Peer-BIT (Peer learning in business innovation tools for SMEs)

Projekt Peer-BIT, financován prostřednictvím programu Evropské komise Horizont 2020, běží od října 2015 do září 2016. Kromě JIC jsou členy projektového konsorcia Litevské inovační centrum (LIC) se sídlem ve Vilniusu a hornorakouská Business Agency (TMG) se sídlem v rakouském Linci. JIC je vedoucí organizací tohoto konsorcia.

Peer-BIT se zaměřuje na zvyšování kvality inovačních služeb poskytovaných evropskými inovačními centry pro malé a střední podniky v oblasti řízení inovací. V souladu s trendem individualizace podpůrných služeb malým a středním podnikům, projekt se zabývá nástroji, které jsou snadno přizpůsobitelné jejich specifickým potřebám. Jedna taková sada nástrojů je metodika pro malé a střední podniky smE-MPOWER, která je již v současné době využívaná jako základ pro fungování programu JIC PLATINN, tedy v procesu koučování malých a středních podniků v oblasti byznys inovací. Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu implementace smE-MPOWER prostřednictvím vzájemného předávaní znalostí mezi partnery projektu, jejich kouči a experty. Díky tomu Peer-BIT zvýší kvalitu stávajících služeb provozovaných JIC a LIC a podpoří zavedení metodiky hornorakouskou TMG a dalšími evropskými agenturami.

Know-how v oblasti implementace nástroje smE-MPOWER získané v průběhu projektu bude také publikováno v manuálu pro navrhování programů podpory inovací založených na metodice smE-MPOWER. Peer-BIT proto významně přispěje ke zlepšení služeb JIC PLATINN aktuálně poskytovaným našim malým a středním podnikům. Na evropské úrovni pak bude mít projekt významný vliv na zlepšení, nebo zřízení nových podpůrných služeb v oblasti inovací pro SMEs.

smE-MPOWER v kostce

smE-MPOWER je komplexní přístup ke koučování malých a středních podniků v oblasti byznys inovací. Tato metodika umožňuje tedy SMEs rozvíjet a sledovat jejich inovační strategie v dlouhodobém horizontu díky práci s nástroji pro promyšlené rozhodování o své budoucnosti. 

Prostřednictvím inovace v byznysu firma vytváří novou významnou hodnotu nejen pro své zákazníky, ale i pro sebe. Inovace probíhá v podobě jakékoliv tvůrčí změny jedné nebo více z těchto čtyř dimenzí: nabídka, proces, distribuce, zákazník.

Nástroje používané smE-MPOWER jsou založené na strukturovaném přístupu k analýze a zlepšování těchto čtyř vektorů byznys inovací. Téměř dvacet nástrojů bylo vyvinuto tak, že slouží v různých fázích a aspektech koučování malých a středních podniků - od analýzy potřeb, přes segmentaci trhu, až po komplexní konsorcia pro tvorbu partnerských projektů malých a středních podniků. Všechny smE-MPOWER metody, nástroje a znalosti jsou k dispozici pod veřejnou licencí "Creative Commons-ShareAlike", aby byla zajištěna jejich převoditelnost a posílení postavení malých a středních podniků.

                                         

                                                      

Chci vědět více!

Monika Vrbková

vrbkova@jic.cz
+420 511 205 353

Markéta Filipenská

filipenska@jic.cz
+420 511 205 355

Staň se také součástí našeho EKOSYSTÉMU
a neuteče ti žádná novinka!

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.