Proč jsou důležité kreativní průmysly?

13. 12. 2018

Na první pohled se může zdát, že kultura a byznys jsou na hony vzdálené světy. Umělci byli přece vždy tak trochu extravagantní lidé, kteří tvořili díla ve svých ateliérech daleko od zraků lidí, zatímco byznysmeni pobíhali v elegantním obleku s kufříkem a předháněli se, kdo z nich prodá více produktů. Dříve úzce vytyčené hranice mezi těmito dvěma světy se však postupně začínají stírat a ukazuje se, že ze vzájemné spolupráce mohou těžit jak kreativci, tak podnikavci.

K prodeji výrobků už podnikatelé dávno nepotřebují jenom jejich funkčnost, ale také nápaditý design a příběh. Ani umělcům už nestačí tvořit zajímavá díla. Je pro ně čím dál důležitější je umět dobře propagovat a prodávat. Zatímco v době 19. a 20. století byla Evropa hlavně výrobní velmocí, dnes se orientuje spíše na odvětví designu, módy, architektury, reklamy a softwaru, pro která se vžil název kreativní průmysly (Kreativní Česko).

Co jsou kreativní průmysly

Konzultantky a manažerky v kultuře Zdeňka Kujová a Alena Štěpánová definují kreativní průmysly jako „činnosti, které mají svůj původ v individuální tvořivosti a mají potenciál pro tvorbu pracovních míst a bohatství prostřednictvím vytváření a využívání duševního vlastnictví. Zcela prakticky si pak pod tímto pojmem můžete představit designová, architektonická a návrhářská studia, reklamní agentury, softwarové firmy a některé gastronomické podniky.

Proč jsou kreativní průmysly důležité

Málokdo by předpokládal, že kreativní průmysly jsou motorem ekonomiky, ale opak je pravdou. Kreativní průmysly s sebou přinášejí vyšší ekonomické zisky, zvyšují zaměstnanost, zlepšují atraktivitu městského prostředí a přispívají tak k lepší ekonomickému výkonu států, regionů a měst.

Jako příklad městské čtvrti, která díky koncentraci kreativních lidí získala na atraktivitě, může sloužit pražská čtvrt Holešovice. Původně omšelá postindustriální čtvrt se od doby, kdy se do ní začali stěhovat architekti, designéři, vývojáři a různí umělci, stala vyhledávanou čtvrtí. Dnes tu najdete různá studia, kanceláře menších a středních firem, coworkingová centra, nespočet bister, kaváren a restaurací a také čilý pouliční život.

Kromě oživování městských čtvrtí mají však kreativní průmysly význam i pro firmy. Firma Nespresso se například spojila s designérským studiem Olgoj Chorchoj a tradičním výrobcem nožů Mikov a z recyklovaných hliníkových kapslí vyrobila limitovanou edici známého českého nože zvaného rybička (Nespresso). Jak se ukazuje, umělci mohou firmám pomoci s vytvořením lepšího designu produktů a služeb, s firemní komunikací a brandingem.

Jaká je situace kreativních průmyslů v Česku

Zatímco ve světě se o podpoře kreativních průmyslů a jejich spolupráci s ostatními obory mluví od 90. let, v Česku zatím žádná promyšlená strategie neexistuje. Důsledkem toho je, že šikovní Češi odcházejí do zahraničí, protože jim u nás chybí pracovní zázemí, dobré finanční ohodnocení a zajímavý kulturní život.

S budováním infrastruktury pro kreativní průmysly se začalo až v roce 2015 po dokončení mapovací studie Kreativní Česko. Na základě pětiletého výzkumu se dá říci, že většina spolupráce se odehrává ve městech jako Zlín, Plzeň, Brno, Pardubice, Uherské Hradiště, Olomouc a Praha.

V těchto městech vznikají kreativní centra a inkubátory a pořádají se zde festivaly a konference, které sdružují kreativce všech druhů a propojují je s širokou veřejností. Na rozdíl od západních a severských států, které kreativitu podporují na městské, regionální a státní úrovni, však ještě máme co dohánět.

Brno, Brno, kreativců má plno

V Brně pracuje v kreativních a kulturních průmyslech přes 20 tisíc lidí. Navzdory tomuto vysokému číslu mají brněnští kreativci k dispozici zatím poměrně malou infrastrukturu k tvorbě svých děl.

Ve městě funguje několik prostorů určených pro uměleckou tvorbu jako The Distillery, Industra, FabLab či Mosilana Hub. Pracuje se také na vzniku Kreativního centra v bývalé káznici, které by mělo sloužit jako inkubátor pro začínající podnikatele v kreativních odvětvích, nabízet nájemní ateliéry umělcům a být centrem kulturního dění. Než však bude prostor rekonstruován, mělo by být otevřeno prozatímní kreativní centrum na ulici Údolní. Brněnský magistrát podporuje kreativitu ve firmách pomocí projektu Kreativní vouchery, jehož cílem je spojit firmy z Jihomoravského kraje, které vyvíjejí inovativní produkty či služby, s brněnskými kreativci.

Je vidět, že potenciál kreativních průmyslů v Brně je obrovský a že se na obzoru rýsují různé zajímavé projekty. Pokud se vám však nechce čekat na otevření kreativních center a už dnes byste rádi do své firmy vnesli trošku kreativity, zkuste se poohlédnout po kreativcích sami nebo se přihlásit do příštího ročníku projektu Kreativních voucherů.