Biotechnologická spin-off firma MU Enantis podruhé získala prestižní SME Instrument

4.1. 2017

Třicet milionů korun na vývoj produktů pro hojení ran získala z evropského programu pro podporu malých a středních podniků společnost Enantis, biotechnologická spin-off firma Masarykovy univerzity (MU). K úspěchu v prestižním grantu SME Instrument, kterého dosáhne zhruba pět procent žadatelů z celé Evropské unie, pomohla firmě spolupráce s odborníky ze tří fakult MU a také podpora Jihomoravského inovačního centra (JIC).    

Základem podpořeného aplikovaného výzkumu je takzvaný fibroblastový růstový faktor – bílkovina, kterou vědci využívají například pro práci s kmenovými buňkami, protože stimuluje jejich množení. Odborníci předpokládají, že by mohl pomoci lepšímu hojení těžce se hojících ran, například popálenin nebo u diabetiků.

Odborníkům z MU se v minulých letech podařilo některé důležité vlastnosti faktoru objevit a vnesením mutací takzvaně stabilizovat, aby byl lépe využitelný pro biomedicínské aplikace. „Z Evropské unie jsme dostali finance na to, abychom nalezli nosič, na který se bude dát růstový faktor nanášet. Součástí projektu je také fáze preklinického testování, v němž se ověřuje bezpečnost a účinnost produktu,“ uvedla ředitelka Enantis Veronika Štěpánková.

Na možné využití růstového faktoru původně upozornili odborníci z Biologického ústavu Lékařské fakulty MU. Začali spolupracovat s kolegy z Přírodovědecké fakulty MU, kteří se pokusili tuto látku stabilizovat tak, aby byla funkční i při teplotách okolo 37 stupňů Celsia, které jsou klíčové pro biologické aplikace.

„Přirozený růstový faktor při této teplotě funguje jen deset až dvanáct hodin. Díky proteinovému inženýrství, při němž odborníci počítačovými metodami vytipují nejlepší způsob, jak bílkoviny stabilizovat, se podařilo najít variantu růstového faktoru se zachovanou aktivitou v 37 stupních Celsia i po dvou týdnech,“ přiblížil Jiří Damborský z Loschmidtových laboratoří Přírodovědecké fakulty MU. 

Zkoumání možností toho, kde by se dal růstový faktor využít, pak převzala spin-off firma Enantis, která loni uspěla s žádostí opět z programu SME Instrument, z takzvané první fáze. Díky dotaci zhruba 1,5 milionu korun vytvořila ve spolupráci s JIC, expertem Rudolfem Fryčkem z agentury Amires a odborníky z Ekonomicko-správní fakulty MU studii proveditelnosti, která jako nejperspektivnější identifikovala právě oblast regenerativní medicíny.

„Bez intenzivní komunikace biologů a chemiků a bez expertů na podnikatelské prostředí a ekonomické souvislosti by projekt v této podobě nikdy nevznikl,“ zdůraznil prorektor MU Petr Dvořák.

Nový grant získala firma na dva roky. „Přijít na trh s novým produktem je v případě biotechnologických společností s tímto zaměřením velmi obtížné, protože jejich technologie mají náročný vývoj i následné preklinické a klinické testování. SME Instrument je jedna z možností, jak pro toto období získat finance bez nutnosti vstupu investora v počáteční fázi projektu. O zisk peněz z tohoto schématu usilují ročně tisíce firem z celé Evropské unie. Enantis se jej podařilo pro obě fáze získat jako vůbec první české společnosti,“ vyzdvihuje brněnský úspěch David Uhlíř, který vede na JIC tým pomáhající technologickým firmám získat peníze z mezinárodních grantových programů. 

 


Enantis s.r.o. byla založena v roce 2006 jako první biotechnologická spin-off firma MU, se kterou univerzita podepsala smlouvu o spolupráci a licenční smlouvu na využívání duševního vlastnictví. Firma vylepšuje vlastnosti proteinů pro biomedicínské a environmentální aplikace metodami proteinového inženýrství. Vzhledem k náročnosti další práce přijme firma k současným osmi pracovníkům nové zaměstnance. Díky grantu získá také zahraničního experta, který firmě pomůže s růstem i navázáním kontaktů na velké farmaceutické společnosti. Enantis počítá také s rozvojem spolupráce s dalšími brněnskými univerzitami.

SME Instrument – dotační program, který pomáhá malým a středním podnikům v rozvoji skrze inovace, a to ve třech fázích: hodnocení proveditelnosti záměru, realizace a umístění výstupů na trh. Je součástí největšího programu EU podporujícího projekty zaměřené na výzkum, vývoj a s ním spojené aktivity programu Horizont 2020. Společnost Enantis jako jediná česká firma obdržela finance na první i druhou fázi grantového schématu.

JIC (Jihomoravské inovační centrum) – podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívá každoročně přibližně stovka společností, ať už ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucího start-upu či zavedené technologické firmy. Začínající společnosti, které prošly programy JIC, už vytvořily více než 1 400 nových pracovních míst a další stovky míst v navazujících službách. Za 13 let své existence nastartoval JIC téměř 360 spoluprací mezi vědci a firmami. Těmito a dalšími aktivitami pomáhá JIC zvyšovat konkurenceschopnost jižní Moravy a budovat z ní jeden z nejinovativnějších regionů Evropy. Součástí služeb JIC je také poradenství v oblasti zisku financí z mezinárodních grantových programů včetně Horizontu 2020, pod který spadají oba granty, jež získala Enantis. Jihomoravské firmy, jejichž projekty ohodnotí Evropská komise pozitivně, ale nezafinancuje je, můžou získat potřebné peníze od města Brna v rámci programu SME Instrument Brno.

Masarykova univerzita byla založena v roce 1919 jako druhá česká univerzita. Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je druhou největší vysokou školou v České republice. Má devět fakult a provozuje mimo jiné Mendelovo muzeum, Univerzitní kino Scala, Univerzitní centrum v Telči nebo polární stanici na Antarktidě