Projekt e-cool podporuje podnikavost u mladých lidí

18.12.2018

Deset regionů z různých evropských zemí se zapojilo do projektu „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem” zkráceně E-COOL, který je součástí programu Interreg Europe. Patří do něj i Jihomoravský kraj, který v prosinci hostil zahraniční partnery a uspořádal pro ně v Brně seminář. Během něj se promítly hlavní ukázky dobré praxe v oblasti podnikavosti. Sdílely se dobré postupy a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem.

Mezi deseti příklady dobré praxe se objevil i JIC, který je považován za místo kde se rodí nové podnikatelské nápady s potenciálem měnit svět. Lidé z JIC přiblížili zahraničním partnerům jak se daří rozvíjet podnikavost v regionu. Vysvětlili jak JIC funguje, s kým navazuje vztahy v podpoře podnikavosti. Ukázali příklady zajímavých projektů -  například Kreativní vouchery Brno, BootCamp nebo FabLab Experience.

Podrobnosti o projektu jsou na webových stránkách:

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/3/pages/48

 

Deset příkladů dobré praxe:

 • Regional Dev. Fund – Region of Attica (EL)

            Youth Entrepreneurship Summer Program

 • Seville Chamber of Commerce (ES)

            Andalucia Emprende Prosperity for Future

 • Hanze University Groningen (NL)

            Towards Explorative Space in the North of the Netherlands

 • Hanze University Groningen (NL)

           Entrepreneurial mindset from younsters from 6 till adulthood

 • Devon County Council (UK)

           The Gatsby benchmarks and the Careers Hub modal

 • Zemgale Planning Region (LV)

           ''Start package on youth business mind''

 • Puglia Region (IT)

           Giovani Innovatori in Azienda

 • South Moravian Region (CZ) 

           JIC as a place, where new businesses that change the world are born

 • South Moravian Region (CZ)

           Project Playpark Brno

 • Harghita County Council (RO)

           Harghita Business Center

 • Opole Agglomeration (PL)

           Startup Mixer Opole