Enantis

Vytvořili jsme stabilní protein, který má potenciál výrazně zlepšit hojení ran. JIC nám pomohl získat prestižní grant SME Instrument a můžeme tak pokračovat ve vývoji produktu i rozvoji celé firmy.

5.12.2017

„S JICem spolupracujeme už od doby našeho vzniku. Při psaní žádosti pro SME Instrument jsme od konzultantů JIC čerpali cenné rady. A podařilo se nám uspět v obou fázích projektu, což výrazně akcelerovalo náš růst.“

Veronika Štěpánková

ředitelka společnosti

Od zbraně na yperit k léčbě popálenin

„Brněnští vědci našli zbraň na yperit, mají patent.“ Tak informovaly v roce 2007 novinové titulky o úspěchu skupiny vědců z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Vojenského technického ústavu, kteří objevili unikátní metodu pro likvidaci bojové látky yperit. Vědecký tým získal na svůj objev patent a na Masarykově univerzitě tak vznikla první biotechnologická spin-off firma Enantis.

Od té doby se však mnohé změnilo. Firma se postupně přeorientovala na poskytování služeb v oblasti stabilizace proteinů formou smluvního výzkumu a zároveň se chystá prorazit v oblasti kultivace kmenových buněk a také v regenerativní medicíně s vlastním produktem - fibroblastovým růstovým faktorem. Tento protein se týmu vědců z Enantis a Masarykovy univerzity podařilo upravit tak, že vydrží fungovat namísto běžných desítek hodin déle než dvacet dní. Jeho využití je celá řada. Použití stabilního růstový faktoru může ušetřit peníze i čas laboratorních pracovníků. Současně může tento protein urychlit léčbu ran – od popálenin až po bércové vředy. 

Evropská unie podpořila další výzkum

Pro svůj další rozvoj se firma pokusila získat podporu z Evropské unie v rámci projektu SME Instrument. V první fázi neuspěli, ale nedali se odradit a pro druhý pokus se spojili s odborníky z JIC. Tentokrát byla žádost úspěšná. „S JICem spolupracujeme už od doby našeho vzniku. Při psaní žádosti pro SME Instrument jsme od konzultantů JIC čerpali cenné rady. A podařilo se nám uspět v obou fázích projektu, což výrazně akcelerovalo růst naší firmy,“ popisuje ředitelka společnosti Veronika Štěpánková.

Z laboratoře do světa byznysu

Na jaře 2015 vstoupila firma do programu JIC Platinn, kde pod vedením experta JIC Petra Hložánka pracovala na byznys plánu a připravovala se na jednání s potenciálními klienty. „Náš vstup do programu přišel ve správný čas, potřebovali jsme přenastavit procesy i s ohledem na zisk SME Instrumentu,“ popisuje Veronika Štěpánková. „Byl to pro nás přelom ve firmě, peníze jsme mohli investovat do dalšího vývoje a do nových zaměstnanců,“ dodává.

Tou dobou se také firma začala ucházet o druhou fázi SME Instrumentu, určenou pro uvedení produktu na trh. S vypracováním projektového návrhu firmě opět pomohli konzultanti JIC a na podzim 2016 Enantis uspěla mezi stovkami dalších kandidátů a získala prestižní druhou fázi projektu SME Instrument. Třicetimilionový grant přitom průměrně získá jen jeden z dvaceti uchazečů a Enantis se svým návrhem uspěla hned napoprvé.

Získané prostředky firma nyní investuje do dalšího výzkumu a testování stabilizovaného proteinu. „Nyní musíme vyvinout nosič, na který půjde fibroblastový růstový faktor navázat. Součástí projektu je také preklinické testování, v němž se ověřuje bezpečnost a účinnost produktu," doplňuje Veronika Štěpánková. Současně firma hledá partnera, který by jí tento produkt pro rychlé hojení ran pomohl uvést na trh.

Kvalitní produkt není všechno

„Dobře si však uvědomujeme, že úspěch firmy nezávisí jen na kvalitě produktu. Proto jsme opět vstoupili do JIC Platinn s jasným cílem: změnit vnímání naší firemní značky,“ dodává Veronika Štěpánková. Začátkem roku 2017 firma zahájila spolupráci marketingovým expertem JIC Tomášem Avratem. Výsledkem byl nově nadefinovaný obsah značky Enantis a zadání pro tvorbu nové vizuální identity firmy. Na tvorbu nového loga i vizuálního stylu si firma následně najala kreativce.

„Proměna se však netýkala jen nového vzhledu. Upravili jsme i svůj komunikační styl,“ vysvětluje obchodní a marketingový manažer Zdeněk Ručka. Firma mimo jiné představila nový web a inovovala veškeré propagační materiály. „Bylo to mnoho velkých změn najednou a pochopitelně jsme měli obavy. Výborná zpětná vazba od našich partnerů a zákazníků nám však potvrdila, že to stálo za to. Pro firmu Enantis to byl významný krok směrem vpřed a nepochybujeme, že se nám vynaložené úsilí i finanční prostředky bohatě vrátí,“ uzavírá Zdeněk Ručka.

  • 17

    lidí ve firmě pracuje

  • 6 %

    je úspěšnost žadatelů o SME Instrument Fáze II

  • 30 milionů

    investuje Enantis do preklinického výzkumu

Enantis

Enantis je biotechnologická společnost, která se zabývá proteinovým inženýrstvím. Své služby primárně zaměřené na stabilizaci proteinů společnost nabízí formou výzkumu na zakázku. Současně firma vyvinula stabilizovaný fibroblastový růstový faktor využitelný v regenerativní medicíně i kultivaci kmenových buněk a vedle něj dodává na trh i další proteiny.

Enantis vznikla jako spin-off v těsné spolupráci s Loschmidtovými laboratořemi na Masarykově univerzitě.

www.enantis.com

Vždy o krok před konkurencí.
Všechny novinky se k vám dostanou jako k prvním.

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.