JIC má nové vedení. Ředitelem se stal Petr Chládek, dosavadní manažer jihomoravské inovační strategie

29.6.2017

Nejdéle v tuzemsku fungující agenturu na podporu inovativního podnikání povede nový ředitel. Valná hromada zvolila do čela JIC Petra Chládka, který v organizaci dosud působil jako manažer Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Nový post přebírá s plánem navázat na dosavadní úspěchy a dál centrum rozvíjet. 

Rozhodnutí valné hromady bylo jednoznačné, volbu Petra Chládka jako nového ředitele potvrdili zástupci všech zřizovatelů JIC, kterými je Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. „Jižní Moravu uvádějí zahraniční experti jako příklad dobře odváděné regionální inovační politiky pro další evropské země na východ i na západ. Petr Chládek má na tom jako tvůrce regionální inovační strategie velký podíl. Disponuje hlubokým vhledem do dění v akademické, korporátní i startupové sféře, který může ve vedení JIC dobře zúročit,“ uvádí k volbě předseda Valné hromady JIC a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula

„Město skrze JIC každoročně přispívá na projekty, které podporují průnik nových technologií na trh, propojují místní akademickou, podnikatelskou i kreativní sféru a přivádějí do Brna nadějné podnikatele ze zahraničí. Volba sáhnout po interním člověku do vedení JIC zajišťuje kontinuitu ve zmíněných projektech i v celkovém rozvoji organizace,“ doplňuje další člen Valné hromady JIC, brněnský primátor Petr Vokřál

Petr ChládekNový ředitel se funkce ujímá od 1. července. Plánuje plynule pokračovat v rozvoji dalších aktivit na podporu inovativního podnikání na jižní Moravě. „Klíčovými oblastmi pro další rozvoj JIC je pro mě popularizace podnikání u středoškoláků a vysokoškoláků, podpora přenosu znalostí z akademické do soukromé sféry, intezivnější využívání business angel komunity i sdílení know-how organizace dalším regionům. Obecně se chci ještě cíleněji zaměřit na pomoc firmám, které mají aspirace řešit skutečně globální výzvy a tím cílit na světové trhy, ať už v oblasti zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí,“ nastiňuje svou vizi nový ředitel JIC Petr Chládek. Ve vedení JIC doplní tým, který nadále tvoří Radim Kocourek jako provozní ředitel a statutární zástupce JIC a David Uhlíř jako zástupce ředitele pro strategii. 

Jiří Hudeček byl v čele JIC 14 let. Stál u vzniku celé organizace, u otevření první dceřiné společnosti – centra výzkumu, inovací a pokročilých technologií se zaměřením na strojírenskou výrobní techniku INTEMAC – i u založení druhé dceřiné společnosti zaměřené na investice do klientů centra JIC VENTURES, v níž nadále zůstává jednatelem. „Mou povinností jako manažera bylo dívat se i za horizont, tedy vytipovat a vychovat si nástupce a ve vhodnou dobu mu organizaci předat. JIC dnes považuji za finančně i personálně stabilizovanou organizaci, která má dlouhodobou důvěru zřizovatelů i partnerů. Na podobnou změnu je tedy vhodná doba,“ uvádí dosavadní ředitel JIC Jiří Hudeček

Petr Chládek vedení JIC přebírá v době, kdy službami organizace projde ročně téměř stovka firem a jeho programy se inspirují také jiní. Inovační vouchery, které propojují soukromé společnosti s výzkumnými institucemi, přešly na národní úroveň. Podpora Evropskou komisí oceněných inovativních malých a středních podniků formou SME Instrument Brno zaujala TAČR, který podobný program letos zavádí i pro firmy mimo jižní Moravu. V letošním roce JIC otevřel FabLab Brno, který výrazně zvyšuje možnosti mladých podnikatelů vyrobit první prototypy svých hardwarových produktů. Úkolem nového ředitele bude pomoci organizaci pokračovat v podobných inovátorských projektech a udržet pozici JIC jako přední středoevropské veřejné agentury na podporu podnikání ve všech fázích. 


Kontakt pro média:

Martina Pouchlá, 602 476 863, pouchla@jic.cz 

Petr Chládek 

Vystudoval biologii a geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval oblastí regionálních inovačních systémů a regionální politiky. Jihomoravským inovačním ekosystémem se zabýval už v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy, odkud přešel na JIC, kde se stal manažerem Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a členem managementu organizace. Pod jeho vedením vznikla třetí i čtvrtá generace regionální inovační strategie, jejímiž výsledky je například vznik a otevření VIDA! science centra, prototypovací laboratoře FabLab Brno nebo řada projektů na propojení výzkumné a soukromé sféry na jižní Moravě. 

JIC (Jihomoravské inovační centrum) www.jic.cz 

JIC (Jihomoravské inovační centrum) podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívá každoročně přibližně stovka  firem, ať už ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucího startupu i zavedené technologické firmy.  Začínající společnosti, které prošly programy JIC, už vytvořily více než 1 400 nových pracovních míst a další stovky míst v navazujících službách. Za 14 let své existence nastartoval JIC téměř 360 spoluprací mezi vědci a firmami. Těmito a dalšími aktivitami pomáhá JIC zvyšovat konkurenceschopnost jižní Moravy a budovat z ní jeden z nejinovativnějších regionů Evropy.