Tipy ze Sdílení zkušeností: Firemní kultura

Tyto zápisky vznikly ze Sdílení zkušeností na téma firemní kultura, které se konalo 11. března 2019. Sdílení facilitoval náš expert Milan Pařil. Setkání se zúčastnili zástupci z firem Trigy, Dataweps, Purple Technologies, Bamboolik, Flowmon, Appelis, Mathesio, Nenovision, Audified, Sewio, Evektor, CINK.

 

Firemní kultura nás v zaměstnání neustále obklopuje a ovlivňuje. Firemní kultura má přímý vliv na výkonnost firmy, motivovanost a angažovanost zaměstnanců

Co pro vás znamená kultura?

 • Jsou to vzorce chování, soubor hodnot, mindset, styl komunikace, vzájemná spolupráce a vztahy.
 • Management nastavuje očekávání, jak se má firma chovat, její zaměstnanci ji kultivují.
 • Firemní kultura je rozdílná podle velikosti firmy
 • Management by měl jít příkladem, zaměstnanci potom tyto vzorce přejímají (firemní kultura jde směrem od shora dolů)


Jak si udržet firemní kulturu při růstu

 • Soustředit se na zaměstnance z ostatních poboček a aktivně je zapojovat a vtahovat je více do firmy (aktivity, kterých se mohou účastnit zaměstnanci všude po světě)
 • Dávat si pozor na kulturní odlišnosti

Hodnoty a pravidla vs. úplná svoboda ve firmě

 • Svoboda je orámovaná odpovědností
 • Dávat všechny aktivity do kalendáře, at moji kolegové ví, kdy se mnou mohou počítat
 • Svoboda může fungovat, polud lidé navzájem dodržují sliby, které si dali
 • Vzájemný respekt

Jak komunikovat firemní kulturu do firmy

 • Uspořádat firemní snídani, teambuilding
 • Dát prostor zaměstnancům spoluvytvářet hodnoty firemní kultury
 • “Small talks”: navázání přátelských vztahů (zajímáme se jeden o druhého)
 • Firemní kouč: stará se o komunikaci
 • Pravidelné 121: být otevřený ve zpětné vazbě
 • Remote office
 • Celofiremní meetingy na pravidelné bázi (kde jsme, jak si stojíme, připomínat vizi a misi)
 • Firemní buletin
 • Ukazovat, co firemní kultura už není, kde jsou hranice

Keypoints

 • Vztahy jsou velmi důležité: snažit se budovat vztahy se všemi zaměstnanci
 • Plnění slibů a vzájemný respekt
 • Svoboda = odpovědnost
 • Důležité je setkávat se mimo práci
 • Mluvit o hodnotách firemní kultury nestačí. Musíme je žít
 • Komunikovat vizi, misi, strategii na pravidelné bázi
 • Mít otevřené dveře pro všechny zaměstnance
 • Aktivně zapojit zaměstnance z ostatních poboček

Tipy a knihy

 • Kim Scott: Radikální otevřenost
 • Tribal Leadership

Vždy o krok před konkurencí.
Všechny novinky se k vám dostanou jako k prvním.

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.