Michal Hašek převzal ocenění Evropské komise, které dává jižní Moravu za příklad inovativního regionu

17. 4. 2014

JIC Innovation park, projekt Jihomoravského inovační centra (JIC), se umístil mezi šesti nejúspěšnějšími účastníky v kategorii Smart Growth - SME Innovation evropské soutěže RegioStars 2014 vyhlašované Evropskou komisí. Její již sedmý ročník ocenil i letos výjimečné projekty regionální politiky, které inovativním způsobem pohlížejí na řešení problémů současnosti – zaměstnanost, ekologii a změnu klimatu, dopravní udržitelnost a podporu malých a středních firem v oblasti inovací – a mohou se stát vzorem pro ostatní regiony.

Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn vyzdvihl výběr celkem 19 finalistů soutěže, kteří podle něj poukazují na vynikající práci, která byla v regionech vykonána, a jsou důkazem invenčního a dynamického přístupu evropských regionů k využívání fondů EU za účelem podpory růstu a vytváření pracovních míst.Projekty se hodnotily dle čtyř klíčových kritérií: inovativnost projektu, jeho dopad do regionu, udržitelnost a potenciál navazovat lokální, regionální a mezinárodní partnerství. Finalisté letošního ročníku soutěže RegioStars 2014 pocházejí z regionů a měst v 17 členských státech: Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

Ocenění, které převzali zástupci JIC a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky dne 31. března v Bruselu, bylo dnes slavnostně předáno hejtmanu Jihomoravského kraje, Michalu Haškovi, jehož úřad stojí za zřízením JIC v roce 2003 a mimo jiné 50 % financováním i za jeho úspěchem. Toto ocenění potvrzuje, že cesta, kterou se Jihomoravský kraj vydal po svém vzniku, je správná. Byli jsme jedním z prvních regionů v České republice, který se rozhodl založením a trvalou podporou Jihomoravského inovačního centra podporovat inovace a inovativní podnikání. Také díky tomu rozhodnutí jsou firmy na jižní Moravě každým rokem čím dál ochotnější investovat do výzkumu a vývoje a jejich podíl na investicích do inovací je vyšší i ve srovnání s jinými regiony. Inovativní firmy jsou také stabilnější a mají vyšší šanci prosperovat. Kromě toho přitahují investice ze zahraničí a dávají práci vzdělaným lidem, což má klíčový vliv na celou ekonomiku regionu a přispívá k jeho prosperitě. To všechno jsou důvody pro to, abychom podporovali JIC i nadále,“ poznamenal Michal Hašek.

JIC Innovation park tvoří téměř 60 inovativních firem a startupů z oblasti ICT, softwarového inženýrství, počítačové bezpečnosti, strojírenství, biotechnologií, robotiky a dalších oborů. Tým JIC poskytuje firmám poradenství, pořádá workshopy, konference a networkingové aktivity. Jedná se o jeden z největších a nejkomplexnějších projektů v této oblasti v rámci ČR. 

Posláním JIC je pomáhat lidem vytvářet firmy, které mění svět. To dokládají úspěchy více než 100 firem, které využily zázemí a služeb JIC Innovation parku. Deset let od založení JIC je zájem o naše služby tak vysoký, že můžeme přijmout pouze jednoho z dvanácti zájemců o spolupráci. Díky tomu si můžeme vybírat jen ty nejkvalitnější projekty,“ shrnuje David Uhlíř, zástupce ředitele JIC. 

 

JIC (Jihomoravské inovační centrum)

JIC podporuje začínající i zralé inovativní firmy. V rámci JIC Innovation parku zajišťuje pro začínající firmy přístup k financím, poradenství, kontakty, propagaci i PR, prostory, a pomoc při transferu technologií. Misí JIC je pomáhat lidem tvořit firmy, které mění svět. V roce 2013 oslavilo centrum 10 let od vzniku.

www.jic.cz

Kontakt pro média:

Helena Továrková, tel. 601 377 409, e-mail: tovarkova@jic.cz

Tisková zpráva ke stažení zde.