Zavřená škola? České aplikace pomáhají vzdělávat děti doma!

Brno, 19. března 2020

Během prvních dní po zavření škol zaznamenal Edookit nárůst 3000 %

Devátým dnem zůstávají školáci z preventivních důvodů doma. Nejen školy proto ve velké míře skloňují slova jako virtuální nebo vzdálená výuka a snaží se nenadálé situaci narychlo přizpůsobit. Díky některým aplikacím a projektům pro domácí vzdělávání můžou mít učitelé i rodiče práci s dětmi jednodušší. Pomáhají aplikace Edookit, Salmondo, ale třeba i projekt domácí laboratoře Matelab. V reakci na momentální situaci navíc mnohé firmy zpřístupňují jindy placené služby zdarma.

Zjednodušit komunikaci mezi školami a dětmi/rodiči se snaží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a spustilo proto iniciativu #NaDálku. Ta poskytuje inspiraci, informace a zdroje potřebné ke vzdělávání z domova. K iniciativě se postupně připojují firmy, patří mezi ně i brněnská e-learningová aplikace Salmondo, která se zabývá podporou kariérového poradenství a pomáhá tedy žákům s volbou vhodného studia a pracovní dráhy. Obzvlášť brzkým absolventům základních škol a maturantům může v době školního vakua významně pomoci. „Jako reakci na aktuální zvýšenou poptávku ze strany škol i žáků jsme se rozhodli aplikaci zpřístupnit v plné verzi zdarma. Zástupci základních a středních škol o ni mohou požádat na adrese www.salmondo.cz/nadalku,“ vysvětluje jednatel společnosti Adam Benkovič

Stovky škol v České republice používají také aplikaci Edookit. Jednoduchý nástroj umožňuje učitelům komunikovat s rodinou, vkládat výukové lekce a materiály, zadávat úkoly s odevzdáváním elektronických příloh i testy s přímým propojením na známkování. Díky tomu školy pokračují i v současné situaci pohodlně s výukou na dálku. Momentálně firma registruje zvýšenou poptávku ze strany nových zákazníků i intenzivnější používání aplikace ze strany těch stávajících. „Až současná vzdálená výuka ukazuje naplno všechny výhody a vysokou míru propojenosti našich jednotlivých modulů mezi sebou. V prvních dnech jsme zaregistrovali výrazný nárůst využívání systému o 3 000 % a nárůst množství uložených dat o 1 400 % oproti stejnému období před měsícem. Museli jsme navýšit počet serverů v našem datacentru, abychom požadavky vyřizovali rychle a uživatelé nečekali,“ vysvětluje CEO firmy Edookit, Roman Vejražka. Nedávno se firma Edookit stala součástí největší české softwarové skupiny Unicorn, který se po uzavření škol rovněž rozhodl podpořit vzdálenou výuku a zpřístupnil Red Monster – vzdělávací online kurzy pro základní a střední školy – až do konce školního roku zdarma. Samotný Edookit se bude nadále rozvíjet směrem k interaktivním testům a zábavnějšímu obsahu.

Na malé vědce a děti, které mají radost z poznání, pak nezapomíná projekt Matelab. Jak tvrdí jeho zakladatelé, i za zdmi domova je možné provádět zajímavé pokusy – obarvit plamen, vyrobit vodíkovou pěnu nebo odhalit princip fungování pH indikátoru. Matelab nabízí na svém e-shopu základní výbavu pro malého chemika a navazující kreativní sady pro další experimenty. V reakci na současnou situaci pak spustil Matelab vlastní YouTube kanál. „Na kanál budeme vkládat mimo jiné videa s našimi pokusy. První jsme do světa vypustili tento týden, tipy na řadu dalších jednoduchých pokusů najdou zájemci také na našem blogu,“ vysvětluje Tereza Klementová, jedna ze dvou autorů projektu, jejímž cílem je nadchnout chemií širokou veřejnost.

Na momentálně zavřené školy zareagovala i Česká televize, která 16. března spustila zábavně-vzdělávací program UčíTelka (když děti učí telka). Ten vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci jeho již zmiňované iniciativy #NaDálku. Na svém webu bude ministerstvo nadále průběžně doplňovat přehled dostupných nástrojů, které by učitelům i rodičům měly v orientaci ve světě digitálních technologií pomoci.

Kontakt pro média: Martin Gillár, gillar@jic.cz, 775 958 907

Tisková zpráva ke stažení

Přehled volně dostupných komunikačních nástrojů z webu MŠMT

Facebook: umožňuje tvorbu skupin, kam lze vkládat videa, soubory, lze využívat messenger, zadávat úkoly

Google Classroom: v rozhraní lze vést videokonference, telefonáty, zadávat úkoly, sdílet materiály atp.

ITester: online aplikace, která umožňuje vytvářet testy na míru pro použití ve školách.

Kahoot: nástroj na vytváření kvízu a testů. Vzhledem k mimořádným opatřením zpřístupnil své služby v plné verzi bezplatně. 

Moodle: nástroj, který umožňuje vytvořit vzdělávací hodiny. Pro svůj předmět zde můžete sdílet materiály, vytvářet domácí úkoly, vytvářet i opravovat testy, komunikovat s žáky i rodiči. Neplacená varianta má možnost videokonferencí do počtu 10 účastníků.

Skype: lze využít pro pořádání videokonferencí a chatování. Platí omezení pro 10 účastníků videohovoru.

WhatsApp: Umožňuje tvorbu skupin, kam lze vkládat videa, soubory, využívat messenger, zadávat úkoly.

Webex – Cisco: Umožňuje videokonference, chat a další funkcionality podobně jako Skype, rozhraní je zdarma a umožňuje zahrnout až 100 účastníků.

ZOOM: Umožňuje videokonference, chat a další podobné funkce jako Skype. Zdarma umožňuje zahrnout až 100 účastníků, ale pouze do délky 40 minut.

Discord: umožňuje učiteli nasdílet žákům a studentům svou PC obrazovku. Současně nabízí univerzální hlasový a textový chat, který lze spustit na počítači i na mobilu.

Edmodo: komunikační nástroj v anglickém jazyce umožňující distanční vzdělávání. Nabízí možnost sdílení materiálů, zasílání úkolů, vytváření lekcí, zasílání zpráv atp.

OBS Studio: otevřený software pro nahrávání videí a živé vysílání, které umožňuje např. snímat pokrok žáka v aplikacích a zaznamenávat doprovodný komentář.

Padlet: internetová platforma nabízí virtuální tabuli s mnoha funkcemi, umožňuje například vytváření nástěnky, dokumentů a webové stránky, které jsou snadné pro čtení i přidávání příspěvků.

Quizizz: webová aplikace vhodná pro vytváření vlastních kvízů a her.

Quizlet: webová aplikace vhodná pro vytváření vlastních kvízů a her. Vhodná též pro procvičování anglického jazyka.

SMART Learning Suite Online: nástroj je vhodný pro komunikaci, sdílení materiálů, zdávání úkolů a další práci s žáky a studenty. Žáci mohou na zadaných úkolech pracovat samostatně nebo ve skupinách.

Socrative: aplikace vytvořená přímo pro školní účely umožňující vytváření kvízů, u kterých můžete jednoduše sledovat jednotlivé výsledky všech svých studentů.

Bližší informace k firmám

Edookit

Edookit je školní informační systém, který si klade za cíl propojení školy a rodiny. Současně pomáhá při organizaci celého vzdělávacího procesu od rozvrhu, suplování, třídní knihy, elektronické žákovské knížky a nezbytné komunikace. Vše se děje prostřednictvím cloudu a uživatelé z řad rodičů, žáků i učitelé se připojují odkudkoliv – jak z počítače, tak i z mobilního telefonu. Edookit využívá novou technologii progresivních mobilních aplikací, které se nemusí aktualizovat a zabírají v telefonu méně kapacity. Přes Edookit učitelé zadávají docházku žáků, probírané učivo, avizují písemné práce, zadávají domácí úkoly a známky nebo slovní hodnocení. Všechny důležité školní dokumenty – jako je třídní výkaz, třídní kniha, katalogový list žáka nebo vysvědčení – se v systému vytváří automaticky na základě již vložených dat.

Kontakt: Roman Vejražka, roman.vejrazka@edookit.com, 777 098 680

Salmondo

Salmondo je webová (e-learningová) aplikace pro podporu kariérového poradenství, pomáhá tedy žákům s volbou vhodného studia a pracovní dráhy. Zahrnuje řadu modulů v třech hlavních tematických okruzích: sebepoznání, plánování a motivace. Obsah modulů byl připraven ve spolupráci s odborníky z vědecké sféry, mimo jiné s psychology z Akademie věd ČR. Aplikace existuje ve dvou verzích, z nichž první je určena pro ZŠ a druhá pro SŠ. Práci s aplikací lze zařadit přímo do výuky, věnuje se totiž některým tématům z vzdělávacích oblastí (např. Člověk a svět práce na ZŠ či témata ze Základů společenských věd na SŠ). Nejvíce je pak využívána výchovnými a kariérovými poradci a školními psychology pro získání podkladů pro jejich individuální i skupinovou poradenskou činnost a jako její rozšíření. Doposud placenou verzi aplikace používá více než 200 základních a středních škol a zhruba 20.000 jednotlivých uživatelů – žáků a studentů. Firma postupně expanduje také do zahraničí.

Kontakt: Tibor Kučera, tibor@salmondo.cz, 737 508 012

Matelab

Matelab je „opravdová laboratoř pro mladé vědce“. Za projektem stojí dva vysokoškoláci, kteří se snaží chemii (a vědu obecně) dostat mezi širokou veřejnost. Rádi by dokázali, že za všemi rovnicemi, čísly a výpočty, které si lidé matně pamatují ze škol, jsou reálné experimenty, které umožňují zábavnou formou poznat svět kolem nás.

Kontakt: Tereza Klementová, hello@matelab.cz, 723 552 723