MEPKIT

Projekt MEPKIT (Meziregionální partnerství pro konkurenceschopnost v IT) realizuje Technologické centrum Hradec Králové ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou, Univerzitou Hradec Králové, Jihomoravským inovačním centrem a společností Microsoft. Projekt byl odstartován v polovině května roku 2011.

V současné době mají studenti technických směrů největší problém v nedostatečných znalostech ze světa podnikání, s měkkými dovednostmi (soft-skills) a schopností pracovat v týmu. Výsledkem toho je, že budoucí zaměstnavatelé musí do čerstvého absolventa investovat nemalé finanční prostředky v podobě školení atd. Zároveň nedostatek informací o podnikání vede u studentů k nezájmu o tuto oblast, což následně ukazují výsledky průzkumu, kdy 95 % studentů uvažuje o zaměstnaneckém poměru.

V reakci na tuto skutečnost vznikl projekt MEPKIT, který bude podporovat studenty informačně technologických oborů ve vztahu k jejich možnému uplatnění v podnikatelské sféře. Hlavním cílem projektu je podpořit životaschopné podnikatelské záměry a připravit jejich nositele na založení firmy. JIC je partnerem projektu a v rámci jeho rozpočtu bude v průběhu celého trvání projektu čerpat celkovou částku 2 541 974,08 Kč.

Projekt podpoří studentské týmy ale také akademické pracovníky formou vedení jejich inovativních projektů. Zároveň budou realizovány pravidelná interaktivní setkání, semináře, krátké odborné stáže a individuální konzultace. Studenti si například vyzkouší vedení skutečných projektů pod dohledem odborníků z již zavedených firem.

Projekt je zaměřen na spolupráci více typů organizací (vzdělávací instituce, podnikatelské inkubátory a firmy) a přináší inovativní přístupy pro každou ze zúčastněných organizací. Po ukončení projektu zúčastněné univerzity zapracují získané zkušenosti do svých výukových metodik a budou moci dále rozvíjet svou spolupráci s aplikační sférou (tzn. podnikatelské inkubátory). Výsledkem celého projektu bude zviditelnění českých studentských projektů v ČR i v zahraničí a kompaktní program na podporu jejich dalšího podnikatelského i osobního rozvoje.

V rámci projektu vzniklo několik publikací zaměřených na podporu podnikání (nejen) v technických oborech. Příručka Na co myslet, než začneme podnikat je shrnutím best i worst practices začínajících podnikatelů, Průvodce po evropských inkubátorech a akcelerátorech zase přináší aktuální přehled a srovnání institucí zabývajících se podporou startupů po celé Evropě. Zvlášť pro budoucí podnikatele v IT oborech je určena publikace Konkurenceschopnost České republiky v oblasti ICT – řada cenných dat a údajů může sloužit pro začátek nebo i další rozvoj projektů zaměřených na informační a komunikační technologie.

Realizátor projektu: Technologické centrum Hradec Králové

Partneři projektu: JIC, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové, Microsoft

Projekt byl ukončen v roce 2014.

 

Potřebujete více informací o projektu?

Hana Šudáková

sudakova@jic.cz
+420 511 205 316
+420 725 706 413

Staň se také součástí našeho EKOSYSTÉMU
a neuteče ti žádná novinka!

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.