První investice JIC VENTURES jde do GINA Software

19.11.2015

JIC získává tříprocentní podíl v jihomoravské společnosti GINA Software. Jde o vůbec první investici dceřiné společnosti JIC VENTURES, jejímž cílem je finančně podporovat nadějné startupy. Investice pomůže GINA Software v expanzi na zahraniční trhy.

JIC dosud svým klientům nabízel půjčky, dceřiná společnost mu umožní přejít k investicím. Peníze budou směřovat do absolventů programů JIC. „Chceme využít toho, že tyto firmy, jejich zakladatele i management dobře známe, máme s nimi navázány kvalitní vztahy a podporujeme je při budování businessu,“ vysvětluje strategii finančního nástroje ředitel JIC a jednatel JIC VENTURES Jiří Hudeček.

Dlouhodobá vzájemná spolupráce stojí také za rozhodnutím směřovat první investici do společnosti GINA Software, která vyvíjí nástroje pro koordinaci hasičů, záchranářů, policie i dalších pracovníků. V minulosti firma prošla akcelerátorem JIC STARCUBE a postupně pokračovala v programech JIC MASTER i JIC PLATINN.

„Investice nám pomůže expandovat na zahraniční trhy, protože rozsah uplatnění našeho systému je široký,“ vysvětluje CEO GINA Software Zbyněk Poulíček a dokládá to na konkrétních příkladech: „Kontrakt s námi prodloužilo OSN, což jasně demonstruje funkčnost i kvalitu našeho řešení pro řízení a koordinaci rozvojových projektů a poskytovaní technické pomoci. Otevírají se nám tím také další možnosti spolupráce v rámci misí, kde OSN působí. S partnerem v Malajsii zase plánujeme komplexní dispečinkové řešení pro jeden z největších zábavních parků na světě.“

Zisky z investic bude JIC VENTURES vracet zpět do jihomoravského podnikatelského ekosystému „Trpělivě pracujeme na tom, aby se jižní Morava stala Silicon Valley České republiky. Dalším krokem na této cestě je JIC VENTURES, který vyhledá a zafinancuje nové inovativní projekty s vysokým potenciálem růstu. Dále tak zvýšíme atraktivitu Jihomoravského kraje pro investory, vytvoříme nová pracovní místa, a prosperující firmy potom přispějí svými daněmi i do veřejných rozpočtů – státu, kraji i městům a obcím,“ komentuje přínos investičního nástroje pro region hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

JIC VENTURES je druhá dceřiná společnost, kterou JIC založil. První byla v roce 2013 Intemac Solutions, která provozuje kompetenční centrum INTEMAC v Kuřimi, centrum nabízí výzkumné a vývojové služby pro strojírenské firmy z oblasti obráběcích strojů.

Stáhněte si celou tiskovou zprávu

Kontakt pro média: 

Eliška Windová, 724 304 200, holesinska.eliska@kr-jihomoravsky.cz

Martina Pelcová, 602 476 863, pelcova@jic.cz

Matúš Jankovič, 420 607 106 044, jankovic@ginasystem.com


 

GINA Software www.ginasoftware.com

GINA Software je společnost, která vyvíjí systém pro taktickou koordinaci lidí v terénu a zároveň mobilní software sloužící při krizových operacích. Zachraňoval životy po zemětřesení na Haiti či tsunami v Japonsku. Tato brněnská firma má jako jedna z mála českých společností prestižní status dodavatele pro OSN. Od letošního roku také poskytuje navigační systémy pro národní projekt Hasičského záchranného sboru České republiky. Díky tomu teď GINA pomáhá zkracovat dojezdové časy a zefektivňuje práci hasičů i dalších složek IZS v pěti krajích ČR.

JIC VENTURES www.jic.cz/dcerine-spolecnosti

JIC VENTURES je dceřinou společností JIC, která má za cíl poskytovat rizikový kapitál absolventům programů JIC. Doplňuje tím portfolio nástrojů podpory technologických a inovativních startupů JIC a zvyšuje kvalitu a relevanci služeb inkubačních programů v Jihomoravském kraji. Poskytovatel rizikového kapitálu plánuje investovat samostatně i s ko-investorem, společnost proto nemá cíl být konkurencí investičních fondů.

JIC (Jihomoravské inovační centrum) www.jic.cz

JIC (Jihomoravské inovační centrum) podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívají začínající podnikatelé ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucí startupy i zavedené technologické firmy. Za 12 let své existence akceleroval více než 200 inovativních společností, podpořil spolupráci vědců a firem v celkové hodnotě 49 milionů korun a byl v posledních pěti letech u vzniku více než 30 startupových firem, které získaly celkovou investici přes 122 milionů korun. Přispívá tak ke zvyšování počtu kvalifikovaných pracovních míst v regionu a posiluje konkurenceschopnost Jihomoravského kraje.