Beton propouštějící světlo a probiotika pro onkologické pacienty ocenila grantem Evropská komise

26.6.2018

Dvě tuzemské firmy, LiCrete a Pharmaceutical Biotechnology, můžou čerpat 50 tisíc eur a poradenství špičkových expertů. Porota je vybrala jako jediné uchazeče z Česka v letošní první výzvě SME Instrument. Ten je součástí největšího programu EU pro podporu malých a středních podniků s inovativním produktem. Z přihlášených 2 009 projektů uspělo 12 %. Mezi nimi dvě české firmy, které od června jeho výhody využívají. S přípravou projektu jim pomohlo Jihomoravské inovační centrum (JIC), které je členem mezinárodní sítě podpory podnikání Enterprise Europe Network (EEN).

Společnost LiCrete se zabývá vývojem a výrobou betonových prvků, které propouští světlo. Nejčastěji se instalují jako interiérová dělící příčka. Z místa se tak nestává tmavá místnost, ale světlý prostor. Novou technologii si nechali majitelé firmy patentovat. Evropský grant využijí na vylepšení stávajících prototypů a investici do přípravků potřebných pro sériovou výrobu. „Část půjde také na aktivity spojené s ověřením našeho plánovaného obchodního modelu. K tomu se budou vázat analýzy několika různých zahraničních trhů, na které se chystáme vstoupit,“ říká spoluzakladatel LiCrete Ladislav Eberl.

Druhá oceněná firma, Pharmaceutical Biotechnology, se zaměřuje na výzkum a vývoj probiotik. Grant jim pomůže se teď více soustředit na bezpečná probiotika pro onkologické pacienty. Právě ti se během léčby chemoterapií nebo radioterapií setkávají se závažnými střevními potížemi. Díky SME Instrumentu může firma dokončit ověřovací experimenty a rozšířit patentovou ochranu. “Standardní probiotika u těchto pacientů, kteří mají během léčby hodně oslabenou imunitu, se nedoporučují. Naše technologie ochrání střevní sliznici, bez rizika otravy, kterou by mohly způsobit právě standardní probiotické kultury,“ doplňuje ředitel Pharmaceutical Biotechnology Petr Ryšávka.

Program SME Instrument využívají podniky s méně než 250 zaměstnanci a ročním obratem nižším než 50 milionů eur. LiCrete i Pharmaceutical Biotechnology od letošního června využívají v rámci grantu služeb zahraničních koučů. Mají také exkluzivní přístup ke korporacím a investorům, kteří pomáhají podpořeným firmám rychleji růst a dostat se na zahraniční trhy. Příprava projektu, se kterou pomáhají odborníci z JIC, je pro firmy zadarmo díky členství brněnského inovačního centra v evropské síti EEN. „Ročně pomůžeme přibližně třiceti firmám. Některé z nich sice nedosáhnou na evropskou podporu, ale mají tak vysoké bodové ohodnocení, že získají podobnou variantu ocenění buď od Technologické agentury ČR v rámci programu GAMA, nebo regionální obdobu financování, SME Instrument Brno,“ říká grantová poradkyně z JIC Markéta Borovcová.

Jednou z  firem, která získala brněnskou dotaci, je společnost CF Plus Chemicals. Ta 1,1 milionu korun použila na zdokonalení patentované technologie tzv. Togniho činidel, kterou vyvinula ve spolupráci s prestižní univerzitou ETH Curych a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Firma poskytuje zákazníkům z oborů life sciences fluoroalkylační činidla a fluorované stavební bloky pro užití v medicinální chemii a agrochemii. „JIC má systematicky zmapované jednotlivé oblasti a je schopno využitím svých sítí, a to zejména EEN, cíleně pomáhat svým startupům navazovat spolupráce. Právě nám se teď tak podařilo najít nového obchodního partnera pro oblast speciálních sloučenin pro medicinální chemii, britskou renomovanou firmu Key Organics, která působí na trhu už 30 let,“ dodává zakladatel CF Plus Chemicals Václav Matoušek.

Za dva roky existence programu SME Instrument Brno dostalo peníze od města celkem sedm firem podpořených JIC. Nad rámec grantu mají k dispozici profesionální kouče, kteří jim pomáhají s obchodním využitím nového produktu, technologie nebo služby.

Kontakt pro média:  Ivana Malá, 737 549 742, mala@jic.cz


SME Instrument 

Program pomáhá malým a středním podnikům v rozvoji skrze inovace, a to ve dvou fázích: hodnocení proveditelnosti záměru, realizace a umístění výstupů na trh. Je součástí největšího programu EU podporujícího projekty zaměřené na výzkum, vývoj a s ním spojené aktivity Horizontu 2020. Jako úplně první firmu podpořil v rámci celé České republiky brněnskou společnost Kinali (dříve Kinalisoft) s projektem biometrického rozpoznávání chůze, později pak např. biotechnologický spin-off Masarykovy univerzity Enantisprojektem stabilizace růstových proteinů. Ten následně získal jako první firma v Česku peníze od Evropské komise v rámci SME Instrument také na druhou fázi.

SME Instrument Brno

SME Instrument Brno je nástroj  pro podporu firem, které neuspěly v rámci evropského programu SME Instrument – fáze 1. V pilotní výzvě byly podporovány firmy, které dosáhly výborného hodnocení (13 bodů z 15 a více), ale nezískaly financování pro svůj projekt. Evropská komise tyto projekty oceňuje tzv. Seal of Excellence a podporuje jejich financování z jiných veřejných zdrojů. Cílem pilotní výzvy SME Instrument Brno bylo podpořit právě držitele Seal of Excellence ve fázi 1, tj. při ověření konceptu a vypracování studie proveditelnosti.  Brněnský program teď pokračuje v podpoře firem, které získaly víc než 80 % bodů, ale nezískaly Seal of Excellence. Od června 2017 je program otevřen pro firmy s hodnocením od nezávislých hodnotitelů v rozmezí 12 až 12.99 bodů. Podpora ve výši 1,1 milionu korun je udělována firmám, které projdou i druhým kolem hodnocení. Finance od města Brna získaly např. firmy Optik Instruments (NenoVision), Hekiadeu, CF Plus Chemicals nebo Provisio.

Enterprise Europe Network (EEN)

JIC je členem EEN od roku 2008 a v rámci sítě zprostředkovává obchodní, technologickou a vědeckovýzkumnou mezinárodní spolupráci. Posiluje inovační schopnosti firem a podporuje úspěšné žadatele v programu SME Instrument. Experti JIC radí podnikatelům například v oblastech duševního vlastnictví, jednotného evropského trhu nebo přístupu k financím. Ve více než 60 zemích po celém světě má EEN přes 600 lokálních partnerských organizací, které podporují širokým spektrem služeb malé a střední firmy.