INTEMAC připravil Výrobní buňku 4.0. Ukazuje využití současných technologií pro chytré továrny

8.6. 2017

Kuřim, 8. 6. 2017 – Centrum výzkumu INTEMAC v Kuřimi chce české firmy povzbudit k zavádění chytré výroby. Společně s partnerskými podniky sestavilo výrobní buňku, která umí sama i zkontrolovat a opravit své výrobky. V budoucnu plánuje funkce rozšiřovat a experimentovat s nimi. Cílem je pomoci českým podnikům být efektivnější a konkurenceschopnější. 

„České výrobní podniky většinou netuší, co čekat od přechodu na chytrou výrobu. Rozhodli jsme se proto na laboratorním modelu reálného provozu ukázat, jak prvky tohoto konceptu aplikovat na stávající výrobní zařízení, tak aby podniky mohly čerpat výhody, které Průmysl 4.0 přináší,“ uvádí ředitel centra výzkumu INTEMAC Radomír Zbožínek. Výsledkem je Výrobní buňka 4.0 neboli vzájemně propojená zařízení, která se podílejí na dílčích krocích výroby kovových obrobků. Tvoří ji platforma propojující obráběcí stroj s robotem a měřicí stanicí.

V aktuální podobě umožňuje buňka tzv. adaptivní proces výroby – měřicí stanice umí po dokončení obrábění vyhodnotit kvalitu obrobku a při nalezení nedokonalosti poslat informace do stroje, který obrobek opraví. Dále například ukazuje možnosti prediktivní údržby, prostřednictvím které je možné sledovat technický stav zařízení a na základě dat z vibrací stroje včas odhalit případnou poruchu. K buňce je možné připojit také další zařízení, a tím chytrý výrobní proces rozšířit. 

„Používat ve výrobě roboty i měřící stanice je běžné. Přínos Výrobní buňky 4.0 je v tom, že prostřednictvím otevřené integrační platformy lze do buňky připojit různá zařízení od jiných výrobců a jako celek ji začlenit do chytrých továren,“ uvádí český ředitel B + R automatizace Jan Ohřál, jehož podnik tuto platformu vyvinul. 

Vize rozjet zmíněnou buňku propojila výzkumníky z INTEMACu s pracovníky soukromých firem. Obráběcí stroj poskytl TAJMAC-ZPS, měřicí stanici Renishaw, zmíněná firma B + R automatizace vyvinula otevřenou platformu, robota pro demonstraci integrované robotiky zapůjčila firma COMAU, upínací prvky společnost SMC a díky společnosti Sewio Networks lze kolem buňky sledovat pohyb osob. 

Aktuální řešení ukazuje, jak inovovat oblast strojírenské výroby. INTEMAC plánuje buňku využívat a rozvíjet s dalšími firmami, které mají zájem o téma digitalizace. V Jihomoravském kraji se tyto společnosti sdružují do uskupení INDUSTRY CLUSTER 4.0. Zájemci si tak do buňky mohou zapojit svá zařízení (např. transportní systém materiálu nebo 3D tiskárnu), využít ji k otestování vlastní technologie nebo k dovyvinutí funkcí, které by uvítali ve svém podniku. 

Na činnost centra INTEMAC přispívá každoročně jednotkami milionů korun Jihomoravský kraj. „Právě kvůli projektům, které reagují na aktuální trendy ve strojírenství a posouvají možnosti výroby, kraj před lety prostřednictvím Jihomoravského inovačního centra výzkumnou společnost zakládal a finančně ji podporuje,“ uvádí náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula. Průzkumy totiž odhadují, že koncept Průmyslu 4.0 neboli chytrých továren může firmám přinést snížení nákladů na údržbu až o 40 %, prostoje u strojů dostat na polovinu a o více než polovinu zvýšit produktivitu práce. Právě s nízkou produktivitou práce se Česká republika dlouhodobě potýká, což brání jejímu rychlejšímu ekonomickému rozvoji.  

Kontakt:

Romana Putnová, putnova@intemac.cz, +420 727 916 919 


Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 neboli koncept chytré výroby. Podle jedné z definic se jedná o počítačové propojení výrobních strojů, produktů, osob a všech dalších systémů průmyslového podniku, které vytváří inteligentní síť podél celého hodnotového řetězce. Hlavními principy jsou schopnost systémů komunikovat, virtuální obraz každého zařízení, decentralizace, práce v reálném čase, orientace na služby, modularita a rekonfigurace. Koncept pochází z Německa, kde byl s názvem Industrie 4.0 oficiálně představen v roce 2013 na veletrhu v Hannoveru. 

INTEMAC

INTEMAC je moderní centrum výzkumu, inovací a pokročilých technologií se zaměřením na strojírenskou výrobní techniku. Poskytuje aplikovaný výzkum a vývoj, expertní služby a zároveň podporuje spolupráci firem a výzkumníků. Centrum výzkumu INTEMAC (dříve Kompetenční centrum Kuřim) provozuje společnost Intemac Solutions s.r.o., dceřiná společnost JIC. Na projektu se dále podílí Jihomoravský kraj, partnerem je VUT v Brně a významné strojírenské firmy. 

B + R automatizace

B + R automatizace je inovativní společnost zabývající se automatizací se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace B + R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. 

TAJMAC-ZPS

Společnost TAJMAC-ZPS, je mezinárodní společnost s dlouholetou tradicí zabývající se vývojem, výrobou a prodejem obráběcích strojů. Disponuje kapacitou zahrnující všechny etapy vývoje a výroby strojů od návrhu, konstrukce, výroby modelů a odlitků, jejich opracování a obrábění až po finální montáž. Výrobní program se skládá z vysoce výkonných obráběcích center, dlouhotočných CNC automatů a ze světového hlediska špičkových vícevřetenových soustružnických automatů. 

Renishaw

Renishaw je jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, se zkušenostmi v oblasti měření a zdravotnictví. Společnost dodává výrobky a služby pro mnoho různých aplikací, od výroby proudových motorů a větrných turbín, až po stomatologii a neurochirurgii. 

COMAU

COMAU je přední světový výrobce automatizovaných systémů a integrovaných zařízení, postupů a služeb, které zvyšují efektivnost za stále nižších celkových nákladů. COMAU se specializuje na svařování a montáž karosérií, procesy pohonných jednotek, robotiku a údržbu stejně jako na vyspělé výrobní systémy a ekologické služby pro celou řadu průmyslových odvětví. 

Sewio Networks

Sewio Networks se zaměřuje na nové bezdrátové technologie, pomocí kterých vyvíjí systémy pro přesnou lokalizaci a sledování pohybu objektů uvnitř budov. Tyto systémy označované jako RTLS (Real Time Location Systems) neboli Indoor GPS jsou často využívány pro řízení provozu v logistických centrech, jako bezpečností systémy v důlním průmyslu nebo jako systémy pro monitorování pohybu osob při sportovních či kulturních akcích.