Brno podpoří vývoj systému, který pomáhá lékařům lépe se zorientovat ve zdravotních datech pacientů

30. 11. 2017

Brno přispívá 1,1 milionu korun na vývoj nástroje, který za pomoci umělé inteligence ulehčí každodenní práci lékařům. Bude umět zpracovávat miliony zdravotních záznamů v reálném čase. Zdravotnická zařízení díky nástroji ušetří náklady za neefeketivní léčbu založenou na neúplných informacích a lékařům ubude zatěžující administrativy. Firma Provisio získala peníze z grantu SME Instrument Brno určeného inovativním společnostem, které přicházejí na trh s přelomovými technologiemi

Autoři vyvíjí software dva roky, z toho většinu času společně s lékaři, se kterými jej přímo testují. Je k dispozici v 19 jazykových mutacích. „Jedinou bariérou, kterou potřebujeme překonat, je počáteční nedůvěra zdravotnického personálu ke strojové analýze zdravotní dokumentace. Přitom stroje mají statisticky menší chybovost než lidé. Předčí lidskou bytost v rychlosti, přesnosti a stojí nemocnice nižší náklady. Naším cílem je umožnit lékařům především léčit a podpůrné procesy ve zdravotnictví efektivně řídit pomocí systémů umělé inteligence, tedy našeho nástroje HarveyX,“ uvádí ředitel společnosti Provisio Martin Wagner.

Oč se přesně jedná? Zdravotnická zařízení produkují obrovský počet dat spojených s poskytovanou péčí. Jedná se o pacientovu rodinnou a osobní anamnézu, popis léčby, užívané léky nebo výsledky v minulosti zvolených léčebných postupů. Osmdesát procent těchto dat je pořizováno v nestrukturované podobě lékařem, tedy textovým popisem. Lékaři v současné době musí nefektivně pročítat někdy i desítky stran chorobopisů, aby si udělali ucelený názor na stav pacienta. HarveyX reaguje na poptávku po snadném automatizovaném řešení, které by tuto práci dělalo za ně.

„Projekt řeší problematiku, která může mít velký dopad na každého z nás. S dostatkem relevantních informací budou moci lékaři stanovit úspěšnější léčbu, ať už se bude týkat jakýkoliv zdravotních problémů. Jejich postup pak má šanci být nejen účinnější, ale i levnější. Vzhledem k tomu, že podobný problém řeší většina světových nemocnic, jedná se o slibný trh. Produkt má tedy naději být i komerčně velmi úspěšný,“ popisuje potenciál projektu ředitel JIC Petr Chládek.

Peníze od Brna pomůžou do stávajícího řešení zavést prvky umělé inteligence, které celý systém zpřesní, zvýší rychlost vývoje a umožní produktu efektivní vstup na zahraniční trhy EU. „Projekt získal vysoké hodnocení od nezávislých hodnotitelů Evropské komise. Na finance přímo z Evropské unie, které jsou určené podobným inovacím, ale nedosáhl. Proto jsem rád, že se podařilo v rámci dlouhodobě podporovaného a z městského rozpočtu financovaného projektu SME Instrument Brno vyčlenit peníze, které pomůžou podobným nápadům dostat se na trh. Z úspěchu podobných firem pak v podobě pracovních míst i zaplacených daní čerpá celý region,“ doplňuje náměstek primátora města Brna Jaroslav Kacer, který má projekty spojené s inovacemi na starosti. Dosud město Brno takto podpořilo celkem čtyři firmy.

 

Kontakt pro média:  Martina Pouchlá, 602 476 863, pouchla@jic.cz


Provisio, s.r.o. 

Společnost Provisio, s.r.o. patří do finanční skupiny Nordic Investors založené advokáty Tomášem Otrubou a Janem Petříkem v dubnu 2015, která v oblasti zdravotnictví úspěšně vstoupila na trh se systémem ZDRAVEL. Společnost Provisio se zaměřuje na vývoj systémů pokročilého zdravotnictví. Kromě produktu HarveyX, systému pro analýzu nestrukturovaného textu zdravotní dokumentace, se zabývá vývojem umělé inteligence – zdravotního asistenta Harvey.

HarveyX

Projekt HarveyX, který je vyvíjen řadu let ve spolupráci s předními odborníky ve zdravotnictví, zpracovává nestrukturovanou část zdravotní dokumentace a kombinuje ji se strukturovanými záznamy o pacientech. Informace v dokumentaci dokáže přečíst a v kontextu vyhodnotit její obsah. Takto zpracovaná data dále poskytuje k dalšímu použití například pro automatickou detekci DRG (systému klasifikace klinických případů), klinické varování vzniku nozokomiálních nákaz, pro účely srovnání procesů péče o pacienty mezi zdravotnickými zařízeními, pro oblast odborného výzkumu, dispenzarizaci vysoce rizikových pacientů apod. V neposlední řadě HarveyX dokáže identifikovat informace o pacientech jako je jejich rodinná a osobní anamnéza, krevní skupina, alergie, medikace apod.

SME Instrument

Dotační program SME Instrument pomáhá malým a středním podnikům v rozvoji skrze inovace, a to ve třech fázích: hodnocení proveditelnosti záměru, realizace a umístění výstupů na trh. Je součástí největšího programu EU podporujícího projekty zaměřené na výzkum, vývoj a s ním spojené aktivity – Horizontu 2020. Nástroj má už dva úspěšné žadatele z Brna – jako úplně první firmu podpořil v rámci celé České republiky brněnskou společnost Kinali (dříve Kinalisoft) s projektem biometrického rozpoznávání chůze, o pár měsíců později pak brněnský biotechnologický spin-off Masarykovy univerzity Enantisprojektem stabilizace růstových proteinů, který následně získal jako první firma v České republice peníze od Evropské komise v rámci SME Instrument i do druhé fáze programu. Dalšími Evropskou komisí podpořenými brněnskými firmami jsou Greenpower Invest a ThreatMark.

SME Instrument Brno

SME Instrument Brno je nástroj pro podporu firem, které žádaly o podporu v rámci evropského programu SME Instrument – fáze 1. V pilotní výzvě programu SME Instrument Brno byly podporovány firmy, které získaly výborné hodnocení (13 bodů a více z 15), ale nezískaly financování pro svůj projekt. Evropská komise tyto projekty oceňuje tzv. Seal of Excellence a podporuje jejich financování z jiných veřejných zdrojů. Cílem pilotní výzvy SME Instrument Brno bylo podpořit právě držitele „Seal of Excellence“ ve fázi 1, tj. v ověření konceptu a vypracování studie proveditelnosti. Za rok existence programu finance od města Brna získala firma Optik Instruments (NenoVision), 4Dot Mechatronics Systems a Hekiaedu. Od března byla tato forma podpory „Seal of Excellence projektů“ převzata na národní úrovni Technologickou agenturou ČR – programem GAMA. Brněnský program nicméně pokračuje v podpoře firem, které dosáhly víc než 80 % bodů, ale nezískaly Seal of Excellence. Od června 2017 je program otevřen firmám s hodnocením od nezávislých hodnotitelů v rozmezí 12 a 12,99 bodů. Podpora ve výši 1,1 milionu je udělena firmám, které projdou i druhým kolem hodnocení lokální odborné komise. Nad rámec grantu jsou firmám zdarma poskytovány i služby profesionálních koučů, kteří jim mají pomoci  s komercializací nového produktu/technologie/služby.

V minulosti SME Instrument Brno zafinancoval už firmu vyrábějící speciální komponenty pro elektronové mikroskopy, přípravek na léčbu zánětů kravských vemen nebo technologii na předpovídání poruch strojů nebo firmu pracující s patentovaným chemickým činidlem, které může zefektivnit chemické pesticidy či posílit vstřebatelnost některých léčiv. 

JIC (Jihomoravské inovační centrum)

JIC podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívá každoročně přibližně stovka  firem, ať už ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucího startupu nebo zavedené technologické firmy. Začínající společnosti, které prošly programy JIC, už vytvořily více než 1 400 nových pracovních míst a další stovky míst v navazujících službách. Za 14 let své existence nastartoval JIC téměř 360 spoluprací mezi vědci a firmami. Těmito a dalšími aktivitami pomáhá JIC zvyšovat konkurenceschopnost jižní Moravy a budovat z ní jeden z nejinovativnějších regionů Evropy.