradníka. Pokud by pak některý ze zájemců dotaci nevyužil, voucher bychom vám nabídli. Může se stát i to, že firma není vylosovaná ani jako náhradník. JIC VOUCHER ale není jediná forma financování. Můžete využít grantové poradenství a zkusit čerpat finance na mezinárodní úrovni. S kompletní přípravou projektu vám můžeme pomoci i v rámci programu JIC PLATINN.

Mohu požádat o více JIC VOUCHERŮ najednou?

Ne. Jeden žadatel může v rámci jedné výzvy podat maximálně jednu žádost.

Je JIC VOUCHER poukázkou, která nahrazuje peníze?

Není. Voucher je záruka, že vám při splnění podmínek projektu vyplatíme dotaci. Výzkumníkům nejprve zaplatíte a my vám poté dotaci proplatíme.

Jak je to s DPH?

DPH do uznatelných nákladů můžete zahrnout pouze v případě, že sami nejste jeho plátcem.

Dotazy? Nápady? Připomínky?

Volejte nebo pište

Martina Červenková

cervenkova@jic.cz
+420 511 205 315

S čím vám ještě můžeme pomoci?

Prozkoumat další služby