SynBIOsis

Jihomoravské inovační centrum se stalo koordinátorem projektu SynBIOSis – Maximizing Synergies for Central European Biotech Infrastructure, který je podpořen ze 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj, oblasti Regiony znalostí. Projekt SynBIOsis cílí na nastavení modelu spolupráce mezi akademickou a komerční sférou v oblasti přenosu výsledků výzkumu.

Součástí projektu je přenos zkušeností z vyspělých evropských regionů, v nichž špičkové výzkumné infrastruktury tvoří podstatnou složku znalostního, inovačního a ekonomického rozvoje. V první analytické fázi projektu partneři provedou kvalitativní i kvantitativní analýzu aktuálního stavu, následovat bude samotný přenos znalostí a dobré praxe. Závěrečnou fází je vytvoření akčního plánu, který na základě dosavadních výstupů projektu navrhne směry další spolupráce obou regionů a zdroje jejího financování. Do příprav akčního plánu bude zapojena i samospráva partnerských regionů. Největším přínosem pro jižní Moravu bude poučení ze zkušeností špičkových výzkumných institucí s transferem znalostí do aplikační sféry.

Projektu SynBIOsis se účastní 7 partnerů z Jihomoravského kraje a Itálie. Na straně Jihomoravského kraje je to Masarykova univerzita, sdružení firem CEITEC Cluster - bioinformatics, koordinátorem projektu je Jihomoravské inovační centrum. Italskými partnery jsou Area Science Park Trieste, synchrotron ELETTRA, klastr v oblasti molekulární biomedicíny CBM a inovativní firma APE Research.

Projekt byl podpořen ze 7. rámcového programu EU, schématu Regiony znalostí, částkou téměř 1 mil. eur. Součástí projektu je i spolupráce s dalšími biotechnologickými centry evropské vědy, jako jsou např. vědeckotechnický park v Cambridge, Health Valley v Holandsku, Medicon Valley ve Švédsku a Dánsku či francouzský Genopole Biopark. Projekt byl zahájen v září 2009 a ukončen v roce 2012.

 

Staň se také součástí našeho EKOSYSTÉMU
a neuteče ti žádná novinka!

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.