Talent management: Tajemství úspěšných týmů

22.5.2018

Dobře fungující týmy jsou produktivní, přinášejí inovace, zvyšují firmě zisk a lidé v nich rádi zůstávají. Jsou to přesně ty týmy, o kterých každý šéf sní. Ale jak je vybudovat? Najmout nejchytřejší lidi, podporovat je v jejich osobním rozvoji a organizovat pro ně teambuildingy? „Vůbec ne. Pokud potřebujete skvělý tým, neřešte jednotlivce, ale celek. Zdravé týmy jsou různorodé,“ zdůrazňuje koučka Beáta Holá z Court of Moravia na přednášce o talent managementu.

Za posledních padesát let proběhla celá řada studií, které zkoumaly dynamiku týmu a práci s lidmi. Jedním z nejzajímavějších výzkumů je projekt Aristoteles od společnosti Google. Výsledky tříleté analýzy ukázaly, že pro fungování skvělého týmu jsou klíčové dvě věci – komunikace a psychologické bezpečí. Pokud mohou zaměstnanci otevřeně mluvit o svých názorech a pocitech před svými kolegy a nadřízenými, posiluje se mezi nimi důvěra.

V takovém prostředí se lidé cítí bezpečně a nemusejí se bát zlých pohledů ani vyhazovu, když se potřebují s něčím svěřit. Například s tím, že něco neumějí nebo něco nesplnili. V některých firmách se však stává, že se nadřízení obávají emocí vlastních zaměstnanců, protože neví, jak na ně zareagovat, nebo si myslí, že za ně problémy musejí vyřešit. Ukazuje se však, že většinou stačí dát lidem prostor k vyjádření, projevit empatii a obecně se zajímat o to, co se děje kolem nás.  

Jak vypadají skvělé týmy?

Říká se, že tým je více než jen součet jednotlivců. Při práci s týmem je proto mnohem důležitější se soustředit na dynamiku celé skupiny než na jednotlivce. Problémy totiž většinou vznikají ve vztazích mezi lidmi než v lidech samotných a abyste mohli s vaším týmem efektivně pracovat, měli byste vědět, jaké typy osobností jej tvoří a jak s nimi můžete jednat. K tomu vám pomůže Belbinův test týmových rolí.

Britský výzkumním Meredith Belbin mimo jiné tvrdí, že každý úspěšný tým by měl být vyvážený a obsahovat všechny níže zmíněné role:

 • inovátor
 • vyhledávač zdrojů
 • realizátor
 • analytik
 • týmový pracovník
 • dotahovač
 • expert
 • koordinátor
 • usměrňovač

Neznamená to však, že byste museli mít v týmu minimálně devět lidí. Jednotlivé role se totiž překrývají a každý z nás pravděpodobně zastává hned několik rolí zároveň. Bohatě vám tedy vystačí, když v týmu budete mít pět lidí, kteří se budou navzájem doplňovat. Měli byste si nicméně dát pozor na to, aby se některé role neopakovaly. Podle Beáty Holé stačí mít v týmu jednoho inovátora, jednoho usměrňovače a jednoho analytika, zatímco ostatní role mohou být více zastoupené.

Je to z toho důvodu, že některé role by tým mohly vychýlit špatným směrem. Příliš mnoho inovátorů by sice znamenalo hromadu skvělých nápadů, zato by je neměl kdo realizovat. Proto se snažte najít ve skupině balanc a také rozdělit úkoly lidem tak, aby seděly do jejich role. Nechtějte po inovátorovi SWOT analýzu a po dotahovači, aby vymýšlel nové nápady. Zadávejte lidem takové úkoly, které sedí do jejich role.

Jak vytvořit fungující tým?

Vědět něco a aplikovat to jsou dvě různé věci. Ne nadarmo se říká, že opakování je matka moudrosti. Máte-li tedy opravdu zájem o vybudování skvělého týmu, začněte nejprve sami u sebe a až potom požadujte po svých zaměstnancích změnu v jejich přístupu. Beáta Holá se podělila o několik rad, které vám pomůžou k vybudování dobrého týmu.   

Doporučení pro šéfy:

 • Ptejte se svých podřízených, jak se cítí a co potřebují
 • Poslouchejte je pozorně, když mluví
 • Zopakujte, co vám říkali, abyste je ujistili, že jim rozumíte
 • Neponižujte je, když udělají chybu
 • Oceňte je, když uznají vlastní chybu
 • Poproste je o změnu chování, nikoliv změnu celé jejich osobnosti.
 • Dejte lidem dostatek času na změnu

Doporučení pro zaměstnance:

 • Buďte sami sebou
 • Trénujte odvahu a odolnost říct něco nekomfortního v týmu
 • Uznejte vlastní chybu a navrhněte zlepšení
 • Buďte ohleduplní vůči pocitům ostatních lidí

Tipy pro posílení důvěry v týmu:

 • Zkoušejte dát prostor všem a vtáhnout je do centra dění
 • Oceňujte lidi za vzájemnou otevřenost a děkujte jim za ni
 • Povzbuzujte ty, kdo jdou s kůží na trh
 • Jemně zkorigujte ty, kdo porušují normy

Možná máte pocit, že rady na papíře zní vždy mnohem jednodušeji, než jaká je realita. Ano, tak to je. Někdy se totiž můžete snažit sebevíc, ale tým se změnám zarytě brání. Pak je ovšem potřeba se zamyslet nad tím, jestli o nové normě jenom mluvíte, nebo se jí také řídíte. Pokud se skutečně snažíte jít vzorem, dejte lidem dostatek času k přijetí změny. Někdy ani chyba nemusí být na vaší straně. Občas se stává, že navzdory vašemu odhodlání a trpělivosti v týmu zafunguje něco silnějšího – tzv. členství. 

Nehledě na to, jací jsou zaměstnanci jako jednotlivci, ve skupině se lidé automaticky začnou řídit skupinovými normami. Zcela přirozeně se uspořádávají a vznikají role, kdy jeden je šéf, druhý je odpadlík a další třeba týmový hráč. Čím déle lidé ve skupině jsou, tím více se jejich členství posiluje. A co je neuvěřitelné – i když se obmění několik lidí v týmu, role zůstávají stejné.

Pokud tedy chcete nastavit novou normu, musíte být vytrvalí a dbát na to, aby lidé nové principy dodržovali. Je pravda, že při zavádění psychologického bezpečí občas přijdou potíže. Když se pustíte do budování týmu, je to jeden krok vpřed a dva vzad, ale vytrvejte. Bude to stát za to.


Záznam celé přednášky StartupClubu najdete tady.