CEITEC je příkladem synergického působení regionální a výzkumné politiky EU

4. 4. 2014

Mikroskop unikátní i ve světovém měřítku. To je jeden z výsledků výzkumu vědců z CEITECu VUT, kteří tak mohou současně jít příkladem v čerpání evropských peněz. Díky vhodně zvoleným přístrojům a technologiím pořízeným z účelové podpory ERDF – Evropského fondu regionálního rozvoje, určené pro velké infrastruktury a schvalované přímo vládou ČR, se jim daří získávat a realizovat evropské výzkumné projekty udělované přímo Evropskou komisí. Výsledkem synergie národních a evropských dotačních politik je například i účast vědců z CEITECu VUT ve vědeckovýzkumném projektu UnivSEM. Ten je financovaný z hlavního nástroje Evropské unie pro financování výzkumu a vývoje, 7. rámcového programu (7. RP).

CEITEC VUT, který je financován z operačního programu OP VaVpI (Operační program Věda a výzkum pro inovace), se v loňském roce zapojil mimo jiné do projektu UnivSEM. Ten uspěl u Evropské komise v konkurenci téměř 30 přihlášených žádostí a získal finance na projekt vývoje nového typu elektronového mikroskopu se širokým spektrem použití. Hlavním řešitelem tohoto projektu je česká firma zabývající se výrobou elektronových mikroskopů Tescan, a.s., CEITEC VUT patří mezi spoluřešitele spolu s šesti dalšími významnými firmami a akademickými institucemi z Německa a Švýcarska. Nyní je UnivSEM, financovaný z fondů 7.RP, za polovinou projektového období a CEITEC VUT už se může pochlubit publikacemi v prestižním vědeckém časopise Nano Letters. „Nechceme si bádat do šuplíku, ale máme zájem na tom, aby naše práce získala konkrétní podobu, což se nám díky projektu UnivSEM daří,“ vysvětluje profesor Tomáš Šikola, jeden z řešitelů projektu UnivSEM a současně vedoucí výzkumné skupiny v CEITECu VUT.

Projekt UnivSEM umožňuje spolupráci komerčních společností zabývajících se vývojem a prodejem analytických přístrojů a vědecko-výzkumných institucí. Společným cílem je vyvinout unikátní elektronový mikroskop, umožňující množství strukturních, atomových i molekulárních analýz současně. Skupina profesora Tomáše Šikoly z CEITECu VUT hledá využití převratných funkcí nového přístroje ve vědeckém prostředí, například při výzkumu nových typů magnetických pamětí, senzorů nebo solárních článků. Výzkumný tým z CEITECu VUT se mohl do projektu zapojit díky neustále se zlepšujícímu přístrojovému vybavení (mezi nímž nechybí ani nejmodernější elektronové mikroskopy) a kvalitnímu vědeckému týmu, kterému se tak otevřely další možnosti a příležitosti k vědecké spolupráci na mezinárodní úrovni.

Díky kombinaci finančních zdrojů, technologickému vybavení a  vědeckému potenciálu CEITECu je možné žádat o ty nejprestižnější evropské projekty zahrnující spolupráce mezinárodního významu. Využitím této příležitosti je zároveň naplňována i podmínka udržitelnosti výzkumných center podpořených ze Strukturálních fondů.

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

CEITEC – Středoevropský technologický institut

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC je výsledkem spolupráce šesti brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Celkový rozpočet projektu je 5,246 miliard korun. Základní stavební jednotky centra tvoří 61 výzkumných skupin, které jsou soustředěny do sedmi výzkumných programů:
1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, 2. Pokročilé materiály, 3. Strukturní biologie, 4. Genomika a proteomika rostlinných systémů, 5. Molekulární medicína, 6. Výzkum mozku a lidské mysli, 7. Molekulární veterinární medicína. 

 

UnivSEM - Universal scanning electron microscope as a multi-nano-analytical tool

The aim of the UnivSEM project is to develop a novel multimodal tool combining: a vision capability by integrating scanning electron (SEM), scanning probe (SPM) and optical microscopy (OM) thus enabling multimodal microscopy, a chemical analysis capability by time-of-flight secondary ion mass spectroscopy (TOF-SIMS) and energy dispersive X-ray (EDX), structural characterization by electron backscattered diffraction (EBSD), a non-destructive optical analysis capability by confocal Raman spectroscopy and cathodoluminescence (CL), a tomography capability by complementary use of novel 3D orthogonal TOF-SIMS, 3D EBSD and 3D confocal Raman tomography (the last method being non-destructive) thus enabling correlation between alternative 3D methods.

Project partners: Tescan (CZ), CEITEC BUT (CZ) Max Planck Institute (DE), Witec GmbH (DE), Specs surface nano analysis GmbH (DE), EMPA Thun (CH), Amires Sàrl (CH), Tofwerk AG (CH).

Kontakt:

Jana Šilarová, PR and Communication Specialist,  CEITEC BUT

tel:                        + 420 724 930 599

e-mail:                 jana.silarova@ceitec.vutbr.cz

www:                   www.ceitec.eu

 

Jaroslav Jiruše, UnivSEM project coordinator, Head of R&D Physics, Tescan, a.s.

Tel:                       + 420 530 353 160

e-mail:                 jaroslav.jiruse@tescan.cz

www:                   www.univsem.eu