VUT začíná s produkcí ochranných štítů na vstřikolisu, denně jich vyrobí až dva tisíce

Brno, 9. dubna 2020

3D tiskárny vyrábějící součástky ochranných štítů nahradí na VUT rychlejší technologie vstřikolisu. Ta umožní zvýšit denní produkci až na dva tisíce kusů a vybavit více těch, kteří působí v první linii. Technici tím reagují na vysokou poptávku především ze strany zdravotníků. Hlásit se o štíty ale můžou i další zájemci.

V minulých týdnech se do 3D tisku zapojila většina fakult VUT a také CEITEC VUT. Ten slouží jako logistické místo, kde se shromažďují vytisknuté díly a hotové ochranné štíty vyrobené v sousedící digitální dílně FabLab. V posledních dnech se ale začali dobrovolníci potýkat s nedostatkem materiálu. Vědci z VUT proto začali hledat možnosti jiné a rychlejší výroby. Ve spolupráci s brněnskou firmou ACAM Solution vyrobili formu pro vstřikovací lis, který produkci štítů mnohonásobně zrychlí.

„Štít sestává ze čtyř částí, kterými jsou čelenka, brada, plexi štít a gumička. K tomu všemu přidáváme návod a samozřejmě štíty dezinfikujeme. Díky vstřikovacímu lisu zvýšíme výrobu z dvou set na přibližně dva tisíce kusů denně. Navíc budou štíty mechanicky i chemicky odolnější,“ uvedl Luděk Žalud z CEITEC VUT, který výrobu organizačně zaštiťuje.

Fakulta chemická do spolupráce zapojila hned několik laboratoří. V laboratoři zpracování polymerů vyrábí na vstřikovacím lisu čelenky z polypropylenu, na které se nasazuje plexisklový kryt obličeje a popruh pro uchycení na hlavě. V tomto kroku je současně vyroben i druhý pevný díl, a to vyztužení spodní strany štítu. Oba pevné díly vyrobené na vstřikovacím lisu spolu s průhledným štítem, popruhem a tištěným návodem jsou uloženy do připravených sáčků. „Abychom mohli dodávat skutečně kvalitní ochranné výrobky, následuje proces sterilizace. Do sáčků je v bezpečných pracovních podmínkách laboratoře vpraveno malé množství ozonu pro dezinfikování veškerého obsahu. Následně je sáček tepelně uzavřen. Malé množství ozonu se v sáčku postupně během několika hodin rozloží a zabezpečí kompletní sterilizaci,“ uvedl Tomáš Opravil z Fakulty chemické VUT. Účinnost této sterilizace je současně na FCH testována odborníky na mikrobiologii.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií nakoupila několik kilometrů gumiček a Fakulta strojního inženýrství nabídla studenty pro výpomoc u stojů. Zapojuje se i nedaleké Technické muzeum, kde se nařezaná plexiskla do štítů čistí a následně se dodávají na Fakultu chemickou. Přidala se i řada komerčních partnerů a pracovišť.

„CEITEC koordinuje celou akci a poskytl finanční prostředky na její zahájení. Štíty jsou s přispěním Magistrátu města Brna distribuovány zdarma. Předpokládáme produkci asi padesát tisíc štítů touto technologií nebo i více podle potřeby,“ uvedl tajemník CEITEC VUT Jan Nedvěd.

Celá spolupráce začala zhruba před dvěma týdny, kdy se FabLab Brno pustil do výroby štítů na základě iniciativy 3D tiskem proti COVID-19 a stal se centrálou pro Brno a jižní Moravu. Několik dní před samotnou výrobou zabralo naskladnit dostatek materiálu. Díky zapojení 83 tiskařů, kteří poskytli svých více než 130 3D tiskáren byla denní kapacita výroby primárně pro Brno a JMK asi šest set kusů. S kompletací pomáhalo 21 dobrovolníků, o jejichž stravování se starali další dobrovolníci především z inovační agentury JIC. Dalších 10 v roli kurýrů rozváží hotové štíty tam, kde je potřeba. „V době akutního nedostatku ochranných štítů měly 3D tiskárny svou nezastupitelnou roli i díky možnosti rychlého prototypování a úprav. Díky vstřikolisu bude ale výroba mnohem rychlejší a od tisku na 3D tiskárnách proto pomalu upouštíme. Ve FabLabu budeme ale pomáhat i nadále, a to řezáním plexiskel do štítů,“ vysvětluje Tomáš Mejzlík z inovační agentury JIC, který výrobu ve FabLabu koordinuje.

Zájemci o ochranné štíty z Brna a JMK se mohou hlásit prostřednictvím formuláře: https://wiki.fablabbrno.cz/covid19/čelní-štíty.