Moravská metropole opět propojí kreativce s firmami. Spouští třetí ročník Kreativních voucherů Brno

6.11.2017

Zjednodušit spolupráci mezi kreativními profesionály a technologickými firmami se opět snaží Brno ve spolupráci s JIC (Jihomoravským inovačním centrem). A to prostřednictvím až stotisícových poukazů na společné projekty. V první fázi se regionální kreativci během dvou týdnů přihlašují do  kreativní galerie, odkud firmy v druhé fázi vybírají spolupracovníky. Letošní galerie otevírá právě dnes. Projekt vyvrcholí v dubnu 2018 losováním dvojic, které voucher dostanou.

Kreativní vouchery Brno firmám nabídla jihomoravská metropole jako první město v České republice v roce 2015. Za první dva ročníky se podařilo oslovit už 223 kreativců a 288 firem. Poukazy pomohly zafinancovat celkem 90 spoluprací z oblasti marketingu, grafiky i designu služeb. „Smyslem celého projektu je ukázat podnikatelům, kteří se často nedokáží na svůj byznys podívat z jiné než vlastní technologické či manažerské perspektivy, že pomoc od kreativního profesionála může jejich podnikání dát nový impuls, vylepšit produkty a služby, jejich prezentaci a mnohdy také nastartovat širší inovace ve firmě. Kreativní vouchery Brno jsou dobrou příležitostí, kdy si takové propojení vyzkoušet, aniž by náklady pro firmu byly příliš vysoké,“ uvádí ředitel JIC Petr Chládek.

O voucher loni usilovala také firma Kinali. Při losování se na ni nedostalo, přesto se rozhodla dohodnutou spolupráci zrealizovat. „Kreativci z agentury Kreatura nám pomohli zreflektovat, jak se naše firma za posledních dvanáct let změnila a zanést to i do naší firemní komunikace směrem ven. Nyní máme vhodnější název i logo a jasněji umíme klientům vysvětlit, v čem umíme pomoci. Bez pohledu zvenčí bychom tak dobrého výsledku nedosáhli, protože jsme uvnitř organizace pro stromy neviděli les,“ doplňuje svou zkušenost ředitel společnosti Kinali Radek Štourač. Právě povzbuzení firem k využívání regionálních kreativních profesionálů i bez podpory města je vítaný důsledek projektu.

Město na něj již potřetí přispívá částkou 4 miliony korun. „Kreativní města mají podle odborníků blízko k inovacím a podnikatelskému duchu. Tedy tam, kde se daří inovacím, vzkvétají i kulturní a kreativní odvětví, která tak významně přispívají k ekonomickému rozvoji města. Proto se investice do poukazů z dlouhodobé perspektivy vyplatí také Brnu a všem jeho obyvatelům,“ vysvětluje náměstek primátora pro smart city Jaroslav Kacer.

Jihomoravské firmy si budou moci od nového roku vybrat ke spolupráci profesionály ze speciálně zřízené kreativní galerie. Do ní se od 6. do 24. listopadu můžou hlásit zájemci z kreativních oborů s minimálně tříletou praxí. Firmy se můžou začít registrovat do projektu od konce února 2018. Vouchery zástupci města i JIC vylosují v dubnu 2018. Město proplácí 75 procent nákladů na spolupráci v maximální hodnotě 100 tisíc korun. JIC prostřednictvím kreativních odborníků z několika oblastí všechny firmy předem proškolí, jak efektivně zadávat práci a v čem je spolupráce s kreativci výhodná. Kromě vzájemného propojení už do spolupráce ani komunikace nijak dál nezasahuje.

Kontakt pro média:  Martina Pouchlá, 602 476 863, pouchla@jic.cz


JIC (Jihomoravské inovační centrum)

JIC (Jihomoravské inovační centrum) podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívá každoročně přibližně stovka  firem, ať už ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucího startupu i zavedené technologické firmy.  Začínající společnosti, které prošly programy JIC, už vytvořily více než 1 400 nových pracovních míst a další stovky míst v navazujících službách. Za 14 let své existence nastartoval JIC téměř 360 spoluprací mezi vědci a firmami. Těmito a dalšími aktivitami pomáhá JIC zvyšovat konkurenceschopnost jižní Moravy a budovat z ní jeden z nejinovativnějších regionů Evropy.

Kreativní vouchery Brno

Kreativní vouchery Brno jsou jednorázová finanční podpora pro firmy z Jihomoravského kraje, které vytváří produkt nebo službu v hlavních sektorech Regionální inovační strategie nebo jsou součástí hodnotového řetězce takové firmy (jsou v subdodavatelském vztahu). Mohou ji využít na spolupráci se zkušenými profesionály z kreativní galerie. Voucher pokrývá 75 % ceny zakázky, a to až do výše 100 000 Kč. Firmy zaplatí celou zakázku a JIC jim pak voucher zpětně proplatí. Minimální celková hodnota zakázky je 50 000 Kč bez DPH.

Kreativní vouchery jsou inspirované úspěšným konceptem podpory z Manchesteru nebo Salzburku. Brno je ve spolupráci s JIC představilo poprvé v roce 2015 jako vůbec první město v České republice.

Mapování kreativních půrmyslů v Brně

V Brně se podle studie, která mapovala kreativce v regionu, nachází necelých 12 tisíc takových subjektů, což tvoří asi desetinu z celkových ekonomicky aktivních subjektů ve městě. V Jihomoravském kraji se nalézá zhruba dalších 6 a půl tisíce tvůrčích subjektů. Oblast kulturních a kreativních odvětví je v Brně a Jihomoravském kraji velmi početná, přináší ekonomický dopad a je srovnatelná s jinými stejně velkými evropskými městy, kde bylo mapování kreativních odvětví provedeno.

Závěry studie jsou dostupné zde.

Regionální inovační strategie

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK) je základním strategickým dokumentem Jihomoravského kraje a statutárního města Brna pro realizaci politiky na podporu konkurenceschopnosti, založené zejména na inovacích a maximalizaci hospodářských přínosů veřejných investic do výzkumu a vzdělávání. Smyslem RIS JMK je vytvářet podmínky pro konkurenceschopné znalostně intenzivní podnikání, a to zejména investicemi do zvýšení kvality vzdělávání, výzkumu, do zlepšení image JMK a přímou podporou podnikatelských aktivit tam, kde dochází k selhání trhu (např. podpora začínajících firem nebo podpora realizace znalostně náročných činností ve zralých firmách). Součástí strategie je také podpora kreativních průmyslů v Brně a v Jihomoravském kraji.