JIC věří, že trh s nanotechnologiemi poroste. Investuje do výrobce doplňku pro elektronové mikroskopy

24. 4. 2017

JIC investuje do firmy NenoVision. Získává tak 2,5 procenta v mladé firmě vzešlé z výzkumu na brněnském CEITEC VUT. Startup umí jednoduše propojit zobrazení ze dvou typů mikroskopů a tím zpřesnit a zároveň urychlit práci se vzorky. Firma díky tomu bude moci vyrobit několik ukázkových zařízení a umístit je k referenčním zákazníkům.  

 „V České republice se příliš nedaří komercionalizovat výsledky výzkumu a zároveň motivovat a udržet u nás kvalitní vědce. Univerzitních spin-offů vzniká málo a soukromí investoři se do nich zdráhají investovat. NenoVision je přitom příkladem toho, že to jde. Zakladatelé skvěle propojují akademické know-how a podnikatelského ducha na velmi slušné úrovni,“ vysvětluje rozhodnutí investovat ředitel JIC Jiří Hudeček. NenoVision na JIC prošel programem pro začínající podnikatele JIC ENTER a brzy po té se stal vůbec prvním spin-offem CEITEC VUT.

Zařízení LiteScope od firmy NenoVision propojuje dvourozměrný obraz z elektonového mikroskopu a trojrozměrný obraz z mikroskopu atomárních sil.  S takovou přesností a zároveň v reálném čase toto zbrazení žádné jiné zařízení na světě neumí. Vidět hloubku i členitost miniaturních vzorků je přitom klíčové pro výzkum solárních článků nebo mikročipů.

Toto řešení zlepšuje možnosti elektronové mikroskopie, která má v Brně světovou úroveň. Třetina celosvětové produkce tohoto typu přístrojů se ročně vyrobí právě tady. Trh s elektronovými mikroskopy navíc dál roste se zvyšujícími se nároky výzkumu v oblasti nanotechnologií a biotechnologií. LiteScope tak může najít své využití v polovodičovém, automobilovém a strojírenském průmyslu.

Dle analýz Frost & Sullivan se v roce 2016 prodalo asi 4 100 kusů elektronových mikroskopů, v roce 2020 by to mělo být až 5 700 kusů. Pracoviště navíc přístroje zhruba po osmi letech obměňují. Cílem NenoVision je prodávat desítky kusů své zařízení ročně. Společnost se ale nehodlá zastavit u jediného produktu. „Cílíme na to stát se klíčovým hráčem v oblasti vývoje a výroby vědeckých měřících přístrojů. Chceme působit jako most mezi akademickou půdou a businessem tím, že bude komercializovat další výsledky výzkumu akademické sféry,“ plánuje ředitel společnosti NenoVision Jan Neuman. Podobně jako jeho kolegové má za sebou výzkumnickou zkušenost z CEITEC VUT a zároveň také řídí další firmu Optik Instruments.

LiteScope vyjde na jednotky milionů korun. Prvním pracovištěm, které jej koupilo, je Fyzikální ústav Akademie věd ČR. „Spolupracujeme s CEITEC VUT a vznik zařízení LiteScope jsme vzrušeně sledovali z povzdálí. Když se objevila možnost mít jedno také na našem pracovišti, nebylo nad čím přemýšlet. Jeho výhodou je kromě modularity a kvality zobrazení také to, že umí pracovat ve tmě. To se hodí při zkoumání fotoodezvy nanostruktur tenkovrstvých solárních článků,“ plánuje vedoucí vědecký pracovník Antonín Fejfar z Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur. Tenkovrstvé fotovoltaické články mají oproti deskovým výhodu v podstatně nižší spotřebě křemíku a jednodušším výrobním procesu. Jejich nevýhoda je ale nízká účinnost, a právě tu by chtěl Fejfarův tým díky výzkumu zvýšit.

Kontakt pro média:

Martina Pouchlá, 602 476 863, pouchla@jic.cz 

 


NenoVision  www.nenovision.com

NenoVision je historicky první spin-off firma CEITEC VUT. Svým produktem LiteScope rozšiřuje možnosti elektronových mikroskopů a za svůj přínos v oblasti mikroskopie získala jako první firma v České republice grant SME Instrument Brno. Firma vstoupila na trh v roce 2016 a o její technologii mají zájem vědci z celé Evropy.

Modul LiteScope

Prvním produktem NenoVision je zařízení o velikosti přibližně 15 x 9 x 5 centimetrů, které obsahuje všechny potřebné komponenty mikroskopu atomárních sil. Tento modul se pomocí adaptéru umisťuje přímo do komory elektronového mikroskopu. Unikátní konstrukční řešení LiteScope je postaveno na tom, že hrot rastrovací sondy a elektronový svazek jsou umístěny ve fixní vzdálenosti 100 nanometrů. Zatímco běžně mikroskopy pracují tak, že se pohybují svazek nebo sonda, v případě LiteScope jsou tyto elementy stacionární a pohybuje se vzorek pod nimi. Díky tomu oba mikroskopy pracují zároveň, se stejným rozlišením a pro přesné korelativní zobrazení stačí mechanické posunutí zobrazení vzorku. Pokud by se použil běžný přístup pohyblivého svazku a sondy, bylo by pro přesné korelativní zobrazení (zobrazení kombinující dva typy zobrazení) velmi komplikované provádět matematické propočty, z nichž některé ani nejsou technicky možné. Řešení LiteScope tuto potřebu obchází a umožňuje poměrně snadno nabídnout uživateli extrémně přesné korelativní zobrazení.

JIC VENTURES www.jic.cz/ventures

JIC VENTURES je dceřinou společností JIC, která má za cíl poskytovat rizikový kapitál absolventům programů JIC. Doplňuje tím portfolio nástrojů podpory technologických a inovativních startupů JIC a zvyšuje kvalitu a relevanci služeb inkubačních programů v Jihomoravském kraji. Poskytovatel rizikového kapitálu plánuje investovat samostatně i s ko-investorem, společnost proto nemá za cíl být konkurencí investičních fondů.

JIC (Jihomoravské inovační centrum) www.jic.cz 

JIC (Jihomoravské inovační centrum) podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívá každoročně přibližně stovka  firem, ať už ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucího startupu i zavedené technologické firmy.  Začínající společnosti, které prošly programy JIC, už vytvořily více než 1400 nových pracovních míst a další stovky míst v navazujících službách. Za 13 let své existence nastartoval JIC téměř 360 spoluprací mezi vědci a firmami. Těmito a dalšími aktivitami pomáhá JIC zvyšovat konkurenceschopnost jižní Moravy a budovat z ní jeden z nejinovativnějších regionů Evropy. 

Optik Instruments www.brukeroptics.cz

Společnost nabízí špičková zařízení v oblasti infračervené a ramanovy spektroskopie firmy Bruker pro chemickou analýzu látek, aplikační podporu a servis zákazníkům z České republiky, Slovenska, Slovinska a Chorvatska. Největšími partnery jsou jí vysoké školy, výzkumné ústavy a společnosti působící v oblasti farmacie, petrochemie, polymerů, povrchových vrstev či kriminalistiky. Firma se rozhodla rozšířit portofilo svých aktivit a nabízených produktů i do oblasti mikroskopie atomárních sil v roce 2015, kdy zažádala o projekt v rámci SME Instrument. Společně s firmou NenoVision pak plánuje vstup na trh s unikátními přesnými přístroji i v této oblasti.