Velvet Innovation: Hnací síla udržitelnosti? Zákazníci

19. 9. 2022

Společnost Frost & Sullivan oslovila 600 společností ve třech klíčových regionech: Severské státy, Benelux a Velká Británie a Irsko. Zjišťovala, jak vnímají udržitelnost, jakým výzvám čelí a co je motivuje pro přijetí opatření, která udržitelnosti pomáhají. A výsledky představila na konferenci Velvet Innovation.

Frederick Royan, viceprezident pro oblast udržitelnosti a cirkulární ekonomiky společnosti Frost & Sullivan, představil podrobnosti průzkumu, z nichž některé jsou relativně překvapivé. Ale nejdřív pár slov k metodice. Mezi respondenty byli zástupci výrobních firem a dále společností ze segmentu architektury, strojírenstvístavebnictví, pro které se vžila zkratka AEC (Architectural, Engineering and Construction). Ta tvořila dvě třetiny respondentů a byly v ní především firmy z oboru stavebních služeb, poskytovatelů inženýrských staveb apod.

A na co se výzkumníci ptali? Připraveny měli sady otázek týkající se přístupu dané společnosti k udržitelnosti. Tak se pojďme podívat na to, jak firmy odpovídaly.  

Frederick Royan byl keynote speakerem konference Velvet Innovation

Udržitelnost je téma v drtivé většině firem

Pozitivním signálem je především podíl firem, které mají udržitelnost ve své vizi. Těch jsou hned tři čtvrtiny. Výsledky jsou o to zajímavější, že mapují segment firem, jejichž činnost má objektivně významné dopady na životní prostředí.

  • U 64 % oslovených společností je udržitelnost součástí strategické vize a přístupu jejich vedení
  • 75 % výrobních společností má udržitelnost zasazenou do své strategické vize
  • Architektura a strojírenství má v oblasti udržitelnosti nepatrný náskok před segmentem stavebnictví

Podle Royana je důležité si uvědomit, že AEC není homogenní obor. „Na jedné straně je architektura a strojírenství, na straně druhé stavebnictví. Jsou rozpojené a mezeru mezi těmito prostory můžeme překlenout za pomoci digitálních technologií,“ upozorňuje Frederick Royan. Dodává přitom, že severské země mají (nejen) v tomto ohledu velkou výhodu, a to díky přístupu k softwaru a technologiím.

Výzev, které stojí před Beneluxem a Velkou Británií a Irskem, je podle průzkumu více. Vedle zajištění přístupu k technologiím budou muset hledat také více finančních prostředků, které do udržitelnosti investují. A aktuálně je hledají i firmy v ostatních evropských zemích. Podle studie společnosti Accenture a BusinessEurope letos do digitální transformace a udržitelnosti investuje devět z deseti evropských společností. Už dávno je přitom nepohání zdvižený ukazováček investorů či zákonodárců.

Stáhněte si prezentaci s výsledky studie Frost & Sullivan

Hlavním pohonem udržitelnosti ve firmách jsou zákazníci a jejich potřeby. Podívejte se, co dalšího vyplynulo ze studie Frost & Sullivan, jejíž výsledky představil na konferenci Velvet Innovation Frederick Royan, viceprezident pro oblast udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. 

Stáhněte si prezentaci

Zákazníci jako hnací síla udržitelnosti

Podle zprávy Světového ekonomického fóra byl tlak investorů a regulace pohonem před několika lety. Požadavky investorůregulace tehdy motivace společností ke konkrétním krokům ovlivňovaly nejvíce. Tyto důvody ale první příčky v žebříčku opustily. A jejich místo zaujaly jiné. „Hlavní hnací silou k udržitelnosti jsou aktuálně zákazníci, konkrétně pak dva cíle: udržení zákazníků a splnění jejich očekávání,“ prozrazuje Royan. 

Aby firmy mohly splnit očekávání svých zákazníků, potřebují (mimo jiné) zlepšit vlastní pracovní postupy. A i v tom jim může pomoct digitalizace. „V každé organizaci jsou největší výzvou lidé, kteří nekomunikují jeden s druhým. Je třeba všechny propojit, investovat do softwaru na udržitelné technologie,“ vysvětluje Royan. Lepší pracovní postupy snižují množství spotřebované energie (ať už lidské nebo jakékoliv jiné) i materiálu, a jedná se proto o jednu z nejčastějších investic do udržitelnosti. Doposud tímto směrem investovalo 85 % oslovených firem a minimálně 62 % z nich do této oblasti ještě nemalé investice plánuje.

Digitální transformace v energetice a vodohospodářství

Chytré a udržitelné služby, které budou zaměřené na zákazníka – to by měla podle Royana přinést digitalizace do světa energetikyvodohospodářství. Konkrétní kroky jsou dávno známé: je třeba proměnit analogový svět na digitální, nahradit soupeření firem spoluprací, vlastnění na sdílení, transformovat fyzické produkty na služby a také zpřístupnit potřebná data širší veřejnosti. Jako příklad Royan uvádí úniky vody, v některých zemích jde podle něj o objemy 30 až 40 %. „Britská vodárenská společnost snížila od roku 2010 únik vody v objemu 20 %,“ upozorňuje Roayn. Společnost Wessex Water se připravuje na světový unikát. V rámci svých sítí o délce 35 tisíc kilometrů nasadí technologie umělé inteligence.

Kurt Vanderberghe z Evropské komise diskutoval na pódiu s Radkem Špicarem o parametrech Zelené dohody

Trendy udržitelnosti ve výrobě a 4 faktory, které jsou hnací silou k transformaci

Uhlíková neutralita. Optimalizace spotřeby energie. Energetická účinnost. To všechno jsou trendy, které si výrobní společnosti v rámci průzkumu velmi silně uvědomují a jejichž směrem se samy ubírají. Společnosti z oblasti AEC (architektura, strojírenství a stavitelství) pak zdůrazňují zero waste ve formě štíhlé výroby.  Obě skupiny se pak ve výzkumu shodují na potřebě alternativy k materiálovým zdrojům.

Jaké jsou tedy 4 faktory, které budou hlavní hnací silou průmyslové transformace? Udržitelnost, digitalizace, zdraví a kvalitní životní úroveň a chytré byznys modely. Abychom se na cestě k uhlíkové neutralitě neztratili, je třeba, abychom všechny čtyři oblasti zkvalitnili, zefektivnili a propojili.

1. Udržitelnost

Na poli udržitelnosti bychom měli klást důraz na čisté energetické zdroje, efektivní využívání energie, opětovné používání, nové využití a recyklaci materiálů. Pomoct nám v tom může cirkulární ekonomika, energetická účinnost a dekarbonizace.

2. Digitalizace

V oblasti digitalizace jsou hlavními pomocníky umělá inteligence a strojové učení, cloud a kybernetická bezpečnost, robotika a bezpilotní systémy.

3. Zdraví a kvalitní životní úroveň

Zdraví a kvalitní životní úroveň by měla zajišťovat certifikace budov, chytrá správa zařízení (IoT) a kontrola dodržování předpisů.

4. Chytré byznys modely

Aby byly byznys modely chytré, bude třeba více využívat sdílené hospodářství, modely vázané na výsledky (a tedy data) a převádění služeb do cloudu (XaaS = Anything-as-a-Service, tedy cokoliv jako služba.)

Jak na cirkulární ekonomiku?

Podporujeme podnikatele, malé i střední firmy i lidi s podnikatelským nápadem v zavádění i rozvoji prvků udržitelného podnikání. Podnikatelům a firmám s globální ambicí pomůžeme připravit se na změny spojené se zelenou revolucí a také cíleně řídit širší dopady na společnost a životní prostředí. 

 

Chci vědět víc

 

3 střípky z konference Velvet Innovation

Radek Špicar

viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Zelená dohoda s sebou nese příliš mnoho regulace, která může být hrozbou pro volný trh.

Kurt Vandenberghe

poradce pro Zelenou dohodu, kabinet předsedkyně Ursuly von der Leyenové, Evropská komise

Změna je nevyhnutelná. Otázkou je, zda chceme, aby byla záměrná, nebo katastrofická.“

Juraj Šabatka

CSO&CFO, IDEA StatiCa

Nechme to na zákaznících, z dat vidíme, že udržitelnost je řízena jejich zájmem.“


Nejnovější
Trendy a témata

ESG reporting od A do Z. Víme, která data sledovat

29. 9. 2022

Zatímco ještě před rokem nebylo o zkratce ESG slyšet, dnes už ji zná skoro každý. Zaměření na životní prostředí (E), společenská témata (S) a řízení (G) vede firmy k odpovědnému a udržitelnému přístupu k podnikání, který je nezbytný pro zvládnutí zelené transformace. Ondřej Janků z Frank Bold pro nás shrnul to nejdůležitější, na co se připravit.

Nejnovější
Příběhy úspěšných firem

Kosmetika Lobey: Za rok z nuly na 70 milionů korun

19. 5. 2022

Cenné zkušenosti z korporátu, hledání nové motivace a hlavně obrovská touha podnikat a být vlastním pánem. Takový byl ve zkratce příběh tří manažerů, který vedl až k založení firmy Lobey vyrábějící kosmetiku na přírodní bázi. Od mužů pro ženy. Během roku vyrostl obrat firmy z 0 na 70 milionů korun a počet zaměstnanců až na 10 lidí.

Nejčtenější

AI|ffinity: Z akademického výzkumu do byznysu s podporou Prototypuj a ověřuj

4. 4. 2022

Thomas Evangelidis se jako vědec zabývá metodami, které umožňují levnější a rychlejší objev nových léčiv. Sedm let se věnoval vývoji v institutu CEITEC Masarykovy univerzity. Loni se rozhodl, že potenciál projektu přenese do podnikání. A pro svůj spin-off podporu v programu Prototypuj a ověřuj.

Zpět na Trendy a témata